Gospodarstwa holdingu rolnego KSG Agro rozpoczęły i prowadzą kampanię siewną

Gospodarstwa wchodzące w skład KSG Agro prowadzą kampanię siewną. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Po okresie Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła się kampania siewna gospodarstw wchodzących w skład holdingu rolnego KSG Agro. W ramach kampanii odbywa się siew słonecznika na powierzchni około 7 tys. ha i kukurydzy – na około 1 tys. ha. Wykorzystuje się przy tym marki nasion o wysokiej intensywności – Syngenta, Limagrain, Euralis.

Kampania siewna odbywa się przy użyciu kompleksów siewnych John Deere. Wszystkie gospodarstwa holdingu rolnego są wyposażone w wysokiej jakości maszyny rolnicze. Ostateczna data kampanii siewnej zależy od warunków pogodowych i jest zaplanowana na początek drugiej dekady maja tego roku.

12.05.2021

KSG Agro na koniec 2020 roku zwiększył EBITDA o 211%

KSG Agro na koniec 2020 roku zwiększył EBITDA o 211%. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego, powołując się na raport roczny spółki opublikowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zgodnie z dokumentem, w roku 2020 główne wskaźniki finansowe holdingu rolnego rosły dynamicznie. W szczególności, EBITDA w porównaniu z 2019 r. wzrósł o 211% – z 2,09 mln USD do 6,53 mln USD, marża brutto o 159% – z 2,6 mln USD do 6,8 mln USD, a zysk operacyjny – prawie 12-krotnie – z 412 tys. USD do 4,9 mln USD.

Według Prezesa Zarządu holdingu rolnego KSG Agro Serhiia Kasianova, głównymi czynnikami wzrostu wskaźników finansowych był spadek zadłużenia oraz integracja pionowa holdingu rolnego. «W czwartym kwartale 2020 roku sytuacja w branży trzody chlewnej była trudna – wraz ze spadkiem cen za żywca wieprzowego znacznie wzrosły koszty paszy. Dzięki własnej bazie paszowej udało nam się zapobiec znacznemu wzrostowi kosztów produkcji i do końca 2020 roku uzyskać dodatni wynik finansowy» – skomentował raport roczny Serhii Kasianov.

«Stan Spółki dla inwestorów i analityków finansowych najlepiej charakteryzuje EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) – urósł on 3-krotnie dla holdingu rolnego w 2020 r. i wyniósł 6,5 mln USD. A to pozytywny sygnał dla inwestorów – skomentował wyniki finansowe KSG Agro Oleksandr Golizdra, wiceprzewodniczący Komisji ds. Analizy Rynków Papierów Wartościowych Ukraińskiego Towarzystwa Analityków Finansowych (UTA).

Zwracamy uwagę, że raport roczny, potwierdzony przez międzynarodowych audytorów, zostanie opublikowany po 15 maja 2021 r., ze względu na opóźnienia w pracy audytorów z Holandii w związku z pandemią koronawirusa.

07.05.2021

KSG Agro rozpoczął wiosenne prace polowe 2021

Gospodarstwa wchodzące w skład holdingu rolnego KSG Agro przystąpiły do wiosennych prac polowych. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Gospodarstwa wchodzące w skład holdingu rolnego KSG Agro przystąpiły do wiosennych prac polowych. W szczególności w pierwszych dniach kwietnia zakończono nawożenie pszenicy ozimej na powierzchni 9,5 tys. ha. Zastosowano przy tym wysokiej jakości nawozy w postaci mieszaniny mocznika i amoniaku.
Według dyrektora produkcji KSG Agro Dmytra Yemelchenko, zakończenie nawożenia na początku kwietnia jest spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. „W lutym i marcu pogoda nas nie rozpieszczała, do wiosennych prac polowych nadawały się tylko 13 dni. Niemniej jednak nasze gospodarstwa skutecznie wykorzystały ten okres i jakościowo przeprowadziły nawożenie upraw rolnych” – powiedział.
W ramach przygotowań do wiosennej kampanii siewnej w dniu 3 kwietnia na polach KSG Agro rozpoczęto również bronowanie. W tym celu gospodarstwa holdingu zostały zaopatrzone w nowy sprzęt rolniczy. W szczególności, w celu uzupełnienia parku maszyn rolniczych, zakupiono i eksploatowano dwie maszyny do bronowania LARI-18 produkowane przez LOZOVA MACHINERY („Maszyny Łozowskie”). Ponadto zakupiono maszyny zaczepiane – trzy maszyny-mieszalnika, niezbędnych do poprawy jakości stosowania środków ochrony roślin.
Wszystkie gospodarstwa holdingu rolnego są wyposażone we wszystkie niezbędne maszyny rolnicze.
W związku z późną wiosną meteorologiczną holding rolny planuje rozpoczęcie kampanii siewnej na koniec drugiej dekady kwietnia.

08.04.2021

KSG Agro uruchomił własną linię do produkcji wieprzowiny pakowanej

Holding rolny KSG Agro uruchomił w Dnieprze własną linię do produkcji wieprzowiny pakowanej. Poinformowało o tym biuro prasowe firmy.
Holding rolny KSG Agro uruchomił w Dnieprze własną linię do produkcji wieprzowiny pakowanej. Linia próżniowa umożliwia pakowanie produktów zarówno w formacie grupowym, jak i porcjowanym.

Moc linii wyposażonej w urządzenia importowane (z ukraińską modyfikacją), pozwalające na pakowanie w różne formy opakowań – od 2 do 8 kg, wynosi 1 tona produktów na godzinę.

Dzięki własnej linii do próżniowego pakowania mięsa KSG Agro planuje realizować dostawy wieprzowiny wyprodukowanej przez zakład hodowli trzody chlewnej holdingu rolnego we wsi Niwa Trudowa (rejon apostołowski, obwód dniepropetrowski) do sieci handlowych.

Obecnie rozpoczęło się przedsięwzięcie pilotowe z siecią supermarketów spożywczych VARUS, do której dostarczane jest mięso wieprzowe o masie od 5 do 8 kg.

„Uruchomienie linii mięsa pakowanego to kolejny krok w kierunku poprawy jakości naszych produktów dla konsumenta końcowego”, komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov, – Pakowanie mięsa w pojemniki próżniowe o różnych kształtach zwiększa bezpieczeństwo naszej wieprzowiny, a także jest bezpieczniejsze dla klientów w warunkach pandemii koronawirusa”.

26.03.2021

KSG Agro wypłacił udziałowcom za dzierżawę gruntów rolnych w 2020 r. ponad 21 mln hrywien.

KSG Agro wypłacił udziałowcom za dzierżawę gruntów rolnych za 2020 r. 21,3 mln hrywien. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Holding rolny KSG Agro w pełni wywiązał się ze swoich zobowiązań z tytułu dzierżawy gruntów rolnych za 2020 r., wypłacając udziałowcom 21,3 mln hrywien. Dziś wypłaty są kontynuowane dla tych, którzy ponownie zawierają umowy lub obejmują spadek.
Wypłaty ponad 2,2 tys. na rzecz udziałowców w ubiegłym roku rozpoczęły się od lipca 2020 r. i na razie są w pełni zakończone.
„Relacje produktywne z udziałowcami gruntowymi – jeden z priorytetów działalności naszej grupy firm – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov – Zawsze staramy się jak najlepiej uwzględniać interesy udziałowców – terminowo i w pełni dokonujemy płatności za wynajem gruntów rolnych, znajdujemy wygodną formę płatności, wspieramy obywateli w miejscach obecności, pomagamy niechronionym udziałowcom lub tym, którzy mają problemy zdrowotne, w tym poprzez Fundację charytatywną „Przyszłość”. W ten sposób holding pokazuje swoje pragnienie, aby nadal być dobrym i skutecznym partnerem z właścicielami gruntów rolnych.”

15.03.2021

Holding rolny KSG Agro zwiększył bank ziemi o prawie 7%

Holding rolny KSG Agro zwiększył bank ziemi o prawie 7%. Poinformowało o tym biuro prasowe firmy.
Holding rolny KSG Agro zwiększył bank ziemi o 1,5 tys. ha. Wynosi to 6,7% istniejącego od stycznia 2021 r. banku ziemi o 22 469 ha. Więc obecnie, według stanu na dzień 17.02.2021 r., bank ziemi holdingu rolnego wynosi około 24 tys. ha.

Grunty rolne firmy zwiększono przez dzierżawę ziemi uprawnych we wsi Striłkowe rejonu geniczeskiego obwodu chersońskiego.

Powiększony bank ziemi holdingu rolnego planowano wykorzystać do uprawy roślin, które nie są jeszcze uszczegółowione.

DOSSIER

KSG Agro – jeden z głównych holdingów rolnych Ukrainy, europejska innowacyjna grupa firm, działająca na zasadzie integracji pionowej. Akcje holdingu są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. KSG Agro jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (EBA). Podstawową działalnością firmy jest uprawa i produkcja upraw rolnych, a także produkcja wieprzowiny. Począwszy od września 2014 roku, KSG Agro realizuje nową strategię rozwoju, zgodnie z którą firma rozwija najbardziej obiecujące projekty, przede wszystkim hodowlę trzody chlewnej, a także uprawę roślin.

19.02.2021

Holding rolny KSG Agro pod koniec 2020 r. zwiększył eksport o 46% – do 7,8 tys. ton produktów rolnych. Poinformowało o tym biuro prasowe firmy.

Na koniec 2020 r. KSG Agro dostarczył zagranicznym nabywcom w krajach Afryki i Azji 7 772 ton zboża i żywności, natomiast w roku 2019 całkowity eksport nie przekroczył 5,3 tys. ton.
W ubiegłym roku holding rolny dostarczył 3 tys. ton mąki pszennej i 172 ton cukru do Libii, 600 ton jęczmienia do Omanu i 4 tys. ton kukurydzy do Malezji. Towary zostały dostarczone na warunkach CFR, CIF Incoterms, w kontenerach.
Jednocześnie wielkość eksportu mąki w 2020 r. w porównaniu do 2019 r., wzrosła 3,6 razy – z 800 do 3 tysięcy ton. Dostawy zrealizowano do Libii.
Głównymi odbiorcami produktów holdingu były następujące firmy: Alfaras Food Industries i Bab Afriqiya (obie – Misurata, Libia), Alwessam (Trypolis, Libia); Tripoli, Libya; Omani National Livestock Development, Dhofar Cattle Feed (obie – Salala, Oman) i Hassad food (Doha, Katar).
„Pod koniec ubiegłego roku zwiększyliśmy naszą obecność na eksportowych rynkach afrykańskich i azjatyckich. W obliczu kryzysu kwarantanny szczególnie dotkliwa jest kwestia dywersyfikacji i rozszerzenia asortymentu dostarczanych produktów. Dlatego zwiększyliśmy liczbę pozycji eksportowych i zawarliśmy umowy z obiecującymi firmami nabywczymi na rynkach afrykańsko-azjatyckich – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov – szczególnie ważne jest, że nasz eksport rośnie dzięki produktom o wysokiej wartości dodanej. W szczególności mówimy o mące pszennej, której dostawy w porównaniu z 2019 r. wzrosły prawie 4 razy”.
DOSSIER
KSG Agro – jeden z głównych holdingów rolnych Ukrainy, europejska innowacyjna grupa firm, działająca na zasadzie integracji pionowej. Akcje holdingu są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. KSG Agro jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (EBA). Podstawową działalnością firmy jest uprawa i produkcja upraw rolnych, a także produkcja wieprzowiny. Począwszy od września 2014 roku, KSG Agro realizuje nową strategię rozwoju, zgodnie z którą firma rozwija najbardziej obiecujące projekty, przede wszystkim hodowlę trzody chlewnej, a także uprawę roślin.

15.02.2021

KSG Agro i szwajcarska SUISAG zgodziły się nawiązać współpracę

W dniu 21 stycznia 2021 w trakcie wizyty w KSG Agro top-menedżerów szwajcarskiego usługowego zakładu hodowli trzody chlewnej SUISAG osiągnięto porozumienie o nawiązaniu współpracy w zakresie genetyki hodowlanej, doboru hodowlanego i ochrony zdrowia zwierząt. O tym informuje biuro prasowe holdingu rolnego, powołując się na informacje Warszawskiej Giełdy Papierów wartościowych

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=367918&title=Informacja+dot.+rozpocz%C4%99cia+wsp%C3%B3%C5%82pracy+z+SUISAG

Porozumienie o nawiązaniu współpracy pomiędzy KSG Agro a SUISAG szwajcarskim usługowym zakładem hodowli trzody chlewnej (https://www.suisag.ch/), zostało osiągnięte w dniu 21 stycznia 2021 podczas wizyty do holdingu rolnego Szwajcarskich top-menedżerów. SU

dyrektor zarządzający ISAG Matteo Aepril i główny lekarz weterynarii Stafanie Klausmann w dniach 20-21 stycznia podczas wizyty do KSG Agro przeprowadzili rozmowy w biurze operacyjnym firmy w Dnieprze, a także odwiedzili zakład hodowli trzody chlewnej (wieś Niwa Trudowa rejonu apostołowskiego obwodu dniepropetrowskiego). W zakładzie hodowli trzody chlewnej szwajcarscy partnerzy zapoznali się z możliwościami wdrożenia własnej genetyki SUISAG, jej technologii hodowli świń. Goście docenili wyposażenie techniczne zakładu hodowli trzody chlewnej i środki bezpieczeństwa biologicznego stosowane w KSG Agro.

W procesie konstruktywnej komunikacji między Szwajcarami a kierownikiem zakładu hodowli trzody chlewnej holdingu rolnego Ihorem Ushakovym, głównym lekarzem weterynarii zakładu hodowli trzody chlewnej Eleonorą Yesiną i Prezesem Zarządu Serhiiem Kasianovym, podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy. Kluczowymi kierunkami partnerstwa określono nabycie i wykorzystywanie loch genetyki SUISAG, świadczenie przez Szwajcarów doradztwa w zakresie technologii hodowli trzody chlewnej, wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i zdrowia zwierząt. Strony określiły też orientacyjne terminy podpisania odpowiednich do tego dokumentów – memorandum i transakcji – ma to nastąpić już w pierwszym półroczu 2021 roku.

Informacja

Firma SUISAG (https://www.suisag.ch/) jest głównym ośrodkiem usługowym i eksperckim szwajcarskiego przemysłu hodowli trzody chlewnej. Firma łączy genetykę, selekcję i hodowlę zwierząt zarodowych, produkcję nasienia do sztucznego unasieniania oraz ochronę zdrowia zwierząt. Dzięki wysokiej jakości produktom i usługom firmy SUISAG firmy zajmujące się hodowlą i tuczem trzody chlewnej w Szwajcarii i poza nią oraz inni przedstawiciele branży hodowli trzody chlewnej otrzymują zawodowe wsparcie i kompleksowe doradztwo. Klienci w kraju i za granicą mogą korzystać z owoców bogatego doświadczenia zdobytego przez wiele dziesięcioleci. Dużą zaletą dla klientów zagranicznych jest Status Szwajcarii jako kraju wolnego od RRSS (zespół rozrodczo-oddechowy świń). Oprócz głównego akcjonariusza – firmy „Suisseporcs” i różnych akcjonariuszy mniejszościowych działających w tej branży, około 250 hodowców trzody chlewnej posiada również akcje SUISAG.

KSG Agro (http://www.ksgagro.com) – KSG Agro – jeden z głównych holdingów rolnych Ukrainy, europejska innowacyjna grupa firm, działająca na zasadzie integracji pionowej. Podstawową działalnością firmy jest uprawa i produkcja upraw rolnych, a także produkcja wieprzowiny. Począwszy od września 2014 roku, KSG Agro realizuje nową strategię rozwoju, zgodnie z którą firma rozwija najbardziej obiecujące projekty, przede wszystkim hodowlę trzody chlewnej, a także uprawę roślin.

09.02.2021

KSG Agro zwiększył linię kredytową w „Taskombanku” o 50%KSG Agro zwiększył linię kredytową w „Taskombanku” o 50%, z 12 mln USD do 18,5 mln USD. O tym informuje biuro prasowe holdingu rolnego. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków obrotowych przedsiębiorstw holdingu, w szczególności na prowadzenie kampanii siewnych i żniwnych, modernizację zakładu hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa.

Na początku 2021 r. wiele przedsiębiorstw wchodzących w skład holdingu KSG Agro podpisało z „Taskombank” umowy o zmianie limitów kredytowych. Linie kredytowe otwarte dla firm „Rantier”, „KSG Dniepr” i „Strong-Invest” łącznie wzrosły z 12 milionów USD do 18,5 mln USD (lub 522 mln hrn). Zgodnie z warunkami umów linie kredytowe są wielowalutowe (hrywna\Dolar Amerykański). Umowy kredytowe obowiązują do końca 2024 roku.
Jak poinformował Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov, celem kredytów jest uzupełnienie kapitału obrotowego przedsiębiorstw holdingu zajmujących się uprawą rolną i hodowla trzody chlewnej. „Możemy wykorzystać te linie do siewu i zbioru. Również część z nich planujemy skierować na dalszą przebudowę i modernizację naszego zakładu hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa rejonu apostołowskiego obwodu dniepropetrowskiego”. Jednocześnie rolnik podkreślił, że zgodnie z warunkami umów, firma będzie korzystać ze środków kredytowych w razie potrzeby, a obecność linii nie oznacza, że środki zostaną koniecznie wybrane w całości.
Według Oleksandra Holizdry, wiceprzewodniczącego Komisji ds. Analizy Rynków Papierów Wartościowych Ukraińskiego Towarzystwa Analityków Finansowych (UTAF), wzrost linii kredytowej dla Spółki wskazuje na wysoki poziom zaufania banku do kredytobiorcy, do jego działalności operacyjnej. Sugeruje to również, że Bank widzi perspektywy w biznesie klienta i przewiduje pozytywne przepływy finansowe zarówno w perspektywie krótko-, jak i średnioterminowej. „Ponadto, żaden bank nie udzieli pożyczki bez płynnych zabezpieczeń – nieruchomości, zakładów produkcyjnych, sprzętu – podkreśla ekspert. – I w tym przypadku możemy mówić o wystarczalności środków trwałych KSG Agro do udzielenia takich zabezpieczeń”.

26.01.2021

W KSG Agro startował projekt odbudowy pogłowia trzody chlewnej


Holding rolny KSG Agro przystąpił do realizacji projektu odbudowy pogłowia loch, który zwiększy wielkość miotu prosiąt. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.

W zakładzie hodowli trzody chlewnej KSG Agro we wsi Niwa Trudowa (rejon apostołowski, obwód dniepropetrowski) startował proces odbudowy i odmłodzenia pogłowia trzody chlewnej.
Według Prezesa Zarządu KSG Agro Serhiia Kasianova w ramach projektu w roku 2021 zostanie zakupiono około 1000 loch Duńskiej genetyki Dunbred.
„Dzięki odmłodzeniu pogłowia poprawimy cechy jakościowe stada i zastąpimy loch głównego pogłowia. Pozwoli nam to na zwiększenie wielkości miotu prosiąt o doskonałej genetyce” – powiedział Serhii Kasianov.

25.01.2021