Struktura oferty

Oferta publiczna akcji KSG Agro, wiodącego producenta zbóż i roślin oleistych w Środkowowschodniej Ukrainie, obejmuje do 4.925.500 nowych akcji, które zostaną zaoferowane w Polsce w dwóch transzach: detalicznej i instytucjonalnej z możliwością przesunięć akcji pomiędzy transzami. Liczba akcji przydzielonych do każdej transzy zostanie opublikowana po zakończeniu book-buildingu, jednak nie później niż 15 kwietnia (do godz. 9.00 przed południem). W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji, po podwyższeniu kapitału, będą one stanowić ponad 33% kapitału spółki.

Cena akcji
Inwestorzy detaliczni będą się zapisywać po cenie emisyjnej akcji oferowanych, która zostanie ustalona i ogłoszona przed rozpoczęciem okresu subskrypcji dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, tj. 15 kwietnia 2011 r. (do godz. 9:00 rano). Cena zostanie wyznaczona na podstawie poziomu zainteresowania ze strony inwestorów instytucjonalnych podczas procesu book-buildingu, który będzie miał miejsce 13 i 14 kwietnia. Cena akcji oferowanych będzie jednakowa dla obu grup inwestorów: detalicznych i instytucjonalnych oraz nie przekroczy ceny maksymalnej tj. 26 zł.

Przykro nam, ale nie możemy udostępnić Państwu żądanych informacji.