Uprawa

Uprawa stanowi podstawową działalność Grupy. Grupa skupia się głównie na uprawach zbożowych. Innowacyjne technologie rolnicze i wysoka jakość czarnoziemów w regionie działalności prowadzonej przez Grupę zapewnia stale wysoką produktywność.

Grupa uprawia głównie:

  • Pszenica
  • Jęczmień
  • Kukurydza

Produkty z roślin oleistych

  • Słonecznik
  • Rzepak

Grupa aktywnie rozwija działalność w obszarze produkcji nasion, wytwarzając nasiona o doskonałych właściwościach siewnych, oferujących tym samym wysoką wydajność.

Grupa dysponuje własną powierzchnią magazynową of łącznej pojemności 120 tys. ton. Większość obiektów to magazyny podłogowe. Według zarządu, Grupa dysponuje wystarczającymi zasobami przestrzeni magazynowej, dzięki nadmiarowej podaży takiej powierzchni w regionie docelowym.

Filozofia produkcji

Podstawą filozofii produkcji rolnej Grupy jest koncepcja techniczna, opracowana z myślą o maksymalnym wykorzystaniu potencjału ukraińskich czarnoziemów. Łączy ona najlepsze modele produkcji, wypracowane przez naukę i praktykę rolniczą. W celu uzyskania maksymalnej wydajności Grupa kładzie nacisk na efektywność kosztową zasobów, zbieranie wody oraz ulepszenia w strukturze gleby.

Łączenie elementów różnych technologii pozwala Grupie na właściwe reagowanie na zmiany pogody i utrzymywanie wysokiej produktywności.

Precyzyjna technologia rolnicza
Strategię produkcji oparto na drobiazgowej analizie regionu pod kątem charakterystyki gleb oraz ryzyka związanego z pogodą. Eksperci Grupy opracowali plany pól dla działek (94000 ha) na podstawie przeprowadzonych analiz agrochemicznych. Podobne podejście pozwala na stosowanie odpowiednich typów nawozów oraz środków ochronnych, by zapewnić jak najlepsze efekty.

System kontroli jakości
Wydajność produkcyjna w znacznym stopniu zależy od systemu kontroli jakości, który stosowany jest na wszystkich etapach procesu produkcji: przygotowania nasion, doglądania roślin, zbiorów i przeładunku.

Grupa produkuje wysokiej jakości nasiona, stale współpracując z jednostkami badawczymi oraz wiodącymi, zagranicznymi i krajowymi, producentami nasion.

Logistyka

Spółki Grupy mają swoje siedziby w środkowej części Ukrainy, co oferuje doskonałe warunki logistyczne poprzez wykorzystanie węzłów kolejowych oraz możliwości oferowanych przez rzekę Dniepr. Niewielka odległość między producentem a portami morskimi znacznie zwiększa potencjał rozwoju eksportu.

Przykro nam, ale nie możemy udostępnić Państwu żądanych informacji.