Agencja ratingowa „Ekspert-Rating” potwierdziła rating kredytowy KSG Agro na poziomie uaA+

Dnia 10 września 2021 r. Komitet ratingowy Agencji ratingowej „Ekspert-Rating” podjął decyzję o potwierdzeniu długoterminowego ratingu kredytowego KSG Agro: w skali krajowej na poziomie uaA +, w skali międzynarodowej agencji na poziomie – BBB. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Według agencji firma (w tym przypadku – holding rolny KSG Agro) z ratingiem uaA ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu z innymi kredytobiorcami. Agencja zaktualizowała rating kredytowy po analizie danych skonsolidowanego sprawozdania KSG Agro za I półrocze 2021 r. (http://www.expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_promyshlennye_kompanii_ksg_agro_s.a._onovleno_reiting_ksg_agro_s.a./).

Argumentując przyznanie holdingowi rolnemu KSG Agro dość wysokiego ratingu, eksperci agencji „Ekspert-Rating” zauważyli: „w okresie od dnia 30.06.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. kapitał własny KSG Agro wzrósł o 52,46% do 14,47 mln USD, w tym ze względu na rentowną działalność holdingu i zmniejszenie strat zatrzymanych. W tym samym okresie zobowiązania KSG Agro spadły o 12,52% do 55,7 mln USD, głównie dzięki sprzedaży w maju 2021 r. trzech spółek zależnych.

Wśród innych czynników w podsumowaniu agencji ratingowej „Ekspert-Rating” wymieniono: zmniejszenie wolumenu należności i zobowiązań za okres od dnia 30.06.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. odpowiednio o 75,15% i 62,89%; przewaga kredytów długoterminowych w strukturze zobowiązań długoterminowych KSG Agro; wzrost zysku netto w pierwszej połowie 2021 r. o 13,42 mln USD do 13,7 mln USD.

„Głównym czynnikiem wzrostu zysków holdingu rolnego w tym okresie była sprzedaż trzech jej spółek zależnych. Tak więc, w pierwszym półroczu 2021 KSG Agro wykazał wysokie wskaźniki rentowności, wzrost poziomu pokrycia zobowiązań kapitałowych, rentowną działalność i dobry poziom relacji między EBITDA a kredytami” – odnotowano w opinii agencji ratingowej „Ekspert-Rating”.

Przypomnijmy, że w dniu 8 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Komitetu Ratingowego agencji ratingowej „Ekspert-Rating” podjęto decyzję o przyznaniu holdingu rolnemu KSG Agro ratingu kredytowego na poziomie uaA+ w Krajowej Skali Ratingowej. Ponadto holdingowi w skali międzynarodowej przyznano rating BBB (dla porównania: rating Ukrainy, jako kraju, jest na poziomie B). Firma z takimi ratingami, w tym przypadku KSG Agro, ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu z innymi kredytobiorcami.