KSG Agro w nowym sezonie grzewczym zwiększył wytwarzanie ciepła na biopaliwie o 52%

Po uruchomieniu na początku listopada czterech nowych kotłowni na biopaliwie w obwodzie dniepropetrowskim całkowita ilość wytwarzania ciepła na paliwie odnawialnym – paletach – wzrosła o 52%. O tym poinformowało biuro prasowe holdingu rolnego.

W ramach programu modernizacji kotłowni w szkołach wiejskich obwodu dniepropetrowskiego poprzez przeniesienie ich na wytwarzanie ciepła poprzez stosowanie biopaliwa odnawialnego – palet – do nowego sezonu grzewczego holding rolny KSG Agro na początku listopada 2017 roku uruchomił 2 kotłownie. Nowe kotłownie zostały uruchomione w szkołach wsi Zoria rejonu tomakowskiego i wsi Nastasowka – o łącznej mocy 1,2 MW.

Po wprowadzeniu dwóch zmodernizowanych kotłowni całkowita ilość wytwarzania ciepła na biopaliwie holdingu rolnego KSG Agro w porównaniu z ubiegłym sezonem grzewczym wzrosła o 52% – od 4,25 do 6,45 MW. Modernizacja kotłowni dokonana kosztem inwestycji grupy w ilości około 3 mln UAH, bez angażowania zasobów budżetowych.

„Przejście wiejskich kotłowni szkolnych na biopaliwo – to nie tylko kolejny krok do niezależności regionu i kraju w stosunku do rosyjskich źródeł energii, ale i realne oszczędności środków budżetowych na ogrzewanie – do 40% w porównaniu z gazem ziemnym i węglem”, – powiedział przewodniczący Rady Dyrektorów KSG Agro Serhii Kasiianov. Według jego słów holding i w przyszłości planuje dokonywać przejście szkół wiejskich obwodu dniepropetrowskiego na palety paliwowe.

Jak zostało ogłoszone wcześniej, w październiku KSG Agro uruchomił dwie zmodernizowane kotłownie na biopaliwie – paletach paliwowych – w szkołach wsi Trytuzne i Nadeżdivka rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego. Wartość inwestycji KSG Agro w dwie kotłownie szkół rejonu sołoniańskiego o łącznej mocy 1 MW wyniosła 1,5 mln UAH. Oprócz kotłowni w szkołach wsi Trytuzne i Nadeżdivka rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego, na początku października została oddana do użytku kotłownia jadalni w szkole Nowopokrowskij.

Paliwa dla wszystkich kotłowni zmodernizowanych będzie produkować nowy warsztat w Nowopokrówce. Planowany zakres mocy warsztatu wynosi 2400 t palet paliwowych rocznie. Jako sprzęt będzie stosowana nowoczesna linia granulacji ОГМ 1500.

13.11.2017

KSG Agro uruchomił dwie nowe kotłownie na biopaliwie w szkołach rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego

KSG Agro uruchomił dwie zmodernizowane kotłownie na biopaliwie – paletach paliwowych – w szkołach wsi Trytuzne i Nadeżdivka rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego. O tym poinformowało biuro prasowe holdingu.

Holding rolny KSG Agro w ramach programu modernizacji kotłowni szkół wiejskich Dniepropetrowszczyzny zakończył budowę i uruchomił dwie zmodernizowane kotłownie na biopaliwie – paletach paliwowych – w szkołach wsi Trytuzne i Nadeżdivka rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego. Do modernizacji szkolne kotłownie pracowali na gazie ziemnym lub węglu na technicznie i moralnie starym sprzęcie, który potrzebował szybkiej wymiany. Problem został rozwiązany dzięki inwestowaniu KSG Agro 1,5 mln UAH w dwie nowe kotłownie szkół rejonu sołoniańskiego o łącznej mocy 1 MW. Modernizacja pozwoli radon terytorialnym, na których terenie znajdują się szkoły, na zaoszczędzenie do 40% środków na płatność ciepła.

„Wraz z samorządami terytorialnymi realizujemy program modernizacji kotłowni szkół wiejskich Dniepropetroszczyzny w celu przejścia z ogrzewania kosztownym gazem lub węglem na palety paliwowe, – powiedział przewodniczący Rady Dyrektorów KSG Agro Serhii Kasiianov, – Ten program jest realizowany poprzez inwestycje holdingu bez udziału środków budżetu państwa. W wyniku jego realizacji oszczędności środków budżetowych dla każdego obiektu wyniosą do 40%”.

Jak zostało ogłoszone wcześniej, na początku sezonu grzewczego holding rolny ogłosił uruchomienie pięciu nowych kotłowni na biopaliwie w szkołach wiejskich w regionie dniepropetrowskim. Oprócz kotłowni w szkołach wsi Trytuzne i Nadeżdivka rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego na początku października została oddana do użytku kotłownia jadalni w szkole Nowopokrowskij. Ponadto, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego zostaną oddane do użytku jeszcze dwie kotłownie w szkołach rejonu tomakowskiego obwodu dniepropetrowskiego.

Obecnie całkowita ilość generowania ciepła KSG Agro wynosi 5,25 MW, co jest więcej, niż w poprzednim sezonie grzewczym na 25%.

Planuje się, że paliwa dla wszystkich pięciu kotłowni będzie produkować nowy warsztat w Nowopokrówce, który zostanie oddany do użytku również do sezonu grzewczego. Linia paletowa warsztatu już zamontowana i obecnie trwa jej testowanie. Planowany zakres mocy wynosi 2400 t palet paliwowych rocznie. Jako sprzęt będzie stosowana nowoczesna linia granulacji ОГМ 1500.

20.10.2017

(Holding) KSG Agro wprowadza w życie nowe technologie obróbki gleby w warunkach podwyższenej suchości klimatu

Zmiany klimatu w Dniepropietrowskim regionie i powiązana z tym konieczność wdrożenia technologii oszczędzającej obróbki gleby w warunkach suchości zostali podstawowymi przyczynami odnowy parku techniki holdingu KSG Agro. Nabyte agrochołdingiem najnowsze wzory amerykańskiej agrotechniki pozwalają nie tylko obrabiać glebę w oszczędzającym formacie, ale i podwysić urodzajność z hektara.

Dzięki podpisanemu KSG Agro kontraktowi na zakup amerykańskiej agrotechniki produkcji kompanii TYTAN MACHINERY Inc. gospodarstwa, wchodzące w agrochołding KSG Agro, w końcu września otrzymali najnowszu agrotechniku – ładowarki teleskopowe Agri Farmer, traktor gąsienicowy Case IH Steiger 600, agregaty dla obróbki gruntu przed posiewem Great Plains 4000 TM (Turbo Maks) i pionowej obróbki gruntu – Great Plains Maks-Chisel (kultywator do głębokiego spulchniania).

“Klimatyczne zmiany w Dniepropietrowskim regionie przyprowadziły do przewagi suchej pogody, że żąda zmiany tradycyjnych podejść do obróbki gruntów rolnych, – mówi przewodniczący Rady dyrektorów KSG Agro Sergiej Kasjan. – Właśnie dlatego odnowiliśmy swój park agrotechniką, która pozwala oszczędzając obrabiać glebę w warunkach suszy, przy tym, powiększywszy urodzajność z hektara”.

“Radośnie jest, że agrocholding KSG Agro jednym z pierwszych w regionie dostarczył swoje gospodarstwa w “know-how” dla pionowej obróbki gleby, które dają możliwość nagromadzać całą wilgoć w glebie w ciągu wegetacyjnego okresu i między takimi okresami, a także pozwalają istotnie podwysić wskaźniki urodzajności”, – komentuje dyrektor działu rozwoju biznesu i wdrożenia nowych technologii TYTAN MACHINERY Inc. Włodzimierz Jeriemienok. Według jego wypowiedzi, wykorzystanie traktorów gąsienicowych Case IH Steiger potęgą 600 końskich sił, do słowa, największych modeli wśród wykorzystywanych ukraińskich agrochołdingami, pozwala zabiezpieczyć wysoką wydajność i jakość obróbki gleby.

Obecnie nabyta agrotechnika dzieli się wśród gospodarstw, wchodzących w skład holdingu.

07.10.2017

KSG Agro przeprowadził seminarium naukowo-praktyczne «Sorgo ziemi dniepropetrowskiej »KSG Agro przeprowadził seminarium naukowo-praktyczne «Sorgo ziemi dniepropetrowskiej»

26 września 2017 r. we wsi Zatyszne Krynyczanśkogo rejonu Dnipropetrowśkiego rejonu holding KSG Agro, «NWO Ukrsorgo», Instytut hodowli zwierząt NANR przeprowadziły seminarium naukowo-praktyczne «Sorgo ziemi dniepropetrowskiej ».

Główne zalety sorgo i doświadczenia jego hodowli w warunkach regionu, technologie siewu i zbioru tej kultury rolnej oraz pytania środków ochrony roślin i wykorztystania techniki przy sadzeniu i zbiorze sorgo – takie podstawowe tematy seminarium naukowo-praktycznego «Sorgo ziemi dniepropetrowskiej ». Jako organizatorzy tej imprezy wystąpiły agroholding KSG Agro, TOW «NWO «Ukrsorgo», Instytut hodowli zwierząt NANR i departament rozwoju agroprzemysłowego Dnipropetrowśkiej obwodowej administracji państwowej. Dla więcej niż 120 uczęstników seminarium były prodemonstrowane zasiewy sorgo i możliwości współczesnej techniki.
«Jeżeli przed tym sorgo rozpatrzywali zasadniczo jako kulturę rolną dla potrzeb hodowli bydła, to teraz na niego stawiają rolnicy, jak dla zaspokojenia popytu wewnątrz kraju, tak i dla eksportu, – mówi generalny dyrektor TOW «NWO «Ukrsorgo» Jarosław Bardin. – Z punktu widzenia eksportu najbardziej perspektywny jest rynek chiński. Chiny w wielkich objętościach importują sorgo cukrowe – i dla pasz, i dla produkcji paliwa alternatywnego – bioetanolu».
Wedle słów J. Bardina, ze zbożowego sorgo jest znacznie większe wyjście krochmalu (70-74%), nieżeli, naprzykład, z kukurydzy (67-72%). А w sorgo cukrowym – kompleks cukrów w soku źdźbeł, dlatego większe wyjście spirytusu. «Za tą kulturą — przyszłość produkcji bioetanolu. Jeżeli wykorzystywać, oprócz źdźbeł, jeszcze i ziarno dla produkcji bioetanolu, można otrzymać do 7 tys. l/h na rok. Do tego ż sorgo może rosnąć w stepowym oraz stepowo-leśnym obszarach, dając wysokie plony», — zauważył on.
Siergiej Kasjanow także odznaczył główną przewagę sorgo – małe wymaganie do wilgoci, cо jest bardzo ważne w warunkach Dnipropetrowśkiego obwodu, który częściowo należy do obszaru ryzykowanego rolnictwa.
«Soprgo – tо wspaniała alternatywa dla wielu tradycyjnych kultur. Nie przypadkowo według objętości hodowli ono posiada 4-е miejsce w świecie po pszenicy, kukurydzy i ryżu. Powiedźmy, według wartości energetycznej ziarno i zielona masa sorgo niczym nie ustępują kukurydzie, а według ilości proteiny nawet przewyższają ją, – odznacza prezes rady dyrektorów KSG Agro. – Bardzo ważnwe jest to, że sorgo – mniej potrzebująca wilgoci oraz bardziej odporna na suszę roślina, nieżeli kukurydza. Naprzykład, wilgoci ona potrzebuje w dwa razy mniej. Rozszerzając zasiewy sorgo, my otrzymujemy cenną kulturę pastewną dla hodowli świń».
Siergiej Kasjanow zawiadomił, że w tym sezonie w partnerstwie z NWO «Ukrsorgo» KSG Agro zasiano 617 h sorgo i w przyszłości planuje się rozszerzać obszary zasiewów. Mowa idzie o sorgo zbożowym: białym – dla produkcji krupy i czerwonym – dla mieszanek paszowych. Zbiór plonu zaczął się w końcu września.

Uczęstnicy seminarium akcentowali uwagę na głównych prerogatywach sorgo: аdaptacja i utrzymywanie się przy życiu w narażonym na suszę klimacie, zapadanie do anabiozy przy braku wilgoci, silna zdolność do wzrostu (dо 15 сm na dobę) w wypadku opadów atmosferycznych, bardzo dobre jakości przy hodowli zwierząt – bydła rogatego, świni oraz kur.

26 września 2017 r. we wsi Zatyszne Krynyczanśkogo rejonu Dnipropetrowśkiego rejonu holding KSG Agro, «NWO Ukrsorgo», Instytut hodowli zwierząt NANR przeprowadziły seminarium naukowo-praktyczne «Sorgo ziemi dniepropetrowskiej ».

Główne zalety sorgo i doświadczenia jego hodowli w warunkach regionu, technologie siewu i zbioru tej kultury rolnej oraz pytania środków ochrony roślin i wykorztystania techniki przy sadzeniu i zbiorze sorgo – takie podstawowe tematy seminarium naukowo-praktycznego «Sorgo ziemi dniepropetrowskiej ». Jako organizatorzy tej imprezy wystąpiły agroholding KSG Agro, TOW «NWO «Ukrsorgo», Instytut hodowli zwierząt NANR i departament rozwoju agroprzemysłowego Dnipropetrowśkiej obwodowej administracji państwowej. Dla więcej niż 120 uczęstników seminarium były prodemonstrowane zasiewy sorgo i możliwości współczesnej techniki.
«Jeżeli przed tym sorgo rozpatrzywali zasadniczo jako kulturę rolną dla potrzeb hodowli bydła, to teraz na niego stawiają rolnicy, jak dla zaspokojenia popytu wewnątrz kraju, tak i dla eksportu, – mówi generalny dyrektor TOW «NWO «Ukrsorgo» Jarosław Bardin. – Z punktu widzenia eksportu najbardziej perspektywny jest rynek chiński. Chiny w wielkich objętościach importują sorgo cukrowe – i dla pasz, i dla produkcji paliwa alternatywnego – bioetanolu».
Wedle słów J. Bardina, ze zbożowego sorgo jest znacznie większe wyjście krochmalu (70-74%), nieżeli, naprzykład, z kukurydzy (67-72%). А w sorgo cukrowym – kompleks cukrów w soku źdźbeł, dlatego większe wyjście spirytusu. «Za tą kulturą — przyszłość produkcji bioetanolu. Jeżeli wykorzystywać, oprócz źdźbeł, jeszcze i ziarno dla produkcji bioetanolu, można otrzymać do 7 tys. l/h na rok. Do tego ż sorgo może rosnąć w stepowym oraz stepowo-leśnym obszarach, dając wysokie plony», — zauważył on.
Siergiej Kasjanow także odznaczył główną przewagę sorgo – małe wymaganie do wilgoci, cо jest bardzo ważne w warunkach Dnipropetrowśkiego obwodu, który częściowo należy do obszaru ryzykowanego rolnictwa.
«Soprgo – tо wspaniała alternatywa dla wielu tradycyjnych kultur. Nie przypadkowo według objętości hodowli ono posiada 4-е miejsce w świecie po pszenicy, kukurydzy i ryżu. Powiedźmy, według wartości energetycznej ziarno i zielona masa sorgo niczym nie ustępują kukurydzie, а według ilości proteiny nawet przewyższają ją, – odznacza prezes rady dyrektorów KSG Agro. – Bardzo ważnwe jest to, że sorgo – mniej potrzebująca wilgoci oraz bardziej odporna na suszę roślina, nieżeli kukurydza. Naprzykład, wilgoci ona potrzebuje w dwa razy mniej. Rozszerzając zasiewy sorgo, my otrzymujemy cenną kulturę pastewną dla hodowli świń».
Siergiej Kasjanow zawiadomił, że w tym sezonie w partnerstwie z NWO «Ukrsorgo» KSG Agro zasiano 617 h sorgo i w przyszłości planuje się rozszerzać obszary zasiewów. Mowa idzie o sorgo zbożowym: białym – dla produkcji krupy i czerwonym – dla mieszanek paszowych. Zbiór plonu zaczął się w końcu września.

Uczęstnicy seminarium akcentowali uwagę na głównych prerogatywach sorgo: аdaptacja i utrzymywanie się przy życiu w narażonym na suszę klimacie, zapadanie do anabiozy przy braku wilgoci, silna zdolność do wzrostu (dо 15 сm na dobę) w wypadku opadów atmosferycznych, bardzo dobre jakości przy hodowli zwierząt – bydła rogatego, świni oraz kur.

02.10.2017

KSG Agro zakończyl żniwa połowę słoneczników i zaczął siewać zboże

Gospodarstwa rolne wchodzące w skład KSG Agro zakończyły żniwa prawie połowę powierzchni słoneczników, które wyniosły około 7 tysięcy hektarów. I zaczęły siewać rośliny zimowe – pszenicę i rzepak. Zostało to zgłoszone przez służby prasowe gospodarstwa.

Kampania zbioru słonecznika jest zgodna z planowanym harmonogramem i zakończy się około 5 października tego roku. Obecnie to około 43% powierzchni słonecznika zostało zebrano, co wyniosło prawie 7 tysięcy hektarów (16 450 ha wysiano nasionami słonecznika).

Wydajność według wstępnych szacunków wynosi 1,5-2,1 ton/ ha i zmienia się w zależności od lokalizacji gospodarstwa. Na przykład w rejonie Solonyansky i Sofievsky w regionie Dniepropietrowsk wydajność wynosi 1,8-2,1 ton na hektar, ponieważ w tych rejonach jest bardziej urodzajny chernozem. W dystrykcie Apostolowo klimat jest bardziej suchy, a plony są niższe.

“Wysokie marginesy słonecznika sprawiają, że uprawa ta jest prawdziwym hitem wśród producentów rolnych”, mówi Sergey Kasyanov, prezes zarządu KSG Agro “Jednak, jak we wszystkim, ważne jest tutaj poczucie proporcji i zasada dywersyfikacji biznesu. Nie jest tajemnicą, że nadmierne uwielbienie z samym słonecznikiem prowadzi do zwiększonego stresu na glebie, jego wyczerpanie spowodowane tym samym rodzajem wyczerpania wilgoci.

Dlatego konieczne jest zróżnicowanie upraw, na przykład z powodu kukurydzy. W końcu ten plon ma bardziej oszczędny wpływ na żyzność gleby”.

Ponadto gospodarstwa rolne KSG Agro prowadzą zasiewy rzepaku zimowego i równolegle je przetwarzają środkami ochrony roślin Obecnie wysiewa się 4000 ha z planowanych 4700 ha. Rozpoczął się także siew pszenicy ozimej. Uprawa ta planowana jest na 6200 hektarów.

20.09.2017

Holding rolniczy KSG Agro zorganizował press tour dla dziennikarzy rolniczych do obwodu dniepropetrowskiego

obwodu dniepropetrowskiego
7 lipca 2017 roku holding rolniczy KSG Agro zorganizował press tour do rejonu sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego do jednej z dłównych firm w holdingu – „KSG Dniepr”. W trakcie imprezy dziennikarze dowiedzieli się o rozwoju kierunku upraw roślin w holdingu, najnowszych innowacyjnych biopreparatach zastępujących nawozy azotowe, a także odwiedzili kotłownie na biopaliwie i zapoznali się z nowoczesną techniką rolną.
W press tour wzięło udział ponad 10 najlepszych dziennikarzy ukraińskich mediów piszących na temat rolnictwa. Wśród nich – przedstawiciele agencji Ukrinform i Ukraińskie wiadomości, czasopism „Farmer”, „APK-inform:wyniki”, portali Agrotimes, APK-inform, Agroekspert, Agroportal, Agroweri, ProAgro, gazety „Wiadomości Przydnieprowia” itp.
„Poprzez przeprowadzenie press tour po raz kolejny demonstrujemy znaczenie otwartego i przejrzystego dialogu z mediami, który przyznajemy od samego początku istnienia holdingu rolnego, – powiedział Dyrektor Generalny KSG Agro Sergii Mazin (Сергей Мазин), – Jesteśmy wdzięczni przedstawicielom mediów za obiektywne relacje z działalności naszej firmy”.
W trakcie press tour Sergii Mazin (Сергей Мазин) opowiedział dziennikarzom o zamiarach holdingu korzystać z biopreparatów firmy TerraMax (USA).
Dziennikarze odwiedzili pola pszenicy, słonecznika, kukurydzy, zapoznali się ze stosowaną przez holding rolny współczesną techniką rolną John Dear i New Holland, zobaczyli pierwszy zebrany plon na klepisku, a także wzięli udział w uprawie pola pod siew zboża ozimego.
Ciekawą i pouczające okazała się wypowiedź rolników na temat stosowania biopaliw. Przedstawiciele mediów odwiedzili budowany we wsi Nowopokrowka warsztat produkcji palet paliwowych, o mocy do 2 tys. ton rocznie.
Dziennikarze odwiedzili kotłownię na paletach w szkole wsi Nowopokrowka. Według Głowy Nowopokrowskiej Rady Wiejskiej Oleksandra Skyby (Александра Скыбы), kotłownia pozwoliła zaoszczędzić około 300 tys. hrywien w ubiegły sezon grzewczy.
Końcowym akordem press tour było zwiedzenie przez dziennikarzy gruntów rolnych, zasianych miskantem. Według Siergieja Masina (Сергея Мазина) ta wytrzymała i wieloletnia roślina z możliwością corocznego zbierania biomasy będzie używana jako ważne odnawialne źródło energii.

12.07.2017

Udane negocjacje pomiędzy KSG Agro a firmą TerraMax

KSG Agro wziął udział w forum inwestycyjnym Polska – USA w Minneapolis, USA we współpracy z U. S. Department of Commerce , Ambasady USA na Ukrainie, Ambasady Ukrainy w USA odbyły się udane negocjacje pomiędzy KSG Agro a firmą TerraMax (USA, Minneapolis) w sprawie rozpoczęcia kompleksowej współpracy w zakresie stosowania preparatów biologicznych.

24.05.2017

KSG Agro rozpoczął zasiew roślin jarych

W drugiej dekadzie marca zakłady, wchodzące w skład holdingu rolnego KSG Agro rozpoczęły zasiew roślin jarych. O tym poinformowało biuro prasowe holdingu.
Zakłady KSG Agro rozpoczęły zasiew jęczmienia jarego i rzepaku jarego. Przy tym zaplanowano następujące powierzchnie siewu w kontekście roślin:

  • jęczmień jary – 0,5 tys. ha,
  • rzepak jary – 0,8 tys. ha.

Ponadto, w trakcie wiosennej kampanii siewnej 2017, w optymalnym czasie agrotechnicznym KSG Agro planuje zasiać kukurydzę i słonecznik:

  • kukurydza – 1,3 tys. ha,
  • słonecznik – 14,4 tys. ha.

Wcześniej w trakcie prac wiosenno-polowych gospodarstwa holdingu wykonały nawożenie ozimych pszenicy i rzepaku na powierzchni ponad 11 tys. ha. Ponadto, trwa bronowanie orki – na dzisiaj wykonano to na powierzchni 7 tys. ha.
Zakłady holdingu w pełni zapewnione nawozami o wysokiej jakości i wyposażone we współczesny sprzęt rolny.

22.03.2017

KSG Agro zwiększył ilość generowania ciepła z paliwa alternatywnego na 23%

W ramach programu wdrażania kotłowni cieplnych na biopaliwie w Obwodzie dniepropetrowskim holding rolny KSG Agro zakończył budowę i wprowadził do użytku nową kotłownię paletową w m. Dniepr. W ten sposób ilość wydzielania ciepła, realizowanego przez holding rolny wzrosła o 23% – od 3,45 do 4,25 MW.
Wchodzące w skład holdingu rolnego KSG Agro przedsiębiorstwo Agroplaza («Агроплаза»), zakończyło budowę nowej kotłowni paletowej, ogrzewającej popularny w Dnieprze Centrum Handlowe Miriada («Мириада») o powierzchni około 12 tys. m.kw. Wartość inwestycji w projekt wyniosła około 1,5 mln UAH.

Obecnie kotłownia oddana do użytku. Moc kotłowni wynosi 0,8 MW. Jako paliwo w kotłowni stosowane są tańsze niż importowany gaz palety, wykonane z odpadów produkcji roślinnej.
Efekt ekonomiczny kotłowni również znacznie wzrósł w związku z tym, że praca nowoczesnego sprzętu pozwala na dostosowanie temperatury w Centrum Handlowym Miriada («Мириада») w zależności od warunków pogodowych na zewnątrz.
Z wprowadzeniem do eksploatacji nowej kotłowni ilość wydzielania ciepła, realizowanego KSG Agro, wzrosła o 23% – od 3,45 do 4,25 MW
To już piąta w ostatnich latach wprowadzona do eksploatacji kotłownia na paliwie alternatywnym. Oprócz ogrzewania Centrum Handlowego w Dnieprze, 3 działają w chlewni przedsiębiorstwa, 1 – w szkole wiejskiej.

16.03.2017

KSG Agro wspólnie ze Stowarzyszeniem Bioenergetycznym Ukrainy 29 listopada przeprowadziła press-lunch, poświęcony wdrażaniu biopaliw

W press-lunchu wzięli udział Prezes Zarządu Stowarzyszenia Bioenergetycznego Ukrainy Heorhii Heletukha, przedstawiciele głównych ukraińskich mediów, piszące na tematy energetyki i sektora rolno-przemysłowego. Wśród nich dziennikarze pisma „Agroekspert”, informacyjnych agencji UNIAN, Ukrinform, „Ukraińskie wiadomości”, portalu Hubs, „Agraweri”, „Agroportal”, itp
W trakcie press-lunchu wystąpiła uzasadniona i ciekawa dyskusja na jeden z najbardziej istotnych dla gospodarki ukraińskiej tematów – wdrażanie paliw odnawialnych. Kluczowe pytania powstałe ze strony dziennikarzy – efekt ekonomiczny stosowania biopaliw, jego zalety w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii – gazem i węglem, możliwości takich gospodarstw rolnych jak KSG Agro budowania nowych kotłowni i zapewnienia ich paletami.
Jak poinformował w trakcie press-lunchu Dyrektor Generalny Sergii Mazin, holding KSG Agro wystąpił z inicjatywą partnerstwa lokalnych wspólnot i biznesu dla przebudowy kotłowni sfery budżetowej z gazu na biologicznie odnawialne paliwo – palety. Wezwał przedsiębiorców i władze lokalne w całym kraju do wspólnego zmodernizowania kotłowni. I, w rezultacie, zmniejszyć jak wydatki na ogrzewanie pracowników sfery budżetowej, jak i zależność Ukrainy od węgla i gazu rosyjskiego.

Według Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Bioenergetycznego Ukrainy (SBU) Heorhiia Heletukhy, wdrażanie technologii ogrzewania biopaliwem przez holding rolniczy KSG Agro jest w nurcie ukraińskich i międzynarodowych trendów stopniowego zastępowania tradycyjnych paliw biologicznymi. „Obecnie zastępowanie biopaliwem wyszło na poziom 42% w roku i w okresie od 2012 do 2015 r. wzrosło 4 razy – komentuje szef SBU – Jesteśmy pewni, że przyjęcie odpowiednich norm prawa ze strony państwa pozwoli na zwiększenie tego wskaźnika i zaangażowanie w wykorzystanie biopaliw przedstawicieli biznesu, w tym przedsiębiorstw sektora rolno-przemysłowego. Pozytywnym przykładem takiego wzrostu jest działalność holdingu KSG Agro”.

01.12.2016