Holding rolny KSG Agro przyciągnął inwestorów do rozwoju zakładów przetwórstwa mięsnego

KSG Agro przyciągnął inwestorów do rozwoju zakładów przetwórstwa mięsnego i wejścia na rynki produktów gotowych. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. KSG Agro otrzymał zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od bezpośredniego akcjonariusza holdingu OLBIS INVESTMENT LTD. S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w KSG AGRO S.A. o ponad 1%.

Zmiana bezpośredniego udziału w głosowaniu nastąpiła w wyniku sprzedaży 1 mln akcji KSG Agro w wyniku zawarcia w dniu 2.08.2021 r. 2 umów cywilnoprawnych.

Przed pozyskaną informacją OLBIS INVESTMENT LTD. S.A. posiadała 9,7 mln akcji KSG AGRO S. A. co stanowiło 64,62% kapitału zakładowego. Po sprzedaży spółka posiada 8,7 mln akcji KSG AGRO S.A. co stanowi 57,96% kapitału zakładowego.

Cenę sprzedaży akcji nie ujawniono, jednak nie jest ona niższa od rynkowej i odpowiada średniej cenie ważonej akcji holdingu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Nabywcami akcji były dwie spółki podlegające prawu polskiemu, których nazwy nie zostały jeszcze ujawnione.