Agencja ratingowa „Ekspert-Rating” potwierdziła rating kredytowy KSG Agro na poziomie uaA+

Dnia 10 września 2021 r. Komitet ratingowy Agencji ratingowej „Ekspert-Rating” podjął decyzję o potwierdzeniu długoterminowego ratingu kredytowego KSG Agro: w skali krajowej na poziomie uaA +, w skali międzynarodowej agencji na poziomie – BBB. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Według agencji firma (w tym przypadku – holding rolny KSG Agro) z ratingiem uaA ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu z innymi kredytobiorcami. Agencja zaktualizowała rating kredytowy po analizie danych skonsolidowanego sprawozdania KSG Agro za I półrocze 2021 r. (http://www.expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_promyshlennye_kompanii_ksg_agro_s.a._onovleno_reiting_ksg_agro_s.a./).

Argumentując przyznanie holdingowi rolnemu KSG Agro dość wysokiego ratingu, eksperci agencji „Ekspert-Rating” zauważyli: „w okresie od dnia 30.06.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. kapitał własny KSG Agro wzrósł o 52,46% do 14,47 mln USD, w tym ze względu na rentowną działalność holdingu i zmniejszenie strat zatrzymanych. W tym samym okresie zobowiązania KSG Agro spadły o 12,52% do 55,7 mln USD, głównie dzięki sprzedaży w maju 2021 r. trzech spółek zależnych.

Wśród innych czynników w podsumowaniu agencji ratingowej „Ekspert-Rating” wymieniono: zmniejszenie wolumenu należności i zobowiązań za okres od dnia 30.06.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. odpowiednio o 75,15% i 62,89%; przewaga kredytów długoterminowych w strukturze zobowiązań długoterminowych KSG Agro; wzrost zysku netto w pierwszej połowie 2021 r. o 13,42 mln USD do 13,7 mln USD.

„Głównym czynnikiem wzrostu zysków holdingu rolnego w tym okresie była sprzedaż trzech jej spółek zależnych. Tak więc, w pierwszym półroczu 2021 KSG Agro wykazał wysokie wskaźniki rentowności, wzrost poziomu pokrycia zobowiązań kapitałowych, rentowną działalność i dobry poziom relacji między EBITDA a kredytami” – odnotowano w opinii agencji ratingowej „Ekspert-Rating”.

Przypomnijmy, że w dniu 8 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Komitetu Ratingowego agencji ratingowej „Ekspert-Rating” podjęto decyzję o przyznaniu holdingu rolnemu KSG Agro ratingu kredytowego na poziomie uaA+ w Krajowej Skali Ratingowej. Ponadto holdingowi w skali międzynarodowej przyznano rating BBB (dla porównania: rating Ukrainy, jako kraju, jest na poziomie B). Firma z takimi ratingami, w tym przypadku KSG Agro, ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu z innymi kredytobiorcami.

21.09.2021

Plony słonecznika w KSG Agro są znacznie wyższe niż w ubiegłym roku


Plony słonecznika w KSG Agro odnotowane na początku zbiorów są znacznie wyższe niż w ubiegłym roku. O tym informuje biuro prasowe holdingu rolnego.

Na polach gospodarstw „Apostołowo” i „Zatyszne” wchodzących w skład holdingu rolnego KSG Agro rozpoczęto zbiory słonecznika. Zbiór tej uprawy rolnej odbywa się na powierzchni 7 tys. 240 ha.

Według dyrektora produkcji KSG Agro Dmytra Yemelchenko odnotowane na początku wskaźniki wydajności wyniosły 28-30 q/ha, co jest znacznie wyższe niż w ubiegłym roku.

„Zbiór słonecznika planujemy zakończyć do 10 października, także dlatego, że równolegle na 100% powierzchni pod tą uprawą są wysiewane zboża ozime – pszenica i jęczmień. – komentuje Dmytro Yemelchenko. – Dobre warunki pogodowe sprzyjają tym planom”.

Podczas zbioru zaangażowanych są 14 kombajnów CLAAS Lexion 560 i 26 ciężarówek do wywozu plonów. Do siewu pszenicy i jęczmienia stosuje się pięć kompleksów siewnych John Deere 1890.

15.09.2021

KSG Agro zakończył kampanię żniwną upraw ozimych

KSG Agro zakończył kampanię żniwną upraw ozimych. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.

W gospodarstwach wchodzących w skład holdingu rolnego KSG Agro w pełni zakończono kampanię żniwną upraw ozimych na łącznej powierzchni 9 tys. ha. Żniwa jęczmienia ozimego zakończono na terenie 1850 ha, a plon tej uprawy wyniósł 47 q/ha przy średniej 34 q/ha w ostatnich latach.

Zbiór pszenicy ozimej na powierzchni 7 tys. 150 ha zakończono w dniu 10 sierpnia, a plony wyniosły 45 q/ha przy średniej 32 q/ha w ostatnich latach.

Obecnie trwa uprawa gleby, na której zebrano pszenicę ozimą w celu przygotowania do siewu słonecznika w 2022 r.

Według dyrektora ds. produkcji KSG Agro Dmytra Yemelchenko, warunki pogodowe, w szczególności opady, opóźniły tradycyjne terminy zbiorów i firmy holdingu przekroczyły terminy agronomiczne.

„Obecnie w wyniku kampanii żniwnej analizujemy, jakie poprzednicy, odmiany osiągnęły najlepsze wskaźniki – mówi Dmytro Yemelchenko – Bardzo dobrze udowodniły swą wartość zarówno importowane nasiona, jak i nasiona selekcji ukraińskiej. Obecnie nasi specjaliści, wraz z agronomami, określają skład nasion na 2022 r. W tym celu odwiedzają regiony, w szczególności obwód połtawski, w poszukiwaniu nowych produktów selekcji ukraińskiej do uprawy odmian elitarnych”.

W kampanii żniwnej zaangażowanych było 19 kombajnów Claas Lexion serii 6-7 oraz ponad 50 ciężarówek do wywozu plonów.

20.08.2021

Holding rolny KSG Agro przyciągnął inwestorów do rozwoju zakładów przetwórstwa mięsnego

KSG Agro przyciągnął inwestorów do rozwoju zakładów przetwórstwa mięsnego i wejścia na rynki produktów gotowych. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. KSG Agro otrzymał zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od bezpośredniego akcjonariusza holdingu OLBIS INVESTMENT LTD. S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w KSG AGRO S.A. o ponad 1%.

Zmiana bezpośredniego udziału w głosowaniu nastąpiła w wyniku sprzedaży 1 mln akcji KSG Agro w wyniku zawarcia w dniu 2.08.2021 r. 2 umów cywilnoprawnych.

Przed pozyskaną informacją OLBIS INVESTMENT LTD. S.A. posiadała 9,7 mln akcji KSG AGRO S. A. co stanowiło 64,62% kapitału zakładowego. Po sprzedaży spółka posiada 8,7 mln akcji KSG AGRO S.A. co stanowi 57,96% kapitału zakładowego.

Cenę sprzedaży akcji nie ujawniono, jednak nie jest ona niższa od rynkowej i odpowiada średniej cenie ważonej akcji holdingu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Nabywcami akcji były dwie spółki podlegające prawu polskiemu, których nazwy nie zostały jeszcze ujawnione.

05.08.2021

KSG Agro zorganizował rozmowę prasową dla dziennikarzy czołowych ukraińskich mediów

Holding KSG Agro zorganizował rozmowę prasową dla dziennikarzy rolniczych czołowych ukraińskich mediów. Rozmowa prasowa, która odbyła się w Dnieprze i dzielnicy soloniańskiej, dotyczyła skutecznych technologii produkcji roślinnej, cech zbierania plonów, najnowszych wiadomości z branży hodowli trzody chlewnej, produkcji pakowanej wieprzowiny dla głównych sieci detalicznych regionu – „Silpo” i VARUS itp.
W rozmowie prasowej wzięło udział 10 przedstawicieli głównych ukraińskich mediów drukowanych i elektronicznych. W szczególności są to dziennikarze, redaktorzy i recenzenci wydań „Ukraińskie Wiadomości”, „Agrobiznes dzisiaj”, Agravery.com, Propozycja, AgroTimes.ua, Agroexpert, UKRINFORM, APK-Inform, Infoindustry itp.

Uczestnicy rozmowy prasowej odwiedzili Oddział Nowopokrowski „KSG-Dniepr” Sp. z o.o., gdzie podczas spotkania z szefem oddziału Vasylem Hurinym i dyrektorem produkcji Dmytrom Emelchenko nie tylko dowiedzieli się o najnowszych technologiach w produkcji roślinnej, planach holdingu dotyczących wprowadzania nowych upraw, ale także wzięli udział w kursie mistrzowskim na temat jazdy kombajnem, dołączając do zbierania plonów w gospodarstwie.

Podczas oględzin warsztatu pakowania dziennikarze zapoznali się z technologią rozbioru i paczkowania wieprzowiny produkowanej w zakładzie hodowli trzody chlewnej we wsi Nywa Trudowa (rejon apostołowski, obwód dniepropetrowski) i rozmawiali z przedstawicielami sieci handlowej VARUS, w której wraz z Silpo sprzedawane jest mięso z KSG Agro pakowane próżniowo.

W sieci VARUS wieprzowina KSG Agro przechodzi pełną kontrolę certyfikacji i jakości – certyfikaty, data produkcji, temperatura przechowywania, kontrola wizualna itp.

„Współpraca naszej sieci handlowej z KSG Agro wynika z tego, że dostawca ten jest dla nas jasny, przejrzysty i bezpieczny, a jakość i cechy jego produktów są potwierdzone przez nasze wymagające kontrole produkcyjne i wewnętrzne. Bezpieczeństwo produktów dla naszych klientów jest jednym z głównych priorytetów firmy VARUS, dlatego nie dajemy dużo swobody dostawcom – tylko ścisła kontrola, w tym przypadku – wieprzowiny” – powiedziała Hanna Petrova PR & Marketing manager VARUS.

Od kierownika branży mięsnej KSG Agro Oleksandra Dolzhenko dziennikarze dowiedzieli się, że rozszerzenie dostaw wieprzowiny w sieci supermarketów zostanie przeprowadzone, w tym kosztem marynowanej wieprzowiny, pakowanej próżniowo, a także dostaw kiełbas z produktów wieprzowych holdingu rolnego pod markami private lable.

Podczas briefingu z udziałem Prezesa Zarządu KSG Agro Sehiia Kasianova chodziło o priorytety rozwoju holdingu do końca 2021 r. i w 2022 r.

„Jesteśmy wdzięczni mediom za duże zainteresowanie KSG Agro” – mówi Serhii Kasianov – Nasz holding zawsze wyznawał zasady otwartej i przejrzystej polityki dotyczącej naszej działalności. Jesteśmy wdzięczni dziennikarzom za wieloletnią skuteczną współpracę, którą zamierzamy wspierać i rozwijać w każdy możliwy sposób”.

04.08.2021

KSG AGRO ROZPOCZĄŁ ODNOWĘ POGŁOWIA TRZODY CHLEWNEJ ZA POMOCĄ KANADYJSKIEJ GENETYKI

KSG Agro rozpoczął odnowę pogłowia w zakładzie hodowli trzody chlewnej we wsi Nywa Trudowa za pomocą świń hodowlanych kanadyjskiej genetyki Genesus. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Do zakładu hodowli trzody chlewnej we wsi Nywa Trudowa (obwód dniepropetrowski, rejon apostołowski) firmy „Strong-Invest” Sp. z o.o., która w holdingu rolnym KSG Agro odpowiada za działalność w zakresie hodowli trzody chlewnej, przybyła pierwsza partia świń hodowlanych kanadyjskiej genetyki Genesus, która wynosi 184 głowy: 165 świń hybrydowych F-1 (Yorkshire-Landrace), 15 świń rasy Yorkshire, 2 knury Duroc oraz 2 knury Landrace. Obecnie są one poddawane kwarantannie. W sumie zaplanowano 11 dostaw świń kanadyjskiej genetyki.
„Przeprowadzamy proces odnowy pogłowia trzody chlewnej za pomocą najlepszych wzorów genetyki świń istniejących na rynkach światowych, do których oczywiście należy kanadyjski Genesus” – komentuje Prezes Zarządu Serhii Kasianov – „Kluczowym zadaniem jest zaspokojenie popytu na wysokiej jakości wieprzowinę i zaoferowanie ukraińskim konsumentom, w tym ukraińskim hodowcom trzody chlewnej, wzorów najlepszej genetyki prezentowanej na świecie”.
„Cieszymy się, że możemy rozpocząć współpracę z tak potężnym graczem rynkowym jak KSG Agro. Mamy nadzieję na długie i owocne partnerstwo. Genetyka firmy Genesus pozwala uzyskać niższy koszt produkcji w porównaniu z europejską. Świnie genetyki Genesus są odporne, szybko rosną i dobrze się rozwijają, produkując maksymalną możliwą liczbę kilogramów prosiąt z metra kwadratowego gospodarstwa” – powiedział Yevhen Shatokhin, przedstawiciel Genesus na Ukrainie, założyciel firmy „GENESUS Ukraina” i AGRIFOOD Consulting.
Jak wcześniej informowaliśmy, zakład hodowli trzody chlewnej KSG Agro wykorzystuje obecnie duńską genetykę Dunbred i prowadzi negocjacje ze szwajcarską firmą genetyczną SUISAG. W ramach programu odnowy trzody chlewnej holding rolny do końca 2021 r. odnowi około 30% pogłowia,a także kupi około 1 tys. macior. Ze względu na odmłodzenie stada, zakład hodowli trzody chlewnej holdingu rolnego poprawi cechy jakościowe i zastąpi maciory głównego pogłowia, co zwiększy płodność prosiąt o genetyce wysokiej jakości.
DOSSIER
KSG Agro – jeden z głównych holdingów rolnych Ukrainy, europejska innowacyjna grupa firm, działająca na zasadzie integracji pionowej. Akcje holdingu są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. KSG Agro jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (EBA) oraz Stowarzyszenia „Hodowcy Świń Ukrainy”.
Podstawową działalnością firmy jest uprawa i produkcja upraw rolnych, a także produkcja wieprzowiny. Począwszy od września 2014 roku, KSG Agro realizuje nową strategię rozwoju, zgodnie z którą firma rozwija najbardziej obiecujące projekty, przede wszystkim hodowlę trzody chlewnej, a także uprawę roślin.
Genesus to największa na świecie prywatna firma genetyczna specjalizująca się w hodowli wyłącznie świń. Główna siedziba firmy Genesus znajduje się w Kanadzie, w prowincji Manitoba. Nukleusy i farmy reprodukcyjne firmy znajdują się w wielu krajach na całym świecie, w tym: Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Tajlandii, Filipinach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji itp.
Obecnie firma jest reprezentowana na Ukrainie. Na bazie przedsiębiorstwa „Agrarna Kompanija 2004” w 2019 r. stworzono nukleus rasy Big White (Yorkshire) i multiplikator produkcji świń hybrydowych F-1 (Yorkshire-Landrace).

28.07.2021

KSG Agro przyznano rating kredytowy uaA+ agencji ratingowej Ekspert-Rating

Holdingowi rolnemu KSG Agro w dniu 8 czerwca 2021 r. przyznano rating kredytowy uaA+ agencji ratingowej „Ekspert-Rating” w Krajowej Skali Ratingowej. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego
8 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Komitetu Ratingowego agencji ratingowej „Ekspert-Rating” podjęto decyzję o przyznaniu holdingu rolnemu KSG Agro ratingu kredytowego na poziomie uaA+ w Krajowej Skali Ratingowej. Ponadto holdingowi w skali międzynarodowej przyznano rating BBB (dla porównania: rating Ukrainy, jako kraju, jest na poziomie B). Firma z takimi ratingami, w tym przypadku KSG Agro, ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu z innymi kredytobiorcami (http://expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_promyshlennye_kompanii_ksg_agro_s.a._prisvoeno_reiting_kompanii_ksg_agro_s.a./).
Argumentując przyznanie holdingowi rolnemu KSG Agro dość wysokiego ratingu, analitycy agencji „Ekspert-Rating” zauważyli: „Na dzień 31.03.2021 r. udział kredytów w zobowiązaniach KSG Agro wyniósł 47,7%, a mianowicie: kredyty krótkoterminowe – 5,12%, długoterminowe – 42,58%. Na początku 2021 r. kapitał własny KSG Agro o 44,16% pokrył kredyty banków, a o 19,64% łączny wolumen kredytów od banków i spółki dominującej. W latach 2020-2021 zarząd holdingu zrealizował działania mające na celu poprawę jego historii kredytowej poprzez pełną spłatę i restrukturyzację przeterminowanych wierzytelności banków. Na koniec 2020 r. w porównaniu z 2019 r. stosunek EBITDA do łącznych zobowiązań firmy wzrósł o 8,04 p. p. do 11,35%, stosunek EBITDA do łącznej kwoty otrzymanych przez KSG Agro kredytów wzrósł o 16,70 p. p. do 23,94%, a stosunek EBITDA do kredytów banków wzrósł o 34,81 p. p. do 54,28%. Obecny poziom EBITDA KSG Agro pokrywa znaczną część zobowiązań oprocentowanych firmy, a na koniec 2020 r. ponad czterokrotnie przekracza koszty spłaty odsetek od pożyczek, a ponad trzykrotnie – łączne koszty finansowe holdingu. Oznacza to, że firma jest w stanie wygenerować znaczną ilość przychodów, które można przeznaczyć na finansowanie ciągłej działalności i obsługi zadłużenia”.
Analizując dynamikę akcji holdingu rolnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), analitycy agencji zauważają: „W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r.do dnia 17 maja 2021 r. kurs akcji KSG Agro na GPW wzrósł 2,83-krotnie: od 1,2 zł do 3,40 zł. Im bardziej wzrośnie kurs akcji na giełdzie, tym lepsze będą szanse firmy na pozyskanie dodatkowego kapitału przez SPO, a nawet zastąpienie części pożyczonych zasobów własnymi środkami. Ponadto posiadanie notowania akcji KSG Agro na GPW przyczynia się do poprawy praktyk ładu korporacyjnego w holdingu”.
Komentując przyznany KSG Agro rating Prezes Zarządu KSG Agro podkreślił: „Przyznanie ratingu na poziomie uaA+, co charakteryzuje wysoką zdolność kredytową naszego holdingu rolnego, było konsekwencją naszej strategii, mającej na celu stopniową restrukturyzację i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z wysokiej dyskontowanie, wdrażanie innowacji, zmniejszenie wydatków nieprodukcyjnych, stały dialog z inwestorami, który na okres kwarantanny odbywa się w formacie online”.

14.06.2021

KSG Agro wszedł do TOP 5 firm rolniczych rankingu „AKTYWiści reputacji-2021”

KSG Agro wszedł do TOP 5 holdingów rolnych Krajowego Rankingu Jakości Zarządzania Reputacją Firmy „AKTYWiści reputacji-2021”. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Holding rolny KSG Agro zajął 5. pozycję w TOP 10 holdingów rolnych Krajowego Rankingu Jakości Zarządzania Reputacją Firmy „AKTYWiści reputacji-2021”.

Przy ustalaniu miejsca w rankingu wzięto pod uwagę następujące kryteria: stabilność reputacji, kapitał wizerunkowy (CSR), aktywność medialna, podejście innowacyjne, odporność na kryzys. Ocena tych kryteriów znajduje odzwierciedlenie w średnim wyniku, który określa miejsce w rankingu. W rankingu 2021 KSG Agro uzyskał 178 punktów, co odpowiada 7. miejscu w tabeli rankingowej. Jednocześnie obserwuje się pozytywną dynamikę. Dla porównania: w 2020 r. KSG Agro zajmował 7. miejsce w rankingu, łącznie uzyskując 140,13 pkt.

„Zamyka piątkę rankingu KSG Agro. W przestrzeni informacyjnej o firmie pojawiały się tylko pozytywne komunikaty. Zwiększyła bank ziemi, zwiększyła eksport produktów rolnych, a następnie uruchomiła projekt odświeżenia i odmłodzenia stada wieprzowego. Stabilność jest mottem firmy” – piszą autorzy badania.

„Jesteśmy firmą publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dlatego do informacji o naszej działalności zwracają się poglądy tysięcy inwestorów prywatnych. Trudno przecenić wartość dla nas reputacji publicznej, bo od niej zależą m.in. notowania naszych akcji. W tym celu prowadzimy otwarty i szczery dialog z inwestorami, który nie został przerwany w okresie kwarantanny, jednak przeniósł się do formatu online” – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov.

31.05.2021

KSG Agro w pierwszym kwartale 2021 r. zwiększył przychody ze sprzedaży o 9%

KSG Agro w pierwszym kwartale 2021 r. zwiększył przychody ze sprzedaży o prawie 9%. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego, powołując się na kwartalny raport spółki opublikowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Holding rolny KSG Agro pod koniec pierwszego kwartału 2021 r. zwiększył przychody ze sprzedaży produktów o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – z 3,24 do 3,53 mln USD.

W pierwszym kwartale 2021 r. dynamicznie rosły główne wyniki finansowe holdingu rolnego. W szczególności zysk operacyjny wzrósł o 39% – z 0,73 mln USD do 1,01 mln USD.
Zysk netto wyniósł 0,75 mln USD wobec 3 mln USD strat w pierwszym kwartale 2020 r.

Pozytywnym sygnałem dla inwestorów był wzrost EBITDA (zysk przed potrąceniem podatków i amortyzacją), który w I kw. 2021 r. w holdingu rolnym wzrósł o 21% – do 1,39 mln USD w porównaniu z 1,15 mln USD w I kw. 2020 r.

Według Prezesa Zarządu holdingu rolnego KSG Agro Serhiia Kasianova głównymi czynnikami wzrostu wskaźników finansowych było obniżenie kosztów nieprodukcyjnych, a także zwiększony wypłacalny popyt na wysokiej jakości wieprzowinę w pierwszym kwartale tego roku po spadku cen na przełomie 2020 r. i 2021 r.

21.05.2021

Gospodarstwa holdingu rolnego KSG Agro rozpoczęły i prowadzą kampanię siewną

Gospodarstwa wchodzące w skład KSG Agro prowadzą kampanię siewną. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Po okresie Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła się kampania siewna gospodarstw wchodzących w skład holdingu rolnego KSG Agro. W ramach kampanii odbywa się siew słonecznika na powierzchni około 7 tys. ha i kukurydzy – na około 1 tys. ha. Wykorzystuje się przy tym marki nasion o wysokiej intensywności – Syngenta, Limagrain, Euralis.

Kampania siewna odbywa się przy użyciu kompleksów siewnych John Deere. Wszystkie gospodarstwa holdingu rolnego są wyposażone w wysokiej jakości maszyny rolnicze. Ostateczna data kampanii siewnej zależy od warunków pogodowych i jest zaplanowana na początek drugiej dekady maja tego roku.

12.05.2021