Rada Dyrektorów

Sergiej Kasjanow
Sergiej Kasjanow jest czlonkiem Rady Dyrektorow od marca 2011 roku i jest odpowiedzialny za ogolny nadzor i planowanie strategiczne w Grupie. Jest rowniez akcjonariuszem wiekszosciowym Grupy. Posiada szerokie i roznorodne doswiadczenie w biznesie – w 1994 roku zalozyl wlasna firme, ktora stala sie jednym z czolowych importerow chemii gospodarczej na Ukrainie. W 1997 roku zalozyl kolejna firme, produkujaca wiele znanych marek z branzy chemii gospodarczej. Stal sie akcjonariuszem wiekszosciowym Grupy w 2006 roku.

Kasjanow jest absolwentem Instytutu Inzynierii i Budownictwa w Dniepropietrowsku (1992). Posiada stopien doktora nauk ekonomicznych (nadany w 2002 roku).

Andrii MUDRIIEVSKYI

Andrii MUDRIIEVSKYI jest dyrektorem klasy „A”, członkiem Rady dyrektorów od maja 2014. roku.

Pan Mudriievskyi odpowiada za stosunki zewniętrzny i działalność Spółki w dziedzinie stosunków z inwestorami.

1996. roku dokonał studia z zawodu psychologii w uniwersytecie Rovan, stan New Jersey.  

Po dokonaniu studia Andrii Mudriievskyi pracował w stanowisku doradca przezesa korporacii „Olviia” w dziedzinie stosunków zewniętrznich, braą czynny udział w założeniu dla korporacii joint venture z inwestycjami zagranicznymi. Od 2001. do 2014. roku zajmował stanowisko kierownika róźnych ukraińskich i zagranicznych linii lotniczych. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie rozbudowy komunikacji z partnerami zagranicznymi oraz wskazał się jako wykwalifikowany specjalista w zarządzeniu projektami i budowaniu zespołu.

Andrii Mudriievskyi rozpoczął współpracę ze Spółką w 2014. roku na stanowisku dyrektora ze współpracy z inwestorami.

Xavier SOULARD

Javier SULARD został upoważniony na stanowisku członka Rady dyrektorów od czerwnia 2014. roku.

Od lipca 2001. do maja 2013. roku pracował jako kierownik grupy Spółki  „Intertrust” S. a. r. l., Luksemburg. W czasie niniejszym posiada stanowisko dyrektora Spółki „W-Conseil” S. a. r. l., która świadczy usługi wykwalifikowanych ksiągowych w Luksemburgu.

Pan  SULARD skończył uniwersytet Nancey jako mistrz rachunkowania.

Pracuje również na stanowisku stażysta dyplomowanego ksiągowego w Luksemburgu.

Eric TAZZIERI

Erick TAZZIERI  został mianowany na stanowisko członka Rady dyrektorów w czerwniu 2014. roku.

Posiada doświadczenie pracy na stanowisku kierownika grupy w dużych Spółkach w Luksemburgu, do przykładu, Deloitte & Touche, ABN AMRO TRUST, ING Trust w ciągu 15 lat.

Erick został mianowany na stanowisko kierownika grupy Spółki „W-Conseil” S. a. r. l. w lutym 2014. roku.

Pan TAZZIERI skończył uniwersytet z zawodu rachunkowanie 1999. roku.

KADRA ZARZADZAJACA

Irina PALIVODA

Fachowiec-praktyk w dziedzinie HR z wieloletnim doświadczeniem w dużych korporacjach Ukrainy.

Prowadzi HR-dział grupy firm KSG AGRO od września 2009 roku. Odpowiada za tworzenie strategii zarządzania personelem firmy, opracowanie i wdrożenie polityki kadrowej zgodnie z biznes planowaniem.   Wcześniej, od roku 2002 – wielokierunkowy holding w dziedzinie handlu detalicznego, dystrybucji, budownictwa – Kierownik Działu Kadr, Dyrektor ds. Personelu. 1999-2002. – rekruter w agencji pośrednictwa pracy, własny biznes – Osoba fizyczna-przedsiębiorca. 1995-1999 r. – sekretarz-referent w strukturach handlowych.

Pani Palyvoda zdobyła wykształcenie wyższe po ukończeniu Dniepropetrowskiego Uniwersytetu Państwowego w zawodzie filolog, wykładowca, tłumacz.

Biznes – edukacja „Zarządzanie personelem”:

• „Zarządzanie: organizacja pracy personelu”.

• „Zarządzanie zespołem: delegowanie uprawnień i skuteczna kontrola”.

• „Zarządzanie: zarządzanie zasobami ludzkimi”.

• „Adaptacja pracowników”.

• „Budowanie zespołu w organizacji”.

• „Szkolenie i rozwój pracowników”.

Szkolenia specjalistyczne, warsztaty i praktyki biznesowe, udział w międzynarodowych sympozjach, konferencjach biznesowych i kongresach profilowanych.

Przykro nam, ale nie możemy udostępnić Państwu żądanych informacji.