KSG Agro zwiększył pogłowie trzody chlewnej o 17,6% w pierwszym kwartale 2022 r.


W I kwartale 2022 r. KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, zwiększył pogłowie trzody chlewnej o 17,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. – z 46,4 tys. do 54,5 tys. W tym samym czasie liczba potomstwa w tym samym okresie wzrosła o 28,1% – z 25,2 do 32,3 tys. sztuk.
– Nawet w czasie wojny nadal pracujemy nad celem strategicznym, czyli zwiększeniem pogłowia świń. Głównym czynnikiem jego wzrostu zostały zakup 200 dodatkowych loch kanadyjskiej genetyki Genesus, a także poprawę jakości jakość pasz produkowanych w naszej wytwórni – powiedział Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro.
Według Kasjanowa, zwiększenie pogłowia oraz wydajności produkcji w niedalekiej przyszłości wpłynie na wzrost sprzedaży i zapewni możliwość kontynuacji stałych dostaw humanitarnych do Sił Zbrojnych Ukrainy i placówek medycznych.
– Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest naszym wkładem w obronę kraju i nasze zwycięstwo – powiedział Kasjanow.
Przypominamy, że w grudniu ubiegłego roku w KSG Agro rozpoczęto kolejny etap przebudowy fermy trzody chlewnej, w szczególności dodatkowego zakładu odchowu i tuczarni.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).

16.05.2022

Ruszyła kampania siewna słonecznika i kukurydzy-2022 w KSG Agro

W KSG Agro, ukraińskim agroholdingu notowanym na GPW w Warszawie, ruszyła kampania siewna słonecznika na powierzchni 8,5 tys. ha oraz kukurydzy – na 1 tys. ha
W KSG Agro, ukraińskim agroholdingu notowanym na GPW w Warszawie, ruszyła kampania siewna słonecznika na powierzchni 8,5 tys. ha oraz kukurydzy – na 1 tys. ha. W procesie siewu stosuje się ŚOI międzynarodowych producentów – Syngenta i Limagrain.

Według kierownika departamentu uprawy roślin Dmytra Jemelczenki rozpoczęcie siewu było zaplanowane na 17 kwietnia 2022 r., jednak ze względu na warunki pogodowe i biorąc pod uwagę poziom wilgotności gleby przełożono go na późniejszy okres.

W kampanię siewną zaangażowane są cztery 24-rzędowe siewniki John Deere DB 55 o wydajności siewu 250 hektarów dziennie.

Obecnie gospodarstwa KSG Agro wprowadzają nawozy pod siew słonecznika oraz przeprowadzają obróbkę chemiczną upraw ozimych (rzepak, pszenica, jęczmień), których plony są w dobrej kondycji.

Według wstępnych prognoz zakończenie siewu planowane jest na 20 maja 2022 roku.

10.05.2022

KSG Agro w 2021 r. zwiększył przychody o 44 proc., EBITDA – o 104 proc.

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie w 2021 roku dwukrotnie zwiększył wskaźnik EBITDA w porównaniu do roku poprzedniego: z 6 mln USD do 12,3 mln USD. Zgodnie z raportem rocznym spółki jej zysk operacyjny wzrósł o 145 proc. z 4,3 mln USD do 10,6 mln USD. Przychody wzrosły o 44 proc., z 21,3 do 30,7 mln USD, głównie w segmencie upraw roślinnych, ze względu na wyjątkowo dobre zbiory w 2021 roku.

Ubiegły rok był dla nas bardzo udany. Dzięki odpowiedniemu doborowi technologii i sprzyjającym warunkom pogodowym nasze zbiory były rekordowe od 10 lat. W segmencie hodowli trzody chlewnej otrzymaliśmy dobre wyniki dzięki naszemu długoterminowemu projektu odmładzania stada za pomocą loch kanadyjskiej genetyki Genesus – skomentował przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow .

Według raportu od początku rosyjskiej inwazji w bliskim sąsiedztwie aktywów KSG Agro nie doszło do żadnych walk. Zakłady hodowli trzody chlewnej i jej pola uprawne znajdują się w centrum Ukrainy, zarząd spółki nie przewiduje zatem znaczących przerw zarówno w wiosennej kampanii siewnej, jak i zbiorach ozimin wkrótce po niej. Popyt na produkcję KSG Agro, czyli podstawowe produkty spożywcze, pozostaje szczególnie duży w 2022 roku, w czasie wojny.

Kluczowym priorytetem, zarówno dla KSG Agro, jak i całej Ukrainy, jest obecnie siew wiosenny. Gospodarstwa wchodzące w skład agroholdingu są w pełni przygotowane do siewu oraz w 100% zaopatrzone we wszystkie niezbędne zasoby.

Oprócz tego KSG Agro uzyskał pod koniec kwietnia linię kredytową od swojego wieloletniego partnera finansowego – TASKOMBANK – w wysokości 60 mln UAH (równowartość 2 mln USD). Tak samo jak i w przypadku otwartej w marcu w tym samym banku linii na 40 mln hrywien (równowartość 1,33 mln USD), środki kredytowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie wszelkich luk gotówkowych, które mogą wyniknąć podczas kampanii siewnej.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).

04.05.2022

KSG Agro pozyskał kolejną linię kredytową od TASKOMBANK

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie uzyskał linię kredytową od swojego wieloletniego partnera finansowego – TASKOMBANK – w wysokości 60 mln UAH (równowartość 2 mln USD).

Tak samo jak i w przypadku otwartej w marcu w tym samym banku linii na 40 mln hrywien (równowartość 1,33 mln USD), środki kredytowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie wiosennej kampanii siewnej.

Gospodarstwa wchodzące w skład agroholdingu KSG Agro są w pełni przygotowane do siewu słonecznika i kukurydzy oraz w 100% zaopatrzone we wszystkie niezbędne zasoby, w tym olej napędowy, maszyny rolnicze, środki ochrony roślin itp.

KSG Agro z optymizmem patrzy w przyszłość: aktywne działania wojenne zostały odsunięte daleko od granic administracyjnych obwodu dniepropietrowskiego, a Siły Zbrojne Ukrainy skutecznie odpierają agresję.

25.04.2022

KSG Agro zwiększył sprzedaż trzody chlewnej o 3% w marcu

Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie w marcu zwiększył sprzedaż trzody chlewnej o 3% w porównaniu do lutego 2022 r. – z 6080 do 6247 sztuk.

Głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży miesiąc do miesiąca było zwiększenie pogłowia świń o 500 głów. Tak więc jeśli w lutym pogłowie stanowiło 54018 sztuk, to w marcu – 54534 sztuk.
– Pomimo niezwykle trudnej sytuacji w kraju z powodu stanu wojennego, charakteryzującego się zerwaniem łańcuchów logistycznych, udało nam się w ubiegłym roku zwiększyć liczbę hodowanej w zakładach KSG Agro trzody oraz sprzedaż poprzez stworzenie zapasu pasz i odnowienie pogłowia loch. Będziemy nadal robić wszystko, co możliwe w warunkach wojny, aby utrzymać ciągłość produkcji i stopniowo zwiększać naszą wydajność, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy i pomagając naszym Siłom Zbrojnym – skomentował przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergej Kasjanow.

25.04.2022

KSG Agro tworzy zapasy surowców


Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie rozpoczął tworzenie strategicznego trzymiesięcznego zapasu surowców do produkcji mieszanek paszowych we własnej wytwórni. Celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania zakładu hodowli trzody chlewnej z uwzględnieniem ryzyka przerw w dostawach składników z powodu tymczasowego zerwania łańcuchów logistycznych w czasie wojny.
Według przewodniczącego rady dyrektorów KSG Agro Siergieja Kasjanowa, w celu realizacji tego zadania dostawcy premiksów do produkcji pasz dodatkowo podwyższyli limity dostaw. Spółka szacuje miesięczny wolumen dostaw premiksów i mieszanek dla nowonarodzonych prosiąt na 160 ton.
Na dziś już został utworzony zapas składników do produkcji mieszanek paszowych: ziarna (jęczmień, kukurydza, pszenica, pszenżyto, sorgo, które uprawiane są przez gospodarstwa roślinne KSG Agro) – na 4 miesiące, innych (otręby, śruta sojowa, śruta słonecznikowa, śruta słonecznikowa) – na 1 miesiąc, premiksów – na 1,5 miesiąca. Spółka zamierza w najbliższym czasie zwiększyć zapasy wszystkich rodzajów składników, co pozwoli na trzymiesięczną nieprzerwaną produkcję pasz.
Według Siergieja Kasjanowa, obecnie wytwórnia działa na pełnych obrotach. Jeśli wcześniej pracowała na jedną zmianę ze zdolnością produkcyjną 100 ton paszy dziennie, teraz na dwie zmiany ze zdolnością produkcyjną ponad 200 ton dziennie.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).

06.04.2022

KSG Agro i Fundacja Przyszłość dostarczyły sprzęt medyczny i leki z Niemiec do Dniepru

KSG Agro i Fundacja Przyszłość dostarczyły sprzęt medyczny i leki z Niemiec do Dniepru
Agroholding KSG Agro i Fundacja Przyszłość Siergieja Kasjanowa zapewniły dostawę ważącego trzy tony humanitarnego ładunku medycznego z Niemiec na Ukrainę. Ładunek zawiera wszystko, co niezbędne do leczenia rannych żołnierzy ukraińskich, którzy demonstrują cuda odwagi na frontach walk z rosyjskimi najeźdźcami.
– Na Ukrainę dostarczono trzytonowy ładunek najpotrzebniejszego sprzętu medycznego w celu leczenia naszych żołnierzy z urazami kończyn. Całkowity koszt materiałów ortopedycznych i protez to około 300 tys. euro. Są to leki, opatrunki, zewnętrzne urządzenia mocujące o różnych modyfikacjach. A także wózki, kule, apteczki ortopedyczne, w sumie setki sztuk produktów, które dla naszego kraju zebrały niemieckie uniwersytety, szpitale, apteki i firmy ubezpieczeniowe – powiedział Ołeksandr Łoskutow, szef Ukraińsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Traumatologów. Zestawy ortopedyczne i leki zostaną wysłane do Dniepropietrowskiego Szpitala Wojskowego, Dniepropietrowskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego im. Miecznikowa, miejskiego szpitala klinicznego nr 2 w Krzywym Rogu oraz szpitali sąsiedniego obwodu mikołajowskiego.
Wszystkie koszty dostawy oraz wsparcie logistyczne i organizacyjne wsparcie wzięły na siebie KSG Agro i Fundacja Przyszłość.
– Nasi odważni wojownicy dzielnie i do ostatniego tchu bronią Ojczyzny. A naszym zadaniem na tyłach jest kompleksowa pomoc w ich rehabilitacji w przypadku kontuzji i utraty zdrowia – komentuje Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro i założyciel Fundacji Przyszłość. – Dlatego bez wahania zajęliśmy się wszystkimi aspektami dostawy ładunku – transportem, kierowcami, paliwem, procedurami celnymi itp. Dziś wiele osób i firm w Europie oferuje Ukrainie różnego rodzaju pomoc. Aktywnie angażujemy się w dialog z nimi, mamy stałe kontakty z Ambasadą Ukrainy w Szwajcarii, Konsulatem w Mediolanie i innymi placówkami dyplomatycznymi. Tak więc ta dostawa nie jest ostatnią i nadal będziemy pomagać naszemu państwu w otrzymywaniu pomocy humanitarnej i medycznej z różnych części Europy.
– Widzimy realizację zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, który wspiera i pomaga w trudnym dla Ukrainy momencie. Dziękuję za wsparcie dostaw pomocy humanitarnej, tak niezbędnej w leczeniu rannych żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej i Terodobrony – mówi Mykoła Łukaszuk, przewodniczący Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

01.04.2022

KSG Agro pozyskał linię kredytową od TASKOMBANK w wysokości 40 mln UAH

KSG Agro pozyskał linię kredytową od TASKOMBANK w wysokości 40 mln UAH
Agroholding KSG Agro notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie uzyskał linię kredytową w wysokości 40 mln UAH na realizację kampanii siewnej od swojego wieloletniego partnera finansowego – TASKOMBANK. Dodatkowe finansowanie udzielono na preferencyjnych warunkach.

Obecnie linia została już otwarta i jest wykorzystywana przez agroholding do zakupu niezbędnych zasobów do siewu oraz utworzenia rezerwy mieszanek paszowych dla zakładu hodowli trzody chlewnej.

– Mimo trudnych czasów wojennych TASCOMBANK wsparł KSG Agro w realizacji naszego celu – przeprowadzenia kompleksowej wiosennej kampanii siewnej. I chociaż wszystkie główne zasoby zostały już zakupione, w tym olej napędowy, który jest niezbędny do obsiewania całego planowanego banku ziemi, potrzebne są pieniądze na środki ochrony roślin, eksploatację sprzętu, pokrycie kosztów transportu itp. Jest to niezbędna finansowa “poduszka bezpieczeństwa”, która pozwoli nam pewnie i skutecznie przeprowadzić kampanię siewną – komentuje Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro.

W przyszłości TASKOMBANK może zapewnić holdingowi dodatkowe finansowanie, o czym KSG Agro poinformuje w odpowiednim czasie.

24.03.2022

KSG Agro: pełna gotowość do wiosennego siewu

KSG Agro: pełna gotowość do wiosennego siewu

Gospodarstwa wchodzące w skład ukraińskiego agroholdingu KSG Agro kończą przygotowania do wiosennej kampanii siewnej, która rozpocznie się 10-12 kwietnia. Są zaopatrzone w paliwo, nasiona, oraz środki ochrony roślin.
– Obecnie trwa proces selekcji nasion, środków ochrony, nawozów. Mamy dość paliwa, nawet z zapasem, wystarczy nie tylko na siew, ale także na żniwa. Wszystko idzie zgodnie z planem i w ogóle sytuacja w gospodarstwach holdingu wygląda normalnie. Technicznie oraz agronomicznie jesteśmy w pełni gotowi do kampanii siewnej – komentuje stan przygotowań do wiosennych prac Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro.
Obecnie gospodarstwa holdingu zakończyły proces nawożenia zbóż ozimych na powierzchni 5,5 tys. ha oraz rzepaku – na powierzchni 800 ha. Stan roślin jest dobry, rosną szybko – mówił dyrektor pionu uprawy roślin holdingu Dmytro Jemelczenko.
W KSG Agro wskazują jednak na zbyt niski zapas wilgoci w glebie, zwłaszcza w południowej części regionu.
– Jednak do siewu jest jeszcze czas i mamy nadzieję, że wilgotność wzrośnie, a sytuacja zmieni się na lepsze – mówi Dmytro Jemelczenko.
17 marca podczas maratonu telefonicznego Minister Polityki Agrarnej i Żywnościowej Ukrainy Roman Leszczenko zaznaczył, że ukraińscy rolnicy zasieją wszystkie ziemie, które można obsiać na kontrolowanych terytoriach i biorąc pod uwagę bezpieczeństwo.
– Nie mówimy tylko o Ukrainie Zachodniej, mówimy o Ukrainie Centralnej i Południowej. Rolnicy to bardzo odważni, silni i mocni ludzie, nawet na okupowanych terytoriach pod flagą Ukrainy wchodzą na pola i sieją. Jestem bardziej niż przekonany, że rozwiążemy kwestię bezpieczeństwa żywnościowego. Oczywiście Ukraina jest gwarantem żywności dla ponad 400 milionów ludzi na całym świecie, ale teraz głównym kryterium dla nas jest dostarczanie żywności bezpośrednio narodowi ukraińskiemu – powiedział minister.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).

22.03.2022

KSG Agro wzmacnia bezpieczeństwo zakładu hodowli trzody chlewnej i podnosi wynagrodzenia pracowników

Agroholding KSG Agro podjął dodatkowe działania motywujące i zapewniające bezpieczeństwo personelu gospodarstw holdingu w okresie działań wojennych na Ukrainie. Kontynuowane są dostawy mięsa do sieci handlowych, m.in. w Zaporożu.
Agroholding KSG Agro podjął dodatkowe działania motywujące i zapewniające bezpieczeństwo personelu gospodarstw holdingu w okresie działań wojennych na Ukrainie. Ponieważ zakład hodowli trzody chlewnej, za który odpowiada będąca częścią KSG Agro spółka Strong-Invest, jest jednym ze strategicznie ważnych dla bezpieczeństwa żywnościowego przedsiębiorstw, wkład jej pracowników w zwycięstwo nad wrogiem polega na dobrze skoordynowanej i efektywnej pracy zespołu. W związku z tym, przy wsparciu Związku Hodowców Trzody Chlewnej Ukrainy, za pośrednictwem Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, holding złożył do Ministerstwa Polityki Rolnej listę pracowników nie podlegających mobilizacji do wojska.
– Pracujemy w bardzo trudnych warunkach, robiąc wszystko co możliwe, aby produkować żywność niezbędną dla ludności Ukrainy i jej armii. Nasza działalność ma strategicznie ważny charakter z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, dlatego naszym frontem jest praca, i uważam, że jest to nie mniej ważne dla zwycięstwa niż walka z bronią w ręku – komentuje Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro.
KSG Agro kontynuuje wysyłkę wieprzowiny do konsumentów, w tym do sieci handlowych Silpo i Varus.Od 24 lutego firma dostarczyła do sieci handlowych ok. 500 ton wieprzowiny. Dostawy realizowane są nie tylko na terenie obwodu dniepropietrowskiego, gdzie udział w rynku wieprzowiny holdingu wynosi 50%, ale także w regionie Zaporoża.
– Dzisiaj tam jest trudna sytuacja humanitarna, m.in. z dostarczaniem żywności. A nasi kierowcy, z narażeniem życia, realizują dostawy do sklepów Silpo w mieście Zaporoże i obwodzie zaporoskim – mówi Siergiej Kasjanow
Po wybuchu wojny na terenie Ukrainy wszyscy pracownicy holdingu otrzymali dodatkową motywację w postaci dwukrotnej podwyżki płac na okres działań bojowych. Dodatkowo wypłacono im zaliczkę w podwójnej wysokości, zapewniono wyżywienie. Przed wojną pracownicy płacili 50% za obiady w jadalni zakładowej, teraz obiady są dla nich całkowicie darmowe.
– Wszyscy pracownicy otrzymują racje żywnościowe. Dla tych, którzy potrzebują zakwaterowania, wynajmowane są dodatkowo mieszkania obok zakładu na koszt firmy. Aby zapewnić wypoczynek dzieciom pracowników, w budynku administracyjnym otwarto przyzakładowe przedszkole, aby matki nie martwiły się o swoje dzieci. Na terenie zakładu zostały wyposażone również trzy schrony przeciwbombowe – mówi Siergiej Kasjanow.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa zakładu hodowli trzody chlewnej organizowana jest ochrona siłami obrony terytorialnej. Żołnierze otrzymują wsparcie i wyżywienie. Ponadto zainstalowano dodatkowe punkty kontrolne, które chronią zarówno przedsiębiorstwo, jak i miejscowość, w której się znajduje.

16.03.2022