Holding rolniczy KSG Agro zorganizował press tour dla dziennikarzy rolniczych do obwodu dniepropetrowskiego

obwodu dniepropetrowskiego
7 lipca 2017 roku holding rolniczy KSG Agro zorganizował press tour do rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego do jednej z dłównych firm w holdingu – „KSG Dniepr”. W trakcie imprezy dziennikarze dowiedzieli się o rozwoju kierunku upraw roślin w holdingu, najnowszych innowacyjnych biopreparatach zastępujących nawozy azotowe, a także odwiedzili kotłownie na biopaliwie i zapoznali się z nowoczesną techniką rolną.
W press tour wzięło udział ponad 10 najlepszych dziennikarzy ukraińskich mediów piszących na temat rolnictwa. Wśród nich – przedstawiciele agencji Ukrinform i Ukraińskie wiadomości, czasopism „Farmer”, „APK-inform:wyniki”, portali Agrotimes, APK-inform, Agroekspert, Agroportal, Agroweri, ProAgro, gazety „Wiadomości Przydnieprowia” itp.
„Poprzez przeprowadzenie press tour po raz kolejny demonstrujemy znaczenie otwartego i przejrzystego dialogu z mediami, który przyznajemy od samego początku istnienia holdingu rolnego, – powiedział Dyrektor Generalny KSG Agro Sergii Mazin (Сергей Мазин), – Jesteśmy wdzięczni przedstawicielom mediów za obiektywne relacje z działalności naszej firmy”.
W trakcie press tour Sergii Mazin (Сергей Мазин) opowiedział dziennikarzom o zamiarach holdingu korzystać z biopreparatów firmy TerraMax (USA).
Dziennikarze odwiedzili pola pszenicy, słonecznika, kukurydzy, zapoznali się ze stosowaną przez holding rolny współczesną techniką rolną John Dear i New Holland, zobaczyli pierwszy zebrany plon na klepisku, a także wzięli udział w uprawie pola pod siew zboża ozimego.
Ciekawą i pouczające okazała się wypowiedź rolników na temat stosowania biopaliw. Przedstawiciele mediów odwiedzili budowany we wsi Nowopokrowka warsztat produkcji palet paliwowych, o mocy do 2 tys. ton rocznie.
Dziennikarze odwiedzili kotłownię na paletach w szkole wsi Nowopokrowka. Według Głowy Nowopokrowskiej Rady Wiejskiej Oleksandra Skyby (Александра Скыбы), kotłownia pozwoliła zaoszczędzić około 300 tys. hrywien w ubiegły sezon grzewczy.
Końcowym akordem press tour było zwiedzenie przez dziennikarzy gruntów rolnych, zasianych miskantem. Według Siergieja Masina (Сергея Мазина) ta wytrzymała i wieloletnia roślina z możliwością corocznego zbierania biomasy będzie używana jako ważne odnawialne źródło energii.

12.07.2017

Udane negocjacje pomiędzy KSG Agro a firmą TerraMax

KSG Agro wziął udział w forum inwestycyjnym Polska – USA w Minneapolis, USA we współpracy z U. S. Department of Commerce , Ambasady USA na Ukrainie, Ambasady Ukrainy w USA odbyły się udane negocjacje pomiędzy KSG Agro a firmą TerraMax (USA, Minneapolis) w sprawie rozpoczęcia kompleksowej współpracy w zakresie stosowania preparatów biologicznych.

24.05.2017

KSG Agro rozpoczął zasiew roślin jarych

W drugiej dekadzie marca zakłady, wchodzące w skład holdingu rolnego KSG Agro rozpoczęły zasiew roślin jarych. O tym poinformowało biuro prasowe holdingu.
Zakłady KSG Agro rozpoczęły zasiew jęczmienia jarego i rzepaku jarego. Przy tym zaplanowano następujące powierzchnie siewu w kontekście roślin:

  • jęczmień jary – 0,5 tys. ha,
  • rzepak jary – 0,8 tys. ha.

Ponadto, w trakcie wiosennej kampanii siewnej 2017, w optymalnym czasie agrotechnicznym KSG Agro planuje zasiać kukurydzę i słonecznik:

  • kukurydza – 1,3 tys. ha,
  • słonecznik – 14,4 tys. ha.

Wcześniej w trakcie prac wiosenno-polowych gospodarstwa holdingu wykonały nawożenie ozimych pszenicy i rzepaku na powierzchni ponad 11 tys. ha. Ponadto, trwa bronowanie orki – na dzisiaj wykonano to na powierzchni 7 tys. ha.
Zakłady holdingu w pełni zapewnione nawozami o wysokiej jakości i wyposażone we współczesny sprzęt rolny.

22.03.2017

KSG Agro zwiększył ilość generowania ciepła z paliwa alternatywnego na 23%

W ramach programu wdrażania kotłowni cieplnych na biopaliwie w Obwodzie dniepropetrowskim holding rolny KSG Agro zakończył budowę i wprowadził do użytku nową kotłownię paletową w m. Dniepr. W ten sposób ilość wydzielania ciepła, realizowanego przez holding rolny wzrosła o 23% – od 3,45 do 4,25 MW.
Wchodzące w skład holdingu rolnego KSG Agro przedsiębiorstwo Agroplaza («Агроплаза»), zakończyło budowę nowej kotłowni paletowej, ogrzewającej popularny w Dnieprze Centrum Handlowe Miriada («Мириада») o powierzchni około 12 tys. m.kw. Wartość inwestycji w projekt wyniosła około 1,5 mln UAH.

Obecnie kotłownia oddana do użytku. Moc kotłowni wynosi 0,8 MW. Jako paliwo w kotłowni stosowane są tańsze niż importowany gaz palety, wykonane z odpadów produkcji roślinnej.
Efekt ekonomiczny kotłowni również znacznie wzrósł w związku z tym, że praca nowoczesnego sprzętu pozwala na dostosowanie temperatury w Centrum Handlowym Miriada («Мириада») w zależności od warunków pogodowych na zewnątrz.
Z wprowadzeniem do eksploatacji nowej kotłowni ilość wydzielania ciepła, realizowanego KSG Agro, wzrosła o 23% – od 3,45 do 4,25 MW
To już piąta w ostatnich latach wprowadzona do eksploatacji kotłownia na paliwie alternatywnym. Oprócz ogrzewania Centrum Handlowego w Dnieprze, 3 działają w chlewni przedsiębiorstwa, 1 – w szkole wiejskiej.

16.03.2017

KSG Agro wspólnie ze Stowarzyszeniem Bioenergetycznym Ukrainy 29 listopada przeprowadziła press-lunch, poświęcony wdrażaniu biopaliw

W press-lunchu wzięli udział Prezes Zarządu Stowarzyszenia Bioenergetycznego Ukrainy Heorhii Heletukha, przedstawiciele głównych ukraińskich mediów, piszące na tematy energetyki i sektora rolno-przemysłowego. Wśród nich dziennikarze pisma „Agroekspert”, informacyjnych agencji UNIAN, Ukrinform, „Ukraińskie wiadomości”, portalu Hubs, „Agraweri”, „Agroportal”, itp
W trakcie press-lunchu wystąpiła uzasadniona i ciekawa dyskusja na jeden z najbardziej istotnych dla gospodarki ukraińskiej tematów – wdrażanie paliw odnawialnych. Kluczowe pytania powstałe ze strony dziennikarzy – efekt ekonomiczny stosowania biopaliw, jego zalety w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii – gazem i węglem, możliwości takich gospodarstw rolnych jak KSG Agro budowania nowych kotłowni i zapewnienia ich paletami.
Jak poinformował w trakcie press-lunchu Dyrektor Generalny Sergii Mazin, holding KSG Agro wystąpił z inicjatywą partnerstwa lokalnych wspólnot i biznesu dla przebudowy kotłowni sfery budżetowej z gazu na biologicznie odnawialne paliwo – palety. Wezwał przedsiębiorców i władze lokalne w całym kraju do wspólnego zmodernizowania kotłowni. I, w rezultacie, zmniejszyć jak wydatki na ogrzewanie pracowników sfery budżetowej, jak i zależność Ukrainy od węgla i gazu rosyjskiego.

Według Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Bioenergetycznego Ukrainy (SBU) Heorhiia Heletukhy, wdrażanie technologii ogrzewania biopaliwem przez holding rolniczy KSG Agro jest w nurcie ukraińskich i międzynarodowych trendów stopniowego zastępowania tradycyjnych paliw biologicznymi. „Obecnie zastępowanie biopaliwem wyszło na poziom 42% w roku i w okresie od 2012 do 2015 r. wzrosło 4 razy – komentuje szef SBU – Jesteśmy pewni, że przyjęcie odpowiednich norm prawa ze strony państwa pozwoli na zwiększenie tego wskaźnika i zaangażowanie w wykorzystanie biopaliw przedstawicieli biznesu, w tym przedsiębiorstw sektora rolno-przemysłowego. Pozytywnym przykładem takiego wzrostu jest działalność holdingu KSG Agro”.

01.12.2016

Internetowy czat z inwestorami: omówienie wyników finansowych KSG Agro, aktualnej sytuacji i perspektyw Grupy

23 listopada w Warszawie odbył się czat z inwestorami KSG Agro. Na pytania inwestorów odpowiedział członek Rady Dyrektorów KSG Agro Sergii Mazin. W czacie przeprowadzono dyskusję na temat wyników finansowych KSG Agro, sytuacji aktualnej i perspektyw Grupy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Polsce za odnośnikiem.
http://www.sii.org.pl/11049/aktualnosci/czat-inwestorski/czat-inwestorski-omowienie-wynikow-finansowych-ksg-agro-biezacej-sytuacji-w-grupie-oraz-perspektyw.html#ak11049.
A także na naszej stronie internetowej https://www.ksgagro.com/investor/prs/Czat_23_listopada.pdf

Na naszej stronie możesz również przeczytać pytania i odpowiedzi, na które nie starczyło czasu podczas czatu internetowego
https://www.ksgagro.com/investor/prs/PYTANIA_BEZ_ODPOWIEDZ_23_listopada.pdf

01.12.2016

Udział KSG Agro w eksporcie żywych świń z Ukrainy za pierwsze 9 miesięcy 2016 roku wyniósł 26%

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2016 roku holding KSG Agro eksportował żywych świń do Gruzji w wysokości $ 522 tys. Jednocześnie, całkowity eksport żywych świń z Ukrainy za 9 miesięcy 2016 roku wyniósł według danych Służby Państwowego Podatkowej Ukrainy, $ 2,019 mln. W tym przypadku 100% dostaw żywych świń z Ukrainy za trzy kwartały 2016 roku przeprowadzono w Gruzju. Tym samym udział KSG Agro w eksporcie ogółem w ujęciu wartościowym w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2016 roku wyniósł 26%.

W tym samym okresie Ukraina eksportowała 1 741 ton żywych świń. Jednocześnie, udział holdingu KSG Agro wyniósł 400 ton żywych świń lub 23% żywej wagi całkowitego eksportu kraju dla tej kategorii produktów.

04.11.2016

Grupa kapitałowa KSG Agro kontynuowała swój program wprowadzenia kotłowni cieplnych na biopaliwie w obwodzie Dniepropietrowskim i zwiększyła ilość wytwarzanego ciepła z 3000 kW do 3450 kW.

W ramach nowego programu KSG Agro, realizowanego we współpracy z lokalnymi radami regionu dniepropetrowskego oddała do użytku pierwszą kotłownią w szkole ogólnokształcącą wsi Novopokrovka rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego.

Nowa kotłownia pracuje na pelletach z nasion słonecznika – paliwie biologicznym, który jest znacznie tańszy od tradycyjnych paliw. W rezultacie, oszczędność w porównaniu do dotychczas stosowanej kotłowni wynosi co najmniej 20%, a jakość dostarczanego ciepła zwiększa się o 30%.

“Nasz holding ma poważne doświadczenie w użytkowaniu brykietów paliwowych, które używamy do ogrzewania naszych fabryk, na przykład gospodarstwa hodowli świń we wsi Nywa Trudowa – opowiada przewodniczący Rady Dyrektorów KSG Agro Serhij Kasjanow. – Jak pokazuje doświadczenie, użytkowanie pellet osiąga znaczące oszczędności. Na przykład, efektywność energetyczna starej kotłowni w Novopokrovce wynosiła 45%, a nowa kotłownia zapewnia sprawność 85%. Pellety dla szkolnej kotłowni będzie pochodzić z własnej produkcji z naszego holdinga.

Budowa kotłowni w Nowoporkowskiej szkole łącznej wartości 1 mln. hrywien. została przeprowadzona kosztem holdinga rolnego KSG Agro, bez angażowania środków budżetowych. Ciepło, co jest dostarczane do szkoły, będzie opłacane przez radę wiejską. Koszt ciepła zostanie ustalony przez taryfy zatwierdzone przez Państwową Komisję Regulacji Energetyki Ukrainy.

boiler-room
boiler-room
boiler-room

21.10.2016

KSG Agro i Kreston GCG odbyły seminarium dotyczące interpretacji raportów spółek publicznych rolnych, zgodnie z MSSF

11 października 2016 w Kijowie odbył się seminarium „MSSF: jak interpretować raporty
spółek publicznych rolnych, akcje których obracają się na giełdach zagranicznych”.
Organizatorami imprezy występowały agroholding KSG Agro i firma audytorska Kreston
GCG.

W seminarium wzięło udział ponad 10 dziennikarzy czołowych mediów ukraińskich, co piszą na
tematy agrarne. Wśród nich – przedstawiciele agencji Interfax-Ukrajina, Ukrinform i Ukrajinśki
nowyny, serwisów internetowych APK-inform, Agroekspert, Agroportal, Agravery, ProAgro i
inne.

„Organizacją seminarium poświęconego raportom spółek publicznych rolnych, jeszcze raz chcę
podkreślić znaczenie otwartego i przejrzystego dialogu z mediami, który wyznajemy od samego
początku istnienia agroholdingu, – powiedział dyrektor generalny KSG Agro Siergiej Mazin, -
Dziękujemy dziennikarzom na wysokiej nucie do działalności i wyników finansowych naszego
agroholdingu. Jesteśmy przekonani, że że po ostatnim seminarium będzie łatwiejsze dla
dziennikarzy samodzielnie ocenić sprawozdanie przedsiębiorstw.

„z zadowoleniem zauważam, że wśród ukraińskich spółek rolnych są gospodarstwa rolne, które
umieszczą na czele dokładne i prawidłowe zastosowanie norm MSSF, – mówi partner firmy
audytorskiej Kreston GCG Andriej Popow, – organizacją seminarium my z KSG Agro stawili
sobie za cel pomóc dziennikarzom poprawnie interpretować to sprawozdanie, – podkreślił
Popow.

Podczas seminarium Siergiej Mazin i dyrektor departamentu kontroli jakości firmy audytorskiej
Kreston GCG Rusłan Izmajłow powiedziały o osobliwościach zastosowania MSSF w
przygotowywaniu sprawozdań finansowych KSG Agro. Prelegenci odpowiadali na liczne pytania
dziennikarzy.

DOSSIER

KSG Agro – jeden z czołowych agroholdingów ukraińskich, europejska innowacyjna grupa firm,
pracująca na zasadzie integracji pionowej. Akcji holdingu są notowane na Warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym przedmiotem działalności KSG Agro jest uprawa
roli i produkcja upraw rolniczych, oraz produkcja wieprzowiny.

Kreston GCG – Ukraiński przedstawiciel międzynarodowej sieci audytorskiej Kreston
International, jedna z przewodnich światowych organizacji w zakresie audytu i usług
doradczych. Ponad 21 000 specjalistów i personelu pomocniczego w sieci Kreston International
w 108 krajach świata obsługują firmy prywatne i publiczne, przedsiębiorstwa sektora
państwowego, instytucje finansowe, korporacje międzynarodowe i organizacje niedochodowe.

Serwis prasowy spółki KSG Agro

12.10.2016

KSG Agro pomyślnie zakończyła prace wiosenne –terenowe

Posadzone około 16 tys. hektarów upraw okopowych.

Znaczna ilość opadów ma pozytywny wpływ na uprawy ozime i jare. Dla ochrony roślin przed chorobami Spółka zastosowała dodatkowe środki leczenia grzybobójcze.

Biorąc pod uwagę zboża ozime, na polach grupy są zasiane:

  • Słonecznik – 15,8 tys ha.
  • Pszenica – 6,6 tys ha.
  • Jęczmień – 2,7 tys ha.
  • Kukurydza – 0,4 tys ha.
  • Rzepak – 0,8 tys ha.
  • Inne uprawy(w tym ugór) – 6,8 tys ha.
03.06.2016