Mimo wojny: spółce KSG Agro potwierdzono rating kredytowy BBB
Ukraińska agencja ratingowa Expert-Rating w dniu 1 sierpnia 2022 r. potwierdziła rating kredytowy agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na poziomie BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w komunikacie spółki, KSG Agro ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu do innych ukraińskich kredytobiorców.
Agencja zaktualizowała rating kredytowy na podstawie analizy danych sprawozdania skonsolidowanego KSG Agro za I kwartał 2022 roku. Analitycy Expert-Rating zauważyli, między innymi, znaczny wzrost poziomu pokrycia zobowiązań kapitałem własnym, wzrost wyników finansowych, wysokie wskaźniki efektywności spółki, a także wzrost wskaźnika EBITDA do kredytów.

Wśród czynników potwierdzających wysoką zdolność kredytową był 3,74-krotny — do 23,42 mln USD — wzrost kapitałów własnych spółki za okres od 31 marca 2021 do 31 marca 2022 roku oraz zmniejszenie zobowiązań o 21,43% — do 45,31 mln USD, w wyniku czego wskażnik relacji między kapitałami własnymi a długiem KSG Agro wzrósł o 40,84 pp do 51,70%.

Przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2022 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. wzrosły o 0,54% i wyniosły 3,54 mln USD. Jednocześnie zysk netto KSG Agro na koniec I kwartału 2022 r. wzrósł 2,45-krotnie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. do 1,84 mln USD.

Wskaźnik EBITDA za I kwartał 2022 r. w porównaniu do I kwartału 2021 r. wzrósł o 9,96% do 1,52 mln USD, a stosunek EBITDA do zobowiązań na dzień 31 marca 2022 zwiększył się w porównaniu do stanu sprzed roku o 0,29 pp do 5,36%, co zostało pozytywnie ocenione przez agencję Expert-Rating.

Agencja również zwraca uwagę, że od początku rosyjskiej inwazji w bezpośrednim sąsiedztwie aktywów holdingu nie było odnotowano działań wojennych, KSG Agro nie ma klientów z Rosji, a dynamika cen towarów produkowanych przez agroholding jest dla niego korzystna.

— Wraz z rozpoczęciem działań wojennych na pełną skalę, zarząd KSG Agro podjął szereg działań w celu zapewnienia ciągłości działania w zakresie uprawy roślin i hodowli trzody chlewnej. Dokonano przeglądu łańcuchów logistycznych, rozwiązano kwestię zapewnienia transportowi bezpiecznych tras dostaw surowców, zmotywowano personel dwukrotną podwyżką wynagrodzeń oraz utworzono strategiczny zapas mieszanek paszowych. Taka strategia pozwoliła nam szybko dostosować się do warunków wojny i pozytywnie wpłynęła na nasze wyniki finansowe w pierwszym kwartale — komentuje przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).
Expert-Rating jest największą w Ukrainie agencją ratingową. Klientami agencji są banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy zarządzające aktywami, firmy z sektora nieruchomości oraz międzynarodowe firmy reasekuracyjne.