KSG Agro w I kwartale 2022 r. zwiększyło wolumen sprzedaży trzody chlewnej o 3 %

KSG Agro w I kwartale 2022 r. zwiększyło wolumen sprzedaży trzody chlewnej o 3 % w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Podała to służba prasowa gospodarstwa rolnego.
KSG Agro w I kwartale 2022 r. zwiększyło wolumen sprzedaży trzody chlewnej o 3 % w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Jeśli w I kwartale 2021 r. sprzedaż trzody chlewnej wyniosła 2 mln 500 tys. dolarów, to w I kwartale 2022 r. 2 mln 580 tys. dolarów.

Jednym z czynników prowadzących do wzrostu sprzedaży, zarówno teraz, jak iw przyszłości, jest wzrost pogłowia świń. KSG Agro w tym samym I kwartale 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. zwiększyło pogłowie trzody o 17,6% – z 46,4 tys. do 54,5 tys. sztuk. W tym samym czasie liczba potomstwa w tym samym okresie wzrosła o 28,1% – z 25,2 do 32,3 tys. sztuk.

„Bardzo ważne jest dla nas, zwłaszcza z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększanie wolumenu sprzedaży produktów” – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Sergey Kasyanov: „Dzięki temu, pomimo stanu wojennego, mamy możliwość pomocy Siłom Zbrojnym Ukrainy i siłom obrony terytorialnej poprzez zaopatrywanie ich w wieprzowinę i inne produkty”.

17.06.2022

KSG Agro zakończyło siew słonecznika i kukurydzy

Gospodarstwa należące do gospodarstwa rolnego KSG Agro zakończyły 1 czerwca siew słonecznika i kukurydzy . Poinformowała o tym służba prasowa gospodarstwa rolnego, powołując się na dyrektora ds. rozwoju pionu produkcji roślinnej KSG Agro Dmitrija Emelczenki.

1 czerwca 2022 r. gospodarstwa wchodzące w skład gospodarstwa rolnego KSG Agro zakończyły akcję siewu słonecznika na powierzchni 8,5 tys. ha oraz kukurydzy na powierzchni 1 tys. ha. Akcja zasiewów została w całości zakończona na wszystkich 100% zasiewów planowanych pod koniec ubiegłego roku.
„Biorąc pod uwagę chłodną pogodę w maju, opóźniliśmy rozpoczęcie siewu do 15 maja, aby szybciej uzyskać pędy ”, mówi Dmitrij Emelchenko . „I nie pomyliliśmy się, zmiana terminów siewu pozwoliła nam to przeprowadzić pomyślnie i osiągnąć wszystkie nasze cele. Pogoda generalnie przyczyniła się do skutecznego siewu. Teraz zajmujemy się sadzonkami , z których 70% jest w dobrym stanie. Obecnie wykonujemy kultywację międzyrzędową, bronowanie bronami wirnikowymi oraz ochronę chemiczną.”
W procesie siewu zaangażowane były 4 24-rzędowe siewniki John Deere DB 55 o wydajności siewu 250 hektarów dziennie każdy.

14.06.2022

Spółce KSG Agro potwierdzono rating kredytowy BBB


Ukraińska agencja ratingowa Expert-Rating w dniu 23 maja 2022 r. potwierdziła rating kredytowy agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na poziomie BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w komunikacie spółki, KSG Agro ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu do innych ukraińskich kredytobiorców.
Agencja dokonała aktualizacji ratingu kredytowego po analizie danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego KSG Agro za 2021 rok. Analitycy Expert-Rating zauważyli, między innymi, istotny wzrost wskaźników rentowności, w tym przychodów ze sprzedaży i zysku netto spółki oraz dobry poziom relacji EBITDA do kredytów.
Tak, w ciągu 2021 roku kapitał własny spółki wzrósł 4,34 razy do 23,33 mln USD w tym ze względu na jej rentowną działalność oraz redukcję strat zatrzymanych. Znacząco wzrosły też przychody ze sprzedaży KSG Agro w porównaniu do 2020 roku — o 44,09 proc. do 30,75 mln USD. Z kolei zysk netto KSG Agro S.A. według wyników 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 19 mln USD (prawie 16-krotnie) do 20,27 mln USD.

Wskaźnik EBITDA zwiększył się ponad dwukrotnie do 12,28 mln USD, a stosunek EBITDA do zobowiązań na dzień 31.12.2021 wzrósł do 45,55 proc., co świadczy o wysokim poziomie wypłacalności spółki.

Agencja zwróciła uwagę, że sprawozdanie finansowe KSG Agro za 2021 rok zostało sporządzone na podstawie danych sprzed inwazji Rosji na Ukrainę i nie uwzględniało późniejszych wydarzeń militarnych. Z kolei od początku wojny w bezpośrednim sąsiedztwie aktywów spółki nie miały miejsca żadne działania wojenne, a więc w dniu sporządzenia i podpisania rocznego sprawozdania finansowego kierownictwo KSG Agro nie spodziewało się znaczącego negatywnego wpływu inwazji rosyjskiej na działalność spółki.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).
Expert-Rating jest największą na Ukrainie agencją ratingową. Klientami agencji są banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy zarządzające aktywami, firmy z sektora nieruchomości oraz międzynarodowe firmy reasekuracyjne.

01.06.2022

KSG Agro w I kwartale 2022 r. zwiększył zysk netto 2,5-krotnie, EBITDA – o 10%


W I kwartale 2022 roku ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie zwiększył zysk netto o 145 proc. w porównaniu do I kwartału 2021 roku – z 0,75 mln USD do 1,82 mln USD, EBITDA wzrosła o 10% – z 1,39 mln USD do 1,52 miliona USD.
Według przewodniczącego rady dyrektorów KSG Agro Siergieja Kasjanowa dynamiczny wzrost wyników finansowych KSG Agro to efekt rozwoju segmentu hodowli trzody chlewnej. Wśród najważniejszych czynników – odmłodzenie stada, zwiększenie pogłowia loch kanadyjskiej genetyki Genesus o 200 sztuk, a także poprawa jakości paszy, która doprowadziła do wzrostu liczby potomstwa o prawie 30%.
– W czasie wojny musimy działać skuteczniej, produkować więcej, aby aktywnie wspomagać wojsko naszą produkcją oraz dostarczać mięso do sieci handlowych. Chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe kraju – komentuje Siergiej Kasjanow.
Zgodnie z raportem kwartalnym spółki, KSG Agro kontynuuje realizację strategii rozwoju nawet w czasie inwazji Rosji na Ukrainę, koncentrując się na uprawie trzech zbóż ozimych i dwóch jarych oraz hodowli trzody chlewnej. Produkty spółki są podstawowymi artykułami spożywczymi i cieszą się dużym zapotrzebowaniem, szczególnie podczas wojny.
– Jeśli wcześniej nasz udział w rynku wieprzowiny rejonu dniepropietrowskiego wynosił 50%, teraz zbliża się do 70%. Obecnie zwiększamy produkcję mięsa oraz poszerzamy geografię dostaw – realizujemy dostawy również do Zaporoża i Kijowa – dodaje Kasjanow.
Przypominamy, że w pierwszym kwartale 2022 r. zwiększył pogłowie trzody chlewnej o 17,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. – z 46,4 tys. do 54,5 tys. W tym samym czasie liczba potomstwa w tym samym okresie wzrosła o 28,1% – z 25,2 do 32,3 tys. sztuk.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).

24.05.2022

KSG Agro zwiększył pogłowie trzody chlewnej o 17,6% w pierwszym kwartale 2022 r.


W I kwartale 2022 r. KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, zwiększył pogłowie trzody chlewnej o 17,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. – z 46,4 tys. do 54,5 tys. W tym samym czasie liczba potomstwa w tym samym okresie wzrosła o 28,1% – z 25,2 do 32,3 tys. sztuk.
– Nawet w czasie wojny nadal pracujemy nad celem strategicznym, czyli zwiększeniem pogłowia świń. Głównym czynnikiem jego wzrostu zostały zakup 200 dodatkowych loch kanadyjskiej genetyki Genesus, a także poprawę jakości jakość pasz produkowanych w naszej wytwórni – powiedział Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro.
Według Kasjanowa, zwiększenie pogłowia oraz wydajności produkcji w niedalekiej przyszłości wpłynie na wzrost sprzedaży i zapewni możliwość kontynuacji stałych dostaw humanitarnych do Sił Zbrojnych Ukrainy i placówek medycznych.
– Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest naszym wkładem w obronę kraju i nasze zwycięstwo – powiedział Kasjanow.
Przypominamy, że w grudniu ubiegłego roku w KSG Agro rozpoczęto kolejny etap przebudowy fermy trzody chlewnej, w szczególności dodatkowego zakładu odchowu i tuczarni.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).

16.05.2022

Ruszyła kampania siewna słonecznika i kukurydzy-2022 w KSG Agro

W KSG Agro, ukraińskim agroholdingu notowanym na GPW w Warszawie, ruszyła kampania siewna słonecznika na powierzchni 8,5 tys. ha oraz kukurydzy – na 1 tys. ha
W KSG Agro, ukraińskim agroholdingu notowanym na GPW w Warszawie, ruszyła kampania siewna słonecznika na powierzchni 8,5 tys. ha oraz kukurydzy – na 1 tys. ha. W procesie siewu stosuje się ŚOI międzynarodowych producentów – Syngenta i Limagrain.

Według kierownika departamentu uprawy roślin Dmytra Jemelczenki rozpoczęcie siewu było zaplanowane na 17 kwietnia 2022 r., jednak ze względu na warunki pogodowe i biorąc pod uwagę poziom wilgotności gleby przełożono go na późniejszy okres.

W kampanię siewną zaangażowane są cztery 24-rzędowe siewniki John Deere DB 55 o wydajności siewu 250 hektarów dziennie.

Obecnie gospodarstwa KSG Agro wprowadzają nawozy pod siew słonecznika oraz przeprowadzają obróbkę chemiczną upraw ozimych (rzepak, pszenica, jęczmień), których plony są w dobrej kondycji.

Według wstępnych prognoz zakończenie siewu planowane jest na 20 maja 2022 roku.

10.05.2022

KSG Agro w 2021 r. zwiększył przychody o 44 proc., EBITDA – o 104 proc.

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie w 2021 roku dwukrotnie zwiększył wskaźnik EBITDA w porównaniu do roku poprzedniego: z 6 mln USD do 12,3 mln USD. Zgodnie z raportem rocznym spółki jej zysk operacyjny wzrósł o 145 proc. z 4,3 mln USD do 10,6 mln USD. Przychody wzrosły o 44 proc., z 21,3 do 30,7 mln USD, głównie w segmencie upraw roślinnych, ze względu na wyjątkowo dobre zbiory w 2021 roku.

Ubiegły rok był dla nas bardzo udany. Dzięki odpowiedniemu doborowi technologii i sprzyjającym warunkom pogodowym nasze zbiory były rekordowe od 10 lat. W segmencie hodowli trzody chlewnej otrzymaliśmy dobre wyniki dzięki naszemu długoterminowemu projektu odmładzania stada za pomocą loch kanadyjskiej genetyki Genesus – skomentował przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow .

Według raportu od początku rosyjskiej inwazji w bliskim sąsiedztwie aktywów KSG Agro nie doszło do żadnych walk. Zakłady hodowli trzody chlewnej i jej pola uprawne znajdują się w centrum Ukrainy, zarząd spółki nie przewiduje zatem znaczących przerw zarówno w wiosennej kampanii siewnej, jak i zbiorach ozimin wkrótce po niej. Popyt na produkcję KSG Agro, czyli podstawowe produkty spożywcze, pozostaje szczególnie duży w 2022 roku, w czasie wojny.

Kluczowym priorytetem, zarówno dla KSG Agro, jak i całej Ukrainy, jest obecnie siew wiosenny. Gospodarstwa wchodzące w skład agroholdingu są w pełni przygotowane do siewu oraz w 100% zaopatrzone we wszystkie niezbędne zasoby.

Oprócz tego KSG Agro uzyskał pod koniec kwietnia linię kredytową od swojego wieloletniego partnera finansowego – TASKOMBANK – w wysokości 60 mln UAH (równowartość 2 mln USD). Tak samo jak i w przypadku otwartej w marcu w tym samym banku linii na 40 mln hrywien (równowartość 1,33 mln USD), środki kredytowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie wszelkich luk gotówkowych, które mogą wyniknąć podczas kampanii siewnej.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).

04.05.2022

KSG Agro pozyskał kolejną linię kredytową od TASKOMBANK

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie uzyskał linię kredytową od swojego wieloletniego partnera finansowego – TASKOMBANK – w wysokości 60 mln UAH (równowartość 2 mln USD).

Tak samo jak i w przypadku otwartej w marcu w tym samym banku linii na 40 mln hrywien (równowartość 1,33 mln USD), środki kredytowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie wiosennej kampanii siewnej.

Gospodarstwa wchodzące w skład agroholdingu KSG Agro są w pełni przygotowane do siewu słonecznika i kukurydzy oraz w 100% zaopatrzone we wszystkie niezbędne zasoby, w tym olej napędowy, maszyny rolnicze, środki ochrony roślin itp.

KSG Agro z optymizmem patrzy w przyszłość: aktywne działania wojenne zostały odsunięte daleko od granic administracyjnych obwodu dniepropietrowskiego, a Siły Zbrojne Ukrainy skutecznie odpierają agresję.

25.04.2022

KSG Agro zwiększył sprzedaż trzody chlewnej o 3% w marcu

Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie w marcu zwiększył sprzedaż trzody chlewnej o 3% w porównaniu do lutego 2022 r. – z 6080 do 6247 sztuk.

Głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży miesiąc do miesiąca było zwiększenie pogłowia świń o 500 głów. Tak więc jeśli w lutym pogłowie stanowiło 54018 sztuk, to w marcu – 54534 sztuk.
– Pomimo niezwykle trudnej sytuacji w kraju z powodu stanu wojennego, charakteryzującego się zerwaniem łańcuchów logistycznych, udało nam się w ubiegłym roku zwiększyć liczbę hodowanej w zakładach KSG Agro trzody oraz sprzedaż poprzez stworzenie zapasu pasz i odnowienie pogłowia loch. Będziemy nadal robić wszystko, co możliwe w warunkach wojny, aby utrzymać ciągłość produkcji i stopniowo zwiększać naszą wydajność, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy i pomagając naszym Siłom Zbrojnym – skomentował przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergej Kasjanow.

25.04.2022

KSG Agro tworzy zapasy surowców


Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie rozpoczął tworzenie strategicznego trzymiesięcznego zapasu surowców do produkcji mieszanek paszowych we własnej wytwórni. Celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania zakładu hodowli trzody chlewnej z uwzględnieniem ryzyka przerw w dostawach składników z powodu tymczasowego zerwania łańcuchów logistycznych w czasie wojny.
Według przewodniczącego rady dyrektorów KSG Agro Siergieja Kasjanowa, w celu realizacji tego zadania dostawcy premiksów do produkcji pasz dodatkowo podwyższyli limity dostaw. Spółka szacuje miesięczny wolumen dostaw premiksów i mieszanek dla nowonarodzonych prosiąt na 160 ton.
Na dziś już został utworzony zapas składników do produkcji mieszanek paszowych: ziarna (jęczmień, kukurydza, pszenica, pszenżyto, sorgo, które uprawiane są przez gospodarstwa roślinne KSG Agro) – na 4 miesiące, innych (otręby, śruta sojowa, śruta słonecznikowa, śruta słonecznikowa) – na 1 miesiąc, premiksów – na 1,5 miesiąca. Spółka zamierza w najbliższym czasie zwiększyć zapasy wszystkich rodzajów składników, co pozwoli na trzymiesięczną nieprzerwaną produkcję pasz.
Według Siergieja Kasjanowa, obecnie wytwórnia działa na pełnych obrotach. Jeśli wcześniej pracowała na jedną zmianę ze zdolnością produkcyjną 100 ton paszy dziennie, teraz na dwie zmiany ze zdolnością produkcyjną ponad 200 ton dziennie.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).

06.04.2022