Holding rolny KSG Agro restrukturyzował kredyt wobec firmy Big Dutchman (Niemcy)

Holding rolny KSG Agro podpisał umowę o restrukturyzacji zadłużenia kredytowego wobec niemieckiej firmy Big Dutchman.

Na podstawie decyzji przyjętych przez KSG Agro i Big Dutchman (Niemcy) zostało restrukturyzowane zadłużenie holdingu rolnego wobec niemieckiej firmy na podstawie umowy pożyczki z dnia 28.08.2012 r.
Strony ustaliły, że zadłużenie kredytowe wynosi 4 533 764 euro, a mianowicie – 3 960 000 euro podstawowej kwoty zadłużenia i 804 533 euro naliczonych odsetek.
Decyzje o restrukturyzacji zakładają zmniejszenie kwoty zadłużenia wobec niemieckiego wierzyciela do 1 030 000 euro, która zostanie spłacona od dnia 31 lipca 2019 roku.

Środki kredytowe firmy Big Dutchman zostały pozyskiwane przez holding rolny w celu rozwoju zakładu hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa (obwód dniepropetrowski), należącego do „Rentier” Sp. z o.o., wchodzącej w skład KSG Agro.

„Jesteśmy wdzięczni wierzycielom zagranicznym za partnerskie podejście w rozwiązywaniu problemów zadłużenia – komentuje Prezes Zarządu właściciel KSG Agro Sergii Kasianov, – Aktywnie wychodzą nam naprzeciw, pozwalając na spłatę zadłużenia z wysokim rabatem. Osiągnięcie porozumienia pozwala obu stronom nie stracić, a nabyć. Dla nas udana restrukturyzacja oznacza pomyślny rozwój i start nowych projektów w zakresie ogrodnictwa i sadownictwa oraz hodowli trzody chlewnej”.

Według niego, w roku 2019 uregulowanie kwestii zadłużenia kredytowego pozostanie w liczbie priorytetów strategicznych holdingu rolnego.

11.04.2019

Holding rolny KSG Agro przystąpił do zbioru miskanta.

Holding rolny KSG Agro przystąpił do zbioru miskanta.

Holding rolny KSG Agro przystąpił do zbioru miskanta na powierzchni 30 ha. Ta uprawa energetyczna została zasadzona w 2013 r. i uprawiana w specjalnej technologii, zgodnie z którą zbiór odbywa się przez 5 lat po sadzeniu.
„Sześć lat temu wdrożyliśmy technologię użytkowania gruntów przeznaczenia nierolniczego do upraw specjalnych roślin energetycznych. To właśnie wtedy powstały macice plantacji miskanta – uprawy, która jest już uznana za rewolucyjną w rolnictwie do produkcji biopaliw stałych, – opowiada przewodniczący Zarządu KSG Agro Sergii Kasianov, – Uprawa miskanta z jego wysokim oddaniem energii w pełni dostosowuje się do naszej strategii produkcji ciepła z biopaliw odnawialnych. Jako surowiec do produkcji pellet ta roślina o wiele bardziej skuteczna, niż odpady zbóż. Po pełnym zbiorze planujemy uzyskać ponad 400 ton surowca dla produkcji pellet”.
Na podstawie wyników zbioru pierwszych trzech hektarów miskanta plony uprawy wyniosły 12-15 t/ha.
Jak już wcześniej informowaliśmy, KSG Agro wraz z samorządami terytorialnymi obwodu dniepropetrowskiego bez angażowania środków budżetowych realizuje program zmiany rodzaju ogrzewania kotłowni obiektów socjalnych (szkół, itp.) z kosztownego ogrzewania gazem ziemnym lub węglem na pellety paliwowe. W wyniku oszczędność środków budżetowych dla każdego obiektu wynosi do 40%.
Na koniec 2018 r. КSG Agro zwiększył całkowitą ilość generowania ciepła na biopaliwie o 37% – do 8,35 mW.

05.04.2019

KSG Agro w 2019 r. odda do użytku farmę trzody chlewnej na: 714 loch

KSG Agro w 2019 r. odda do użytku farmę trzody chlewnej na: 714 loch.

Holding rolny KSG Agro w roku 2019 odda do użytku w zakładzie hodowli trzody chlewnej nową chlewnię dla loch na 714 głów, co pozwoli na zwiększenie produkcji prosiąt o 20%.

Planowana wartość inwestycji w nieruchomość wynosi 11 mln hrn. Planowane jest wyposażenie farmy trzody chlewnej w sprzęt produkcji niemieckiej firmy Big Dutchman.

Oddanie do użytku nowej chlewni dla loch, zaplanowane na wrzesień-październik 2019 r., pozwoli na zwiększenie ilości produkowanych prosiąt na 1,5-2 tys. miesięcznie. Dla porównania: obecnie w zakładzie hodowli trzody chlewnej co miesiąc produkowane są od 9 do 10 tys. prosiąt.

W roku 2018 r. KSG Agro rozpoczął odbudowę obiektów infrastrukturalnych przyległych do zakładu hodowli trzody chlewnej. W szczególności rozpoczęto budowę pompowni ścieków, wartość inwestycji w sprzęt wyniósł 2,5 mln hrn. Ponadto, holding rolny w roku 2018 zainwestował 1 mln hrn. w sprzęt do krematorium z utylizacji odpadów hodowli świń.

Jak już wcześniej informowaliśmy, inwestycje w infrastrukturę zakładu hodowli trzody chlewnej pozwoliły firmie zwiększyć realizację produkcji świń w wyrażeniu pieniężnym do 403 mln hrywien (+6,3% do 2017 roku).

Według danych firmy, średnie roczne pogłowie trzody chlewnej w roku 2018 w zakładzie hodowli trzody chlewnej we w. Niwa Trudowa obwodu dniepropetrowskiego  wynosiło około 55 tys. głów.

12.03.2019

Na koniec 2018 r.KSG Agro zwiększył kwotę realizacji produktów hodowli trzody chlewnej o 6,3%

Na koniec 2018 r. kwota sprzedaży produktów hodowli trzody chlewnej holdingu rolnego KSG Agro wzrosła w porównaniu z 2017 r. o 6,3% i wyniosła około 403 mln hrn.

W porównaniu z 2017 r. kwota realizacji trzody chlewnej holdingu rolnego KSG Agro w zeszłym roku wzrosła o 6,3%. Na koniec 2018 r. realizacja przez holding rolny żywych świń wyniosła około 93 tys. głów.

„W roku 2018 będziemy nadal koncentrować się na naszym strategicznym priorytecie – hodowli trzody chlewnej, która na koniec 2018 r. ponownie zademonstrowała swoją wysoką skuteczność – mówi Sergii Kasianov, Prezes Zarządu holdingu rolnego KSG Agro. – Mimo obiektywnych trudności na rynku, udało nam się zachować mocy i rentowność firmy, w wyniku wprowadzenia szeregu rozwiązań technologicznych i zarządczych. Odegrała swoją rolę stawka na odbudowę mocy hodowli. W ciągu całego ubiegłego roku ilość zapotrzebowań konsumentów stale przekraczała nasze zdolności produkcyjne. W wyniku średnia cena sprzedaży przekroczyła podobny wskaźnik 2017 r. o 16,5%, wynosząc około 44 hrn./kg”.

Według Prezesa Zarządu KSG Agro, w roku 2019 firma planuje utrzymać wysoką wydajność hodowli kosztem utrzymania wysokiego poziomu jakości stada, oraz dalszej odbudowy i wdrażania innowacyjnych technologii w kompleksie hodowli trzody chlewnej.

W roku 2018 w zakładzie „Rentier” Sp. z o.o., odpowiadającym za rozwój kompleksu hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowaja obwodu dniepropetrowskiego, średnie roczne pogłowie wynosiło około 55 tys. głów trzody chlewnej.

06.02.2019

Program nawadniania ziemi

Program nawadniania ziemi
Holding rolny KSG Agro rozpoczął pracę nad programem nawadniania gruntów rolnych. Ten kierunek startuje w gospodarstwach rejonów apostołowskiego i sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego. Podany program ma swoim celem zapewnienie niezbędnej ilości wilgoci roślinom rolnym w naszej suchej klimatycznej strefie stepowej. Do takich roślin można przypisać soję, kukurydzę i inne rośliny. Szczególne znaczenie będzie miała możliwość otrzymywać wysokie plony zielonej masy kukurydzy w celu zapewnienia bazy paszowej dla zwierząt chlewni „Rentier” Sp. z o.o. (ООО «Рантье»). Program nawadniania gruntów daje możliwość korzystania z nowych technologii nawożenia i ochrony roślin.

26.09.2018

Zbieranie zbóż późnych w holdingu rolnym KSG Agro

Zbieranie zbóż późnych w holdingu rolnym KSG Agro
Gospodarstwa grupy KSG Agro rozpoczęli zbiór zbóż późnych, w szczególności słonecznika i kukurydzy. Słonecznik zebrany na 65% zasianych pól. Średni plon wyniósł 3,1 t/ha. Również trwa zbiór plonów ziarna kukurydzy. W tej chwili roślina okazuje wydajność 6,5 t/ha. Część powierzchni, zasianych kukurydzą, przeznaczone były do uprawy zielonej masy na potrzeby bazy pastewnej chlewni „Rentier” Sp. z o.o. (ООО «Рантье»). Wynik wydajności pasz wyniósł 30t/ha.
Jednocześnie holding prowadzi siew jesienny. Przygotowuje pola pod siew pszenicy ozimej, której w tym roku planuje zasiać na 10 tys. ha. Dla wyższej jakości podstawowej obróbki ziemi podczas siewu została zakupiona nowa potężna technika. To 10 pługów i sprzętu do upraw produkcji Lemken.
Również trwa siew rzepaku ozimego.

21.09.2018

Zbiór zbóż wczesnych

Zbiór zbóż wczesnych

Holding rolny KSG Agro zakończył zbiór rzepaku ozimego i jęczmienia.
Rzepak ozimy zebrany z pól o powierzchni 6 tys. ha, a średni plon wyniósł 3,0 t/ha Jęczmień zebrany z powierzchni 4 tys. ha, średni plon wyniósł około 3,9 t/ha.
Również skończył się zbiór grochu, którego powierzchnia zasiewów wyniosła 115 ha przy średnim plonie 2 t/ha.
Według stanu na dzień 9 lipca 2018 r. zebrana 1/3 część pól, zasianych pszenicą ozimą. Prognozy plonów optymistyczne i będą ogłoszone po zakończeniu zbioru.

16.07.2018

Udział KSG Agro w naukowych badaniach rolniczych

Udział KSG Agro w naukowych badaniach rolniczych

Holding rolny KSG Agro bierze aktywny udział w działalności naukowej, współpracując z Myroniwskim instytutem pszenicy im. V.M. Remesla Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy.
W roku 2018 firma uczestniczy w programie instytutu dotyczącym rozszerzenia zakresu stosowania odmian pszenicy, jęczmienia selekcji Myroniwskiej. Program dotyczy adaptacji kultur ozimych i jarych w naszej strefie klimatycznej. Holding rolny zapewnił działkę rozmnażania odmian pszenicy i jęczmienia selekcji Myroniwskiego instytutu do badań terminów siewów, kiełkowania, odporności na suszę i produktywności w strefie stepowej obwodu dniepropetrowskiego.

13 czerwca na placu demonstracyjnym upraw ozimych i wczesnych selekcji Myroniwskiego instytutu pszenicy im. V.M. Remesla, znajdującego się na polu Przedsiębiorstwa Państwowego Gospodarstwa Badawczego „Zatyszne” w rejonie krynyczańskim obwodu dniepropetrowskiego odbył się Dzień pola.

Na imprezie goście zapoznali się z osiągnięciami nauki rolnej i nowych technologii uprawy roślin.

Naukowcy Myroniwskiego instytutu opowiedzieli o osiągnięciach selekcji, o cechach uprawy roślin, o działaniach uprawowych i ochronnych prowadzonych na placu demonstracyjnym.

Każdy mógł zadać pytanie i uzyskać wyczerpującą odpowiedź.

18.06.2018

Grupa kierowników holdingu rolnego KSG Agro odwiedziła wystawę rolno-przemysłową AGRO-2018.

Wersja polska
Grupa kierowników holdingu rolnego KSG Agro odwiedziła wystawę rolno-przemysłową AGRO-2018.
Najbardziej interesujące dla rolników były stoiska maszyn rolniczych, sprzętu i części zamiennych.
Dla poprawy produkcji, wdrażania innowacji zostali wybrani partnerzy do modernizacji siewników, dostępnych w parku maszyno-tractorowym holdingu rolnego. W celu udoskonalenia procesu upraw i poprawienia ich jakości konieczne jest przekształcenie prostego siewu na siew z jednoczesnym nawożeniem gleby. Do modernizacji istniejącego parku siewników pracownicy znaleźli odpowiedniego partnera. Ważnym momentem technicznym była możliwość oglądania nowoczesnych narzędzi i mechanizmów w celu optymalnego przygotowania gleby do prac wiosenno- polowych. Rolników holdingu rolnego zainteresowała brona wirnikowa pozwalająca na zachowanie wilgoci podczas obróbki gleby i wiele innych eksponatów.
Tak samo zostały znalezione partnerzy w zakresie wdrażania najnowszych technologii stosowanych w sektorze rolno-przemysłowym do precyzyjnego rolnictwa, automatyzacji i kontroli, zarządzania przedsiębiorstwem.
Wystawa stała się skuteczną platformą do doskonalenia produkcji.

18.06.2018

Spring field work at KSG Agro Holding

Spring field works started in February, despite the cold weather, at the KSG Agro agricultural holding farms. As of April 20, the organic fertilizing of winter crops was carried out in all planned areas.

The spring sowing campaign began in the second half of April. Traditionally, the main crops in the crop rotation will be sunflower, corn, sorghum, and another culture – buckwheat – is added this time. Since April 20, it is planned to start sowing sunflower. Later in May, maize, sorghum and buckwheat will be sown.

Sowing areas are planned as follows:
Sunflower – 15 thousand hectares
Corn – 2 thousand hectares
Sorghum – 3 thousand hectares

Buckwheat – 300 hectares.
In general, the area of ​​winter crops in the holding is about 20 thousand hectares, the crops are in good condition. Areas of winter crops are:
Barley – 4 thousand hectares
Wheat – 10 thousand hectares
Winter rapeseed – 6 thousand hectares

The holding farms are fully provided with high-quality fertilizers and modern agricultural machinery and instruments.

27.04.2018