Spółce KSG Agro potwierdzono rating kredytowy BBB


Ukraińska agencja ratingowa Expert-Rating w dniu 23 maja 2022 r. potwierdziła rating kredytowy agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na poziomie BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w komunikacie spółki, KSG Agro ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu do innych ukraińskich kredytobiorców.
Agencja dokonała aktualizacji ratingu kredytowego po analizie danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego KSG Agro za 2021 rok. Analitycy Expert-Rating zauważyli, między innymi, istotny wzrost wskaźników rentowności, w tym przychodów ze sprzedaży i zysku netto spółki oraz dobry poziom relacji EBITDA do kredytów.
Tak, w ciągu 2021 roku kapitał własny spółki wzrósł 4,34 razy do 23,33 mln USD w tym ze względu na jej rentowną działalność oraz redukcję strat zatrzymanych. Znacząco wzrosły też przychody ze sprzedaży KSG Agro w porównaniu do 2020 roku — o 44,09 proc. do 30,75 mln USD. Z kolei zysk netto KSG Agro S.A. według wyników 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 19 mln USD (prawie 16-krotnie) do 20,27 mln USD.

Wskaźnik EBITDA zwiększył się ponad dwukrotnie do 12,28 mln USD, a stosunek EBITDA do zobowiązań na dzień 31.12.2021 wzrósł do 45,55 proc., co świadczy o wysokim poziomie wypłacalności spółki.

Agencja zwróciła uwagę, że sprawozdanie finansowe KSG Agro za 2021 rok zostało sporządzone na podstawie danych sprzed inwazji Rosji na Ukrainę i nie uwzględniało późniejszych wydarzeń militarnych. Z kolei od początku wojny w bezpośrednim sąsiedztwie aktywów spółki nie miały miejsca żadne działania wojenne, a więc w dniu sporządzenia i podpisania rocznego sprawozdania finansowego kierownictwo KSG Agro nie spodziewało się znaczącego negatywnego wpływu inwazji rosyjskiej na działalność spółki.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).
Expert-Rating jest największą na Ukrainie agencją ratingową. Klientami agencji są banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy zarządzające aktywami, firmy z sektora nieruchomości oraz międzynarodowe firmy reasekuracyjne.