Na koniec 2018 r.KSG Agro zwiększył kwotę realizacji produktów hodowli trzody chlewnej o 6,3%

Na koniec 2018 r. kwota sprzedaży produktów hodowli trzody chlewnej holdingu rolnego KSG Agro wzrosła w porównaniu z 2017 r. o 6,3% i wyniosła około 403 mln hrn.

W porównaniu z 2017 r. kwota realizacji trzody chlewnej holdingu rolnego KSG Agro w zeszłym roku wzrosła o 6,3%. Na koniec 2018 r. realizacja przez holding rolny żywych świń wyniosła około 93 tys. głów.

„W roku 2018 będziemy nadal koncentrować się na naszym strategicznym priorytecie – hodowli trzody chlewnej, która na koniec 2018 r. ponownie zademonstrowała swoją wysoką skuteczność – mówi Sergii Kasianov, Prezes Zarządu holdingu rolnego KSG Agro. – Mimo obiektywnych trudności na rynku, udało nam się zachować mocy i rentowność firmy, w wyniku wprowadzenia szeregu rozwiązań technologicznych i zarządczych. Odegrała swoją rolę stawka na odbudowę mocy hodowli. W ciągu całego ubiegłego roku ilość zapotrzebowań konsumentów stale przekraczała nasze zdolności produkcyjne. W wyniku średnia cena sprzedaży przekroczyła podobny wskaźnik 2017 r. o 16,5%, wynosząc około 44 hrn./kg”.

Według Prezesa Zarządu KSG Agro, w roku 2019 firma planuje utrzymać wysoką wydajność hodowli kosztem utrzymania wysokiego poziomu jakości stada, oraz dalszej odbudowy i wdrażania innowacyjnych technologii w kompleksie hodowli trzody chlewnej.

W roku 2018 w zakładzie „Rentier” Sp. z o.o., odpowiadającym za rozwój kompleksu hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowaja obwodu dniepropetrowskiego, średnie roczne pogłowie wynosiło około 55 tys. głów trzody chlewnej.

06.02.2019

Program nawadniania ziemi

Program nawadniania ziemi
Holding rolny KSG Agro rozpoczął pracę nad programem nawadniania gruntów rolnych. Ten kierunek startuje w gospodarstwach rejonów apostołowskiego i sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego. Podany program ma swoim celem zapewnienie niezbędnej ilości wilgoci roślinom rolnym w naszej suchej klimatycznej strefie stepowej. Do takich roślin można przypisać soję, kukurydzę i inne rośliny. Szczególne znaczenie będzie miała możliwość otrzymywać wysokie plony zielonej masy kukurydzy w celu zapewnienia bazy paszowej dla zwierząt chlewni „Rentier” Sp. z o.o. (ООО «Рантье»). Program nawadniania gruntów daje możliwość korzystania z nowych technologii nawożenia i ochrony roślin.

26.09.2018

Zbieranie zbóż późnych w holdingu rolnym KSG Agro

Zbieranie zbóż późnych w holdingu rolnym KSG Agro
Gospodarstwa grupy KSG Agro rozpoczęli zbiór zbóż późnych, w szczególności słonecznika i kukurydzy. Słonecznik zebrany na 65% zasianych pól. Średni plon wyniósł 3,1 t/ha. Również trwa zbiór plonów ziarna kukurydzy. W tej chwili roślina okazuje wydajność 6,5 t/ha. Część powierzchni, zasianych kukurydzą, przeznaczone były do uprawy zielonej masy na potrzeby bazy pastewnej chlewni „Rentier” Sp. z o.o. (ООО «Рантье»). Wynik wydajności pasz wyniósł 30t/ha.
Jednocześnie holding prowadzi siew jesienny. Przygotowuje pola pod siew pszenicy ozimej, której w tym roku planuje zasiać na 10 tys. ha. Dla wyższej jakości podstawowej obróbki ziemi podczas siewu została zakupiona nowa potężna technika. To 10 pługów i sprzętu do upraw produkcji Lemken.
Również trwa siew rzepaku ozimego.

21.09.2018

Zbiór zbóż wczesnych

Zbiór zbóż wczesnych

Holding rolny KSG Agro zakończył zbiór rzepaku ozimego i jęczmienia.
Rzepak ozimy zebrany z pól o powierzchni 6 tys. ha, a średni plon wyniósł 3,0 t/ha Jęczmień zebrany z powierzchni 4 tys. ha, średni plon wyniósł około 3,9 t/ha.
Również skończył się zbiór grochu, którego powierzchnia zasiewów wyniosła 115 ha przy średnim plonie 2 t/ha.
Według stanu na dzień 9 lipca 2018 r. zebrana 1/3 część pól, zasianych pszenicą ozimą. Prognozy plonów optymistyczne i będą ogłoszone po zakończeniu zbioru.

16.07.2018

Udział KSG Agro w naukowych badaniach rolniczych

Udział KSG Agro w naukowych badaniach rolniczych

Holding rolny KSG Agro bierze aktywny udział w działalności naukowej, współpracując z Myroniwskim instytutem pszenicy im. V.M. Remesla Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy.
W roku 2018 firma uczestniczy w programie instytutu dotyczącym rozszerzenia zakresu stosowania odmian pszenicy, jęczmienia selekcji Myroniwskiej. Program dotyczy adaptacji kultur ozimych i jarych w naszej strefie klimatycznej. Holding rolny zapewnił działkę rozmnażania odmian pszenicy i jęczmienia selekcji Myroniwskiego instytutu do badań terminów siewów, kiełkowania, odporności na suszę i produktywności w strefie stepowej obwodu dniepropetrowskiego.

13 czerwca na placu demonstracyjnym upraw ozimych i wczesnych selekcji Myroniwskiego instytutu pszenicy im. V.M. Remesla, znajdującego się na polu Przedsiębiorstwa Państwowego Gospodarstwa Badawczego „Zatyszne” w rejonie krynyczańskim obwodu dniepropetrowskiego odbył się Dzień pola.

Na imprezie goście zapoznali się z osiągnięciami nauki rolnej i nowych technologii uprawy roślin.

Naukowcy Myroniwskiego instytutu opowiedzieli o osiągnięciach selekcji, o cechach uprawy roślin, o działaniach uprawowych i ochronnych prowadzonych na placu demonstracyjnym.

Każdy mógł zadać pytanie i uzyskać wyczerpującą odpowiedź.

18.06.2018

Grupa kierowników holdingu rolnego KSG Agro odwiedziła wystawę rolno-przemysłową AGRO-2018.

Wersja polska
Grupa kierowników holdingu rolnego KSG Agro odwiedziła wystawę rolno-przemysłową AGRO-2018.
Najbardziej interesujące dla rolników były stoiska maszyn rolniczych, sprzętu i części zamiennych.
Dla poprawy produkcji, wdrażania innowacji zostali wybrani partnerzy do modernizacji siewników, dostępnych w parku maszyno-tractorowym holdingu rolnego. W celu udoskonalenia procesu upraw i poprawienia ich jakości konieczne jest przekształcenie prostego siewu na siew z jednoczesnym nawożeniem gleby. Do modernizacji istniejącego parku siewników pracownicy znaleźli odpowiedniego partnera. Ważnym momentem technicznym była możliwość oglądania nowoczesnych narzędzi i mechanizmów w celu optymalnego przygotowania gleby do prac wiosenno- polowych. Rolników holdingu rolnego zainteresowała brona wirnikowa pozwalająca na zachowanie wilgoci podczas obróbki gleby i wiele innych eksponatów.
Tak samo zostały znalezione partnerzy w zakresie wdrażania najnowszych technologii stosowanych w sektorze rolno-przemysłowym do precyzyjnego rolnictwa, automatyzacji i kontroli, zarządzania przedsiębiorstwem.
Wystawa stała się skuteczną platformą do doskonalenia produkcji.

18.06.2018

Spring field work at KSG Agro Holding

Spring field works started in February, despite the cold weather, at the KSG Agro agricultural holding farms. As of April 20, the organic fertilizing of winter crops was carried out in all planned areas.

The spring sowing campaign began in the second half of April. Traditionally, the main crops in the crop rotation will be sunflower, corn, sorghum, and another culture – buckwheat – is added this time. Since April 20, it is planned to start sowing sunflower. Later in May, maize, sorghum and buckwheat will be sown.

Sowing areas are planned as follows:
Sunflower – 15 thousand hectares
Corn – 2 thousand hectares
Sorghum – 3 thousand hectares

Buckwheat – 300 hectares.
In general, the area of ​​winter crops in the holding is about 20 thousand hectares, the crops are in good condition. Areas of winter crops are:
Barley – 4 thousand hectares
Wheat – 10 thousand hectares
Winter rapeseed – 6 thousand hectares

The holding farms are fully provided with high-quality fertilizers and modern agricultural machinery and instruments.

27.04.2018

KSG Agro w nowym sezonie grzewczym zwiększył wytwarzanie ciepła na biopaliwie o 52%

Po uruchomieniu na początku listopada czterech nowych kotłowni na biopaliwie w obwodzie dniepropetrowskim całkowita ilość wytwarzania ciepła na paliwie odnawialnym – paletach – wzrosła o 52%. O tym poinformowało biuro prasowe holdingu rolnego.

W ramach programu modernizacji kotłowni w szkołach wiejskich obwodu dniepropetrowskiego poprzez przeniesienie ich na wytwarzanie ciepła poprzez stosowanie biopaliwa odnawialnego – palet – do nowego sezonu grzewczego holding rolny KSG Agro na początku listopada 2017 roku uruchomił 2 kotłownie. Nowe kotłownie zostały uruchomione w szkołach wsi Zoria rejonu tomakowskiego i wsi Nastasowka – o łącznej mocy 1,2 MW.

Po wprowadzeniu dwóch zmodernizowanych kotłowni całkowita ilość wytwarzania ciepła na biopaliwie holdingu rolnego KSG Agro w porównaniu z ubiegłym sezonem grzewczym wzrosła o 52% – od 4,25 do 6,45 MW. Modernizacja kotłowni dokonana kosztem inwestycji grupy w ilości około 3 mln UAH, bez angażowania zasobów budżetowych.

„Przejście wiejskich kotłowni szkolnych na biopaliwo – to nie tylko kolejny krok do niezależności regionu i kraju w stosunku do rosyjskich źródeł energii, ale i realne oszczędności środków budżetowych na ogrzewanie – do 40% w porównaniu z gazem ziemnym i węglem”, – powiedział przewodniczący Rady Dyrektorów KSG Agro Serhii Kasiianov. Według jego słów holding i w przyszłości planuje dokonywać przejście szkół wiejskich obwodu dniepropetrowskiego na palety paliwowe.

Jak zostało ogłoszone wcześniej, w październiku KSG Agro uruchomił dwie zmodernizowane kotłownie na biopaliwie – paletach paliwowych – w szkołach wsi Trytuzne i Nadeżdivka rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego. Wartość inwestycji KSG Agro w dwie kotłownie szkół rejonu sołoniańskiego o łącznej mocy 1 MW wyniosła 1,5 mln UAH. Oprócz kotłowni w szkołach wsi Trytuzne i Nadeżdivka rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego, na początku października została oddana do użytku kotłownia jadalni w szkole Nowopokrowskij.

Paliwa dla wszystkich kotłowni zmodernizowanych będzie produkować nowy warsztat w Nowopokrówce. Planowany zakres mocy warsztatu wynosi 2400 t palet paliwowych rocznie. Jako sprzęt będzie stosowana nowoczesna linia granulacji ОГМ 1500.

13.11.2017

KSG Agro uruchomił dwie nowe kotłownie na biopaliwie w szkołach rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego

KSG Agro uruchomił dwie zmodernizowane kotłownie na biopaliwie – paletach paliwowych – w szkołach wsi Trytuzne i Nadeżdivka rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego. O tym poinformowało biuro prasowe holdingu.

Holding rolny KSG Agro w ramach programu modernizacji kotłowni szkół wiejskich Dniepropetrowszczyzny zakończył budowę i uruchomił dwie zmodernizowane kotłownie na biopaliwie – paletach paliwowych – w szkołach wsi Trytuzne i Nadeżdivka rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego. Do modernizacji szkolne kotłownie pracowali na gazie ziemnym lub węglu na technicznie i moralnie starym sprzęcie, który potrzebował szybkiej wymiany. Problem został rozwiązany dzięki inwestowaniu KSG Agro 1,5 mln UAH w dwie nowe kotłownie szkół rejonu sołoniańskiego o łącznej mocy 1 MW. Modernizacja pozwoli radon terytorialnym, na których terenie znajdują się szkoły, na zaoszczędzenie do 40% środków na płatność ciepła.

„Wraz z samorządami terytorialnymi realizujemy program modernizacji kotłowni szkół wiejskich Dniepropetroszczyzny w celu przejścia z ogrzewania kosztownym gazem lub węglem na palety paliwowe, – powiedział przewodniczący Rady Dyrektorów KSG Agro Serhii Kasiianov, – Ten program jest realizowany poprzez inwestycje holdingu bez udziału środków budżetu państwa. W wyniku jego realizacji oszczędności środków budżetowych dla każdego obiektu wyniosą do 40%”.

Jak zostało ogłoszone wcześniej, na początku sezonu grzewczego holding rolny ogłosił uruchomienie pięciu nowych kotłowni na biopaliwie w szkołach wiejskich w regionie dniepropetrowskim. Oprócz kotłowni w szkołach wsi Trytuzne i Nadeżdivka rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego na początku października została oddana do użytku kotłownia jadalni w szkole Nowopokrowskij. Ponadto, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego zostaną oddane do użytku jeszcze dwie kotłownie w szkołach rejonu tomakowskiego obwodu dniepropetrowskiego.

Obecnie całkowita ilość generowania ciepła KSG Agro wynosi 5,25 MW, co jest więcej, niż w poprzednim sezonie grzewczym na 25%.

Planuje się, że paliwa dla wszystkich pięciu kotłowni będzie produkować nowy warsztat w Nowopokrówce, który zostanie oddany do użytku również do sezonu grzewczego. Linia paletowa warsztatu już zamontowana i obecnie trwa jej testowanie. Planowany zakres mocy wynosi 2400 t palet paliwowych rocznie. Jako sprzęt będzie stosowana nowoczesna linia granulacji ОГМ 1500.

20.10.2017

(Holding) KSG Agro wprowadza w życie nowe technologie obróbki gleby w warunkach podwyższenej suchości klimatu

Zmiany klimatu w Dniepropietrowskim regionie i powiązana z tym konieczność wdrożenia technologii oszczędzającej obróbki gleby w warunkach suchości zostali podstawowymi przyczynami odnowy parku techniki holdingu KSG Agro. Nabyte agrochołdingiem najnowsze wzory amerykańskiej agrotechniki pozwalają nie tylko obrabiać glebę w oszczędzającym formacie, ale i podwysić urodzajność z hektara.

Dzięki podpisanemu KSG Agro kontraktowi na zakup amerykańskiej agrotechniki produkcji kompanii TYTAN MACHINERY Inc. gospodarstwa, wchodzące w agrochołding KSG Agro, w końcu września otrzymali najnowszu agrotechniku – ładowarki teleskopowe Agri Farmer, traktor gąsienicowy Case IH Steiger 600, agregaty dla obróbki gruntu przed posiewem Great Plains 4000 TM (Turbo Maks) i pionowej obróbki gruntu – Great Plains Maks-Chisel (kultywator do głębokiego spulchniania).

“Klimatyczne zmiany w Dniepropietrowskim regionie przyprowadziły do przewagi suchej pogody, że żąda zmiany tradycyjnych podejść do obróbki gruntów rolnych, – mówi przewodniczący Rady dyrektorów KSG Agro Sergiej Kasjan. – Właśnie dlatego odnowiliśmy swój park agrotechniką, która pozwala oszczędzając obrabiać glebę w warunkach suszy, przy tym, powiększywszy urodzajność z hektara”.

“Radośnie jest, że agrocholding KSG Agro jednym z pierwszych w regionie dostarczył swoje gospodarstwa w “know-how” dla pionowej obróbki gleby, które dają możliwość nagromadzać całą wilgoć w glebie w ciągu wegetacyjnego okresu i między takimi okresami, a także pozwalają istotnie podwysić wskaźniki urodzajności”, – komentuje dyrektor działu rozwoju biznesu i wdrożenia nowych technologii TYTAN MACHINERY Inc. Włodzimierz Jeriemienok. Według jego wypowiedzi, wykorzystanie traktorów gąsienicowych Case IH Steiger potęgą 600 końskich sił, do słowa, największych modeli wśród wykorzystywanych ukraińskich agrochołdingami, pozwala zabiezpieczyć wysoką wydajność i jakość obróbki gleby.

Obecnie nabyta agrotechnika dzieli się wśród gospodarstw, wchodzących w skład holdingu.

07.10.2017