Cele emisji

KSG Agro jest obecnie w trakcie wdrażania ambitnej strategii, która zakłada umocnienie wiodącej pozycji oraz dalszej ekspansji w regionie Środkowowschodniej Ukrainy. W tym celu Spółka ma zamiar m.in. konsekwentnie zwiększać areał  ziemi z 33.700 ha do 150.000 ha do 2016 r. oraz podwoić wydajność uprawianych gruntów do 2015 r.

Wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji, szacowane są na ok. 128 mln PLN (ok. 44 mln USD) i zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację kolejnych etapów programu inwestycyjnego Grupy oraz sfinansowanie zwiększenia areału ziemi. Biznesplan Grupy przewiduje przeznaczenie środków na następujące cele:

  • Dalsze rozszerzenie areału do około 20.000 ha do końca 2011 r. (koszt inwestycji ok. 10,7 mln USD). Spółka posiada opcje dzierżawy 10.360 ha, która powinna rozpocząć sie od sierpnia 2011 r.
  • Pokrycie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z rosnącym areałem ziemi (koszt inwestycji: 10 mln USD).
  • Dalsze inwestycje związane z modernizacją posiadanych maszyn rolniczych oraz sprzętem rolniczym potrzebnym do uprawiania nowo zakupionej ziemi (łączenie ok. 6,5 mln USD).
  • Zakup nowoczesnego elewatora zbożowego (koszt inwestycji ok. 6 mln USD).
  • Dalsze inwestycje w segmencie produkcji warzyw (łącznie ok. 4,2 mln USD).
  • Pozostała kwota zostanie przeznaczona na inwestycje w instalacje nawadniania gruntu oraz spłatę płatności związanych z dzierżawą sprzętu rolniczego
Przykro nam, ale nie możemy udostępnić Państwu żądanych informacji.