KSG Agro przyznano rating kredytowy uaA+ agencji ratingowej Ekspert-Rating

Holdingowi rolnemu KSG Agro w dniu 8 czerwca 2021 r. przyznano rating kredytowy uaA+ agencji ratingowej „Ekspert-Rating” w Krajowej Skali Ratingowej. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego
8 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Komitetu Ratingowego agencji ratingowej „Ekspert-Rating” podjęto decyzję o przyznaniu holdingu rolnemu KSG Agro ratingu kredytowego na poziomie uaA+ w Krajowej Skali Ratingowej. Ponadto holdingowi w skali międzynarodowej przyznano rating BBB (dla porównania: rating Ukrainy, jako kraju, jest na poziomie B). Firma z takimi ratingami, w tym przypadku KSG Agro, ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu z innymi kredytobiorcami (http://expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_promyshlennye_kompanii_ksg_agro_s.a._prisvoeno_reiting_kompanii_ksg_agro_s.a./).
Argumentując przyznanie holdingowi rolnemu KSG Agro dość wysokiego ratingu, analitycy agencji „Ekspert-Rating” zauważyli: „Na dzień 31.03.2021 r. udział kredytów w zobowiązaniach KSG Agro wyniósł 47,7%, a mianowicie: kredyty krótkoterminowe – 5,12%, długoterminowe – 42,58%. Na początku 2021 r. kapitał własny KSG Agro o 44,16% pokrył kredyty banków, a o 19,64% łączny wolumen kredytów od banków i spółki dominującej. W latach 2020-2021 zarząd holdingu zrealizował działania mające na celu poprawę jego historii kredytowej poprzez pełną spłatę i restrukturyzację przeterminowanych wierzytelności banków. Na koniec 2020 r. w porównaniu z 2019 r. stosunek EBITDA do łącznych zobowiązań firmy wzrósł o 8,04 p. p. do 11,35%, stosunek EBITDA do łącznej kwoty otrzymanych przez KSG Agro kredytów wzrósł o 16,70 p. p. do 23,94%, a stosunek EBITDA do kredytów banków wzrósł o 34,81 p. p. do 54,28%. Obecny poziom EBITDA KSG Agro pokrywa znaczną część zobowiązań oprocentowanych firmy, a na koniec 2020 r. ponad czterokrotnie przekracza koszty spłaty odsetek od pożyczek, a ponad trzykrotnie – łączne koszty finansowe holdingu. Oznacza to, że firma jest w stanie wygenerować znaczną ilość przychodów, które można przeznaczyć na finansowanie ciągłej działalności i obsługi zadłużenia”.
Analizując dynamikę akcji holdingu rolnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), analitycy agencji zauważają: „W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r.do dnia 17 maja 2021 r. kurs akcji KSG Agro na GPW wzrósł 2,83-krotnie: od 1,2 zł do 3,40 zł. Im bardziej wzrośnie kurs akcji na giełdzie, tym lepsze będą szanse firmy na pozyskanie dodatkowego kapitału przez SPO, a nawet zastąpienie części pożyczonych zasobów własnymi środkami. Ponadto posiadanie notowania akcji KSG Agro na GPW przyczynia się do poprawy praktyk ładu korporacyjnego w holdingu”.
Komentując przyznany KSG Agro rating Prezes Zarządu KSG Agro podkreślił: „Przyznanie ratingu na poziomie uaA+, co charakteryzuje wysoką zdolność kredytową naszego holdingu rolnego, było konsekwencją naszej strategii, mającej na celu stopniową restrukturyzację i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z wysokiej dyskontowanie, wdrażanie innowacji, zmniejszenie wydatków nieprodukcyjnych, stały dialog z inwestorami, który na okres kwarantanny odbywa się w formacie online”.

14.06.2021

KSG Agro wszedł do TOP 5 firm rolniczych rankingu „AKTYWiści reputacji-2021”

KSG Agro wszedł do TOP 5 holdingów rolnych Krajowego Rankingu Jakości Zarządzania Reputacją Firmy „AKTYWiści reputacji-2021”. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Holding rolny KSG Agro zajął 5. pozycję w TOP 10 holdingów rolnych Krajowego Rankingu Jakości Zarządzania Reputacją Firmy „AKTYWiści reputacji-2021”.

Przy ustalaniu miejsca w rankingu wzięto pod uwagę następujące kryteria: stabilność reputacji, kapitał wizerunkowy (CSR), aktywność medialna, podejście innowacyjne, odporność na kryzys. Ocena tych kryteriów znajduje odzwierciedlenie w średnim wyniku, który określa miejsce w rankingu. W rankingu 2021 KSG Agro uzyskał 178 punktów, co odpowiada 7. miejscu w tabeli rankingowej. Jednocześnie obserwuje się pozytywną dynamikę. Dla porównania: w 2020 r. KSG Agro zajmował 7. miejsce w rankingu, łącznie uzyskując 140,13 pkt.

„Zamyka piątkę rankingu KSG Agro. W przestrzeni informacyjnej o firmie pojawiały się tylko pozytywne komunikaty. Zwiększyła bank ziemi, zwiększyła eksport produktów rolnych, a następnie uruchomiła projekt odświeżenia i odmłodzenia stada wieprzowego. Stabilność jest mottem firmy” – piszą autorzy badania.

„Jesteśmy firmą publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dlatego do informacji o naszej działalności zwracają się poglądy tysięcy inwestorów prywatnych. Trudno przecenić wartość dla nas reputacji publicznej, bo od niej zależą m.in. notowania naszych akcji. W tym celu prowadzimy otwarty i szczery dialog z inwestorami, który nie został przerwany w okresie kwarantanny, jednak przeniósł się do formatu online” – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov.

31.05.2021

KSG Agro w pierwszym kwartale 2021 r. zwiększył przychody ze sprzedaży o 9%

KSG Agro w pierwszym kwartale 2021 r. zwiększył przychody ze sprzedaży o prawie 9%. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego, powołując się na kwartalny raport spółki opublikowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Holding rolny KSG Agro pod koniec pierwszego kwartału 2021 r. zwiększył przychody ze sprzedaży produktów o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – z 3,24 do 3,53 mln USD.

W pierwszym kwartale 2021 r. dynamicznie rosły główne wyniki finansowe holdingu rolnego. W szczególności zysk operacyjny wzrósł o 39% – z 0,73 mln USD do 1,01 mln USD.
Zysk netto wyniósł 0,75 mln USD wobec 3 mln USD strat w pierwszym kwartale 2020 r.

Pozytywnym sygnałem dla inwestorów był wzrost EBITDA (zysk przed potrąceniem podatków i amortyzacją), który w I kw. 2021 r. w holdingu rolnym wzrósł o 21% – do 1,39 mln USD w porównaniu z 1,15 mln USD w I kw. 2020 r.

Według Prezesa Zarządu holdingu rolnego KSG Agro Serhiia Kasianova głównymi czynnikami wzrostu wskaźników finansowych było obniżenie kosztów nieprodukcyjnych, a także zwiększony wypłacalny popyt na wysokiej jakości wieprzowinę w pierwszym kwartale tego roku po spadku cen na przełomie 2020 r. i 2021 r.

21.05.2021

Gospodarstwa holdingu rolnego KSG Agro rozpoczęły i prowadzą kampanię siewną

Gospodarstwa wchodzące w skład KSG Agro prowadzą kampanię siewną. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Po okresie Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła się kampania siewna gospodarstw wchodzących w skład holdingu rolnego KSG Agro. W ramach kampanii odbywa się siew słonecznika na powierzchni około 7 tys. ha i kukurydzy – na około 1 tys. ha. Wykorzystuje się przy tym marki nasion o wysokiej intensywności – Syngenta, Limagrain, Euralis.

Kampania siewna odbywa się przy użyciu kompleksów siewnych John Deere. Wszystkie gospodarstwa holdingu rolnego są wyposażone w wysokiej jakości maszyny rolnicze. Ostateczna data kampanii siewnej zależy od warunków pogodowych i jest zaplanowana na początek drugiej dekady maja tego roku.

12.05.2021

KSG Agro na koniec 2020 roku zwiększył EBITDA o 211%

KSG Agro na koniec 2020 roku zwiększył EBITDA o 211%. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego, powołując się na raport roczny spółki opublikowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zgodnie z dokumentem, w roku 2020 główne wskaźniki finansowe holdingu rolnego rosły dynamicznie. W szczególności, EBITDA w porównaniu z 2019 r. wzrósł o 211% – z 2,09 mln USD do 6,53 mln USD, marża brutto o 159% – z 2,6 mln USD do 6,8 mln USD, a zysk operacyjny – prawie 12-krotnie – z 412 tys. USD do 4,9 mln USD.

Według Prezesa Zarządu holdingu rolnego KSG Agro Serhiia Kasianova, głównymi czynnikami wzrostu wskaźników finansowych był spadek zadłużenia oraz integracja pionowa holdingu rolnego. «W czwartym kwartale 2020 roku sytuacja w branży trzody chlewnej była trudna – wraz ze spadkiem cen za żywca wieprzowego znacznie wzrosły koszty paszy. Dzięki własnej bazie paszowej udało nam się zapobiec znacznemu wzrostowi kosztów produkcji i do końca 2020 roku uzyskać dodatni wynik finansowy» – skomentował raport roczny Serhii Kasianov.

«Stan Spółki dla inwestorów i analityków finansowych najlepiej charakteryzuje EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) – urósł on 3-krotnie dla holdingu rolnego w 2020 r. i wyniósł 6,5 mln USD. A to pozytywny sygnał dla inwestorów – skomentował wyniki finansowe KSG Agro Oleksandr Golizdra, wiceprzewodniczący Komisji ds. Analizy Rynków Papierów Wartościowych Ukraińskiego Towarzystwa Analityków Finansowych (UTA).

Zwracamy uwagę, że raport roczny, potwierdzony przez międzynarodowych audytorów, zostanie opublikowany po 15 maja 2021 r., ze względu na opóźnienia w pracy audytorów z Holandii w związku z pandemią koronawirusa.

07.05.2021

KSG Agro rozpoczął wiosenne prace polowe 2021

Gospodarstwa wchodzące w skład holdingu rolnego KSG Agro przystąpiły do wiosennych prac polowych. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Gospodarstwa wchodzące w skład holdingu rolnego KSG Agro przystąpiły do wiosennych prac polowych. W szczególności w pierwszych dniach kwietnia zakończono nawożenie pszenicy ozimej na powierzchni 9,5 tys. ha. Zastosowano przy tym wysokiej jakości nawozy w postaci mieszaniny mocznika i amoniaku.
Według dyrektora produkcji KSG Agro Dmytra Yemelchenko, zakończenie nawożenia na początku kwietnia jest spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. „W lutym i marcu pogoda nas nie rozpieszczała, do wiosennych prac polowych nadawały się tylko 13 dni. Niemniej jednak nasze gospodarstwa skutecznie wykorzystały ten okres i jakościowo przeprowadziły nawożenie upraw rolnych” – powiedział.
W ramach przygotowań do wiosennej kampanii siewnej w dniu 3 kwietnia na polach KSG Agro rozpoczęto również bronowanie. W tym celu gospodarstwa holdingu zostały zaopatrzone w nowy sprzęt rolniczy. W szczególności, w celu uzupełnienia parku maszyn rolniczych, zakupiono i eksploatowano dwie maszyny do bronowania LARI-18 produkowane przez LOZOVA MACHINERY („Maszyny Łozowskie”). Ponadto zakupiono maszyny zaczepiane – trzy maszyny-mieszalnika, niezbędnych do poprawy jakości stosowania środków ochrony roślin.
Wszystkie gospodarstwa holdingu rolnego są wyposażone we wszystkie niezbędne maszyny rolnicze.
W związku z późną wiosną meteorologiczną holding rolny planuje rozpoczęcie kampanii siewnej na koniec drugiej dekady kwietnia.

08.04.2021

KSG Agro uruchomił własną linię do produkcji wieprzowiny pakowanej

Holding rolny KSG Agro uruchomił w Dnieprze własną linię do produkcji wieprzowiny pakowanej. Poinformowało o tym biuro prasowe firmy.
Holding rolny KSG Agro uruchomił w Dnieprze własną linię do produkcji wieprzowiny pakowanej. Linia próżniowa umożliwia pakowanie produktów zarówno w formacie grupowym, jak i porcjowanym.

Moc linii wyposażonej w urządzenia importowane (z ukraińską modyfikacją), pozwalające na pakowanie w różne formy opakowań – od 2 do 8 kg, wynosi 1 tona produktów na godzinę.

Dzięki własnej linii do próżniowego pakowania mięsa KSG Agro planuje realizować dostawy wieprzowiny wyprodukowanej przez zakład hodowli trzody chlewnej holdingu rolnego we wsi Niwa Trudowa (rejon apostołowski, obwód dniepropetrowski) do sieci handlowych.

Obecnie rozpoczęło się przedsięwzięcie pilotowe z siecią supermarketów spożywczych VARUS, do której dostarczane jest mięso wieprzowe o masie od 5 do 8 kg.

„Uruchomienie linii mięsa pakowanego to kolejny krok w kierunku poprawy jakości naszych produktów dla konsumenta końcowego”, komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov, – Pakowanie mięsa w pojemniki próżniowe o różnych kształtach zwiększa bezpieczeństwo naszej wieprzowiny, a także jest bezpieczniejsze dla klientów w warunkach pandemii koronawirusa”.

26.03.2021

KSG Agro wypłacił udziałowcom za dzierżawę gruntów rolnych w 2020 r. ponad 21 mln hrywien.

KSG Agro wypłacił udziałowcom za dzierżawę gruntów rolnych za 2020 r. 21,3 mln hrywien. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Holding rolny KSG Agro w pełni wywiązał się ze swoich zobowiązań z tytułu dzierżawy gruntów rolnych za 2020 r., wypłacając udziałowcom 21,3 mln hrywien. Dziś wypłaty są kontynuowane dla tych, którzy ponownie zawierają umowy lub obejmują spadek.
Wypłaty ponad 2,2 tys. na rzecz udziałowców w ubiegłym roku rozpoczęły się od lipca 2020 r. i na razie są w pełni zakończone.
„Relacje produktywne z udziałowcami gruntowymi – jeden z priorytetów działalności naszej grupy firm – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov – Zawsze staramy się jak najlepiej uwzględniać interesy udziałowców – terminowo i w pełni dokonujemy płatności za wynajem gruntów rolnych, znajdujemy wygodną formę płatności, wspieramy obywateli w miejscach obecności, pomagamy niechronionym udziałowcom lub tym, którzy mają problemy zdrowotne, w tym poprzez Fundację charytatywną „Przyszłość”. W ten sposób holding pokazuje swoje pragnienie, aby nadal być dobrym i skutecznym partnerem z właścicielami gruntów rolnych.”

15.03.2021

Holding rolny KSG Agro zwiększył bank ziemi o prawie 7%

Holding rolny KSG Agro zwiększył bank ziemi o prawie 7%. Poinformowało o tym biuro prasowe firmy.
Holding rolny KSG Agro zwiększył bank ziemi o 1,5 tys. ha. Wynosi to 6,7% istniejącego od stycznia 2021 r. banku ziemi o 22 469 ha. Więc obecnie, według stanu na dzień 17.02.2021 r., bank ziemi holdingu rolnego wynosi około 24 tys. ha.

Grunty rolne firmy zwiększono przez dzierżawę ziemi uprawnych we wsi Striłkowe rejonu geniczeskiego obwodu chersońskiego.

Powiększony bank ziemi holdingu rolnego planowano wykorzystać do uprawy roślin, które nie są jeszcze uszczegółowione.

DOSSIER

KSG Agro – jeden z głównych holdingów rolnych Ukrainy, europejska innowacyjna grupa firm, działająca na zasadzie integracji pionowej. Akcje holdingu są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. KSG Agro jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (EBA). Podstawową działalnością firmy jest uprawa i produkcja upraw rolnych, a także produkcja wieprzowiny. Począwszy od września 2014 roku, KSG Agro realizuje nową strategię rozwoju, zgodnie z którą firma rozwija najbardziej obiecujące projekty, przede wszystkim hodowlę trzody chlewnej, a także uprawę roślin.

19.02.2021

Holding rolny KSG Agro pod koniec 2020 r. zwiększył eksport o 46% – do 7,8 tys. ton produktów rolnych. Poinformowało o tym biuro prasowe firmy.

Na koniec 2020 r. KSG Agro dostarczył zagranicznym nabywcom w krajach Afryki i Azji 7 772 ton zboża i żywności, natomiast w roku 2019 całkowity eksport nie przekroczył 5,3 tys. ton.
W ubiegłym roku holding rolny dostarczył 3 tys. ton mąki pszennej i 172 ton cukru do Libii, 600 ton jęczmienia do Omanu i 4 tys. ton kukurydzy do Malezji. Towary zostały dostarczone na warunkach CFR, CIF Incoterms, w kontenerach.
Jednocześnie wielkość eksportu mąki w 2020 r. w porównaniu do 2019 r., wzrosła 3,6 razy – z 800 do 3 tysięcy ton. Dostawy zrealizowano do Libii.
Głównymi odbiorcami produktów holdingu były następujące firmy: Alfaras Food Industries i Bab Afriqiya (obie – Misurata, Libia), Alwessam (Trypolis, Libia); Tripoli, Libya; Omani National Livestock Development, Dhofar Cattle Feed (obie – Salala, Oman) i Hassad food (Doha, Katar).
„Pod koniec ubiegłego roku zwiększyliśmy naszą obecność na eksportowych rynkach afrykańskich i azjatyckich. W obliczu kryzysu kwarantanny szczególnie dotkliwa jest kwestia dywersyfikacji i rozszerzenia asortymentu dostarczanych produktów. Dlatego zwiększyliśmy liczbę pozycji eksportowych i zawarliśmy umowy z obiecującymi firmami nabywczymi na rynkach afrykańsko-azjatyckich – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov – szczególnie ważne jest, że nasz eksport rośnie dzięki produktom o wysokiej wartości dodanej. W szczególności mówimy o mące pszennej, której dostawy w porównaniu z 2019 r. wzrosły prawie 4 razy”.
DOSSIER
KSG Agro – jeden z głównych holdingów rolnych Ukrainy, europejska innowacyjna grupa firm, działająca na zasadzie integracji pionowej. Akcje holdingu są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. KSG Agro jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (EBA). Podstawową działalnością firmy jest uprawa i produkcja upraw rolnych, a także produkcja wieprzowiny. Począwszy od września 2014 roku, KSG Agro realizuje nową strategię rozwoju, zgodnie z którą firma rozwija najbardziej obiecujące projekty, przede wszystkim hodowlę trzody chlewnej, a także uprawę roślin.

15.02.2021