KSG Agro w 2021 r. zwiększył przychody o 44 proc., EBITDA – o 104 proc.

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie w 2021 roku dwukrotnie zwiększył wskaźnik EBITDA w porównaniu do roku poprzedniego: z 6 mln USD do 12,3 mln USD. Zgodnie z raportem rocznym spółki jej zysk operacyjny wzrósł o 145 proc. z 4,3 mln USD do 10,6 mln USD. Przychody wzrosły o 44 proc., z 21,3 do 30,7 mln USD, głównie w segmencie upraw roślinnych, ze względu na wyjątkowo dobre zbiory w 2021 roku.

Ubiegły rok był dla nas bardzo udany. Dzięki odpowiedniemu doborowi technologii i sprzyjającym warunkom pogodowym nasze zbiory były rekordowe od 10 lat. W segmencie hodowli trzody chlewnej otrzymaliśmy dobre wyniki dzięki naszemu długoterminowemu projektu odmładzania stada za pomocą loch kanadyjskiej genetyki Genesus – skomentował przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow .

Według raportu od początku rosyjskiej inwazji w bliskim sąsiedztwie aktywów KSG Agro nie doszło do żadnych walk. Zakłady hodowli trzody chlewnej i jej pola uprawne znajdują się w centrum Ukrainy, zarząd spółki nie przewiduje zatem znaczących przerw zarówno w wiosennej kampanii siewnej, jak i zbiorach ozimin wkrótce po niej. Popyt na produkcję KSG Agro, czyli podstawowe produkty spożywcze, pozostaje szczególnie duży w 2022 roku, w czasie wojny.

Kluczowym priorytetem, zarówno dla KSG Agro, jak i całej Ukrainy, jest obecnie siew wiosenny. Gospodarstwa wchodzące w skład agroholdingu są w pełni przygotowane do siewu oraz w 100% zaopatrzone we wszystkie niezbędne zasoby.

Oprócz tego KSG Agro uzyskał pod koniec kwietnia linię kredytową od swojego wieloletniego partnera finansowego – TASKOMBANK – w wysokości 60 mln UAH (równowartość 2 mln USD). Tak samo jak i w przypadku otwartej w marcu w tym samym banku linii na 40 mln hrywien (równowartość 1,33 mln USD), środki kredytowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie wszelkich luk gotówkowych, które mogą wyniknąć podczas kampanii siewnej.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).