Holding rolny KSG Agro rozpoczął rekonstrukcję drugiego etapu zakładu hodowli trzody chlewnej na 58 tys. głów

Holding rolny KSG Agro rozpoczął rekonstrukcję drugiego etapu zakładu hodowli trzody chlewnej w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej do 58 tys. głów. Poinformowało o tym biuro prasowe firmy.

Holding rolny KSG Agro rozpoczął rekonstrukcję drugiego etapu zakładu hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa (rejon apostołowski, obwód dniepropetrowski). Drugi etap obejmuje 10 warsztatów i zwiększy liczbę pogłowia do 58 tys. głów jednoczesnej hodowli. Tak więc, po uruchomieniu drugiego etapu z pełną wydajnością, całkowita sprzedaż pogłowia towarowego w zakładzie hodowli trzody chlewnej osiągnie 110-120 tysięcy głów rocznie.
Obecnie trwa rekonstrukcja i dostarczono sprzęt do warsztatu dokarmienia, a także w 50% do sześciu warsztatów hodowli. Trwa rekonstrukcja, ale nadal oczekuje się dostawy sprzętu dla warsztatów inseminacji, oczekiwania i oprosienia.
„Przeprowadzenie rekonstrukcji drugiego etapu pozwoli nam osiągnąć strategiczny cel – dwukrotny wzrost liczby pogłowia w zakładzie hodowli trzody chlewnej, w tym kosztem świń kanadyjskiej genetyki Genesus, którą wprowadzamy do stada, a tym samym wzrost sprzedaży żywych świń – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov. – W związku z zawirowaniami rynkowymi w 2014 r. i zjawiskami kryzysowymi ostatnich lat na rynku trzody chlewnej kilkakrotnie odłożyliśmy rozpoczęcie projektu rekonstrukcji drugiego etapu. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat działamy z pozytywnymi wynikami, w szczególności w ciągu 9 miesięcy bieżącego roku osiągnięto wzrost przychodów brutto o 43%, EBITDA o 10%, zysku brutto o 8%. Wszystko to pozwoliło na stworzenie zasobów finansowych niezbędnych do rozszerzenia zdolności”.
Jak wcześniej informowaliśmy, w dniu 5 sierpnia 2021 r. KSG Agro otrzymał zawiadomienie złożone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej, od bezpośredniego akcjonariusza holdingu – OLBIS INVESTMENT LTD. S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w KSG AGRO S.A. o ponad 1%. Zmiana bezpośredniego udziału w głosowaniu nastąpiła w wyniku sprzedaży 1 mln akcji KSG Agro w wyniku zawarcia w dniu 2.08.2021 r. 2 umów cywilnoprawnych. Przed otrzymaniem tych informacji OLBIS INVESTMENT LTD. S.A. posiadał 9,7 mln akcji KSG AGRO S.A. co stanowiło 64,62% kapitału zakładowego. Po sprzedaży spółka posiada 8,7 mln akcji KSG AGRO S.A. co stanowi 57,96% kapitału zakładowego.