KSG Agro pozyskał linię kredytową od TASKOMBANK w wysokości 40 mln UAH

KSG Agro pozyskał linię kredytową od TASKOMBANK w wysokości 40 mln UAH
Agroholding KSG Agro notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie uzyskał linię kredytową w wysokości 40 mln UAH na realizację kampanii siewnej od swojego wieloletniego partnera finansowego – TASKOMBANK. Dodatkowe finansowanie udzielono na preferencyjnych warunkach.

Obecnie linia została już otwarta i jest wykorzystywana przez agroholding do zakupu niezbędnych zasobów do siewu oraz utworzenia rezerwy mieszanek paszowych dla zakładu hodowli trzody chlewnej.

– Mimo trudnych czasów wojennych TASCOMBANK wsparł KSG Agro w realizacji naszego celu – przeprowadzenia kompleksowej wiosennej kampanii siewnej. I chociaż wszystkie główne zasoby zostały już zakupione, w tym olej napędowy, który jest niezbędny do obsiewania całego planowanego banku ziemi, potrzebne są pieniądze na środki ochrony roślin, eksploatację sprzętu, pokrycie kosztów transportu itp. Jest to niezbędna finansowa “poduszka bezpieczeństwa”, która pozwoli nam pewnie i skutecznie przeprowadzić kampanię siewną – komentuje Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro.

W przyszłości TASKOMBANK może zapewnić holdingowi dodatkowe finansowanie, o czym KSG Agro poinformuje w odpowiednim czasie.