KSG Agro rozpoczyna pilotażowy projekt nawadniania kropelkowego na terenie 300 ha

Holding rolny KSG Agro rozpoczyna pilotażowy projekt nawadniania kropelkowego na terenie ponad 300 ha. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Holding rolny KSG Agro rozpoczął realizację pilotażowego projektu wdrożenia nawadniania kropelkowego na terenie ponad 300 ha. W pierwszym etapie chodzi o nawadnianie upraw kukurydzy, ale w przyszłości system nawadniania zostanie rozszerzony na inne uprawy rolne uprawiane przez gospodarstwa holdingu.
Projekt pilotażowy został już opracowany przez firmę Technoserwis (m. Mikołajów) i obecnie przechodzi niezbędne uzgodnienia. Zostanie on wdrożony na terytorium 300 ha we wsi Niwa Trudowa (rejon apostołowski, obwód dniepropetrowski), gdzie infrastruktura pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów wodnych do nawadniania pól gospodarstw holdingu rolnego. W celu zabezpieczenia technicznego projektu zakupione będą systemy nawadniające głównie produkcji amerykańskiej, a także systemy pompowe JCB (Turcja) włoskiej firmy IVECO.
Wsparcie dla producentów rolnych staje się jednym z priorytetów ukraińskiej polityki publicznej. W budżecie państwa na rok 2022 na kompleksy melioracyjne i utrzymanie systemów wodnych położono 2,7 mld UAH. KSG Agro w ramach realizacji swojego projektu pilotażowego planuje pozyskać dofinansowanie w ramach tego rządowego programu wsparcia melioracji.
„Nawadnianie kroplowe jest szansą na prawie dwukrotny wzrost średniej wydajności, nawet w trudnych warunkach pogodowych. Było to zrozumiałe w czasach radzieckich, kiedy ziemie, na których obecnie działają gospodarstwa holdingu rolnego, nawadniano na powierzchni 5 tysięcy hektarów – komentuje Prezes Zarządu Serhii Kasianov. – Dziś producentom rolnym samodzielnie, bez wsparcia budżetowego i kredytowego, jest bardzo trudno i kosztownie wdrażać systemy nawadniające. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy przyznanie przez państwo środków budżetowych na wsparcie nawadniania. Ponadto zakłada się również pozyskanie amerykańskich środków kredytowych. Mamy nadzieję, że dzięki szerokiemu wsparciu rządowego programu wsparcia rolników i amerykańskich wierzycieli (kupujemy sprzęt wyprodukowany w USA), uda się zrealizować nie tylko nasz pilotażowy projekt nawadniania już w 2022 r., ale w przyszłości przywrócić systemy nawadniające na terytorium 5 tysięcy hektarów, gdzie wcześniej istniały i gdzie obecnie istnieje taka możliwość infrastrukturalna”.
Według Dyrektora ds. Produkcji KSG Agro Dmytra Yemelchenki wprowadzenie systemów nawadniania kroplowego pozwala zwiększyć średnią wydajność kukurydzy około dwukrotnie – z 3 t/ha do 6 t/ha.
Jak wcześniej informowaliśmy, w Radzie Najwyższej jest rozpatrywany projekt ustawy nr 5202 „W sprawie organizacji użytkowników wody i stymulowania hydrotechnicznej rekultywacji gruntów”. Istotą dokumentu jest tworzenie organizacji non-profit użytkowników wody (stowarzyszenia rolników), którzy otrzymają obiekty systemów melioracyjnych. Na własny koszt będą remontować, modernizować i budować nowe systemy nawadniające. Ponadto przysługuje im prawo do określenia harmonogramu i wielkości dostaw wody do nawadniania, a także – stawek za usługi nawadniania.
Obecnie Ukraina prowadzi negocjacje w sprawie zaciągnięcia amerykańskich pożyczek o łącznej wartości 4 miliardów dolarów na odbudowę infrastruktury inżynieryjnej systemów nawadniających i rozwój rolnictwa nawadniającego. Realizacja projektu planowana jest na lata 2022-2030. Ponadto Ministerstwo Polityki Rolnej negocjuje współpracę publiczno-prywatną przy przebudowie systemów nawadniających w południowych regionach Ukrainy z firmami z Izraela, USA, Francji i Chin. Wcześniej, Rozporządzeniem Rady Ministrów nr 1567-р z dnia 21 października 2020 r. zatwierdzono plan działań w celu wdrożenia strategii nawadniania i drenażu na Ukrainie w okresie do 2030 r. W szczególności przewiduje on: modernizację i budowę wewnętrznych systemów nawadniających,