KSG Agro wszedł do TOP 5 firm rolniczych rankingu „AKTYWiści reputacji-2021”

KSG Agro wszedł do TOP 5 holdingów rolnych Krajowego Rankingu Jakości Zarządzania Reputacją Firmy „AKTYWiści reputacji-2021”. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Holding rolny KSG Agro zajął 5. pozycję w TOP 10 holdingów rolnych Krajowego Rankingu Jakości Zarządzania Reputacją Firmy „AKTYWiści reputacji-2021”.

Przy ustalaniu miejsca w rankingu wzięto pod uwagę następujące kryteria: stabilność reputacji, kapitał wizerunkowy (CSR), aktywność medialna, podejście innowacyjne, odporność na kryzys. Ocena tych kryteriów znajduje odzwierciedlenie w średnim wyniku, który określa miejsce w rankingu. W rankingu 2021 KSG Agro uzyskał 178 punktów, co odpowiada 7. miejscu w tabeli rankingowej. Jednocześnie obserwuje się pozytywną dynamikę. Dla porównania: w 2020 r. KSG Agro zajmował 7. miejsce w rankingu, łącznie uzyskując 140,13 pkt.

„Zamyka piątkę rankingu KSG Agro. W przestrzeni informacyjnej o firmie pojawiały się tylko pozytywne komunikaty. Zwiększyła bank ziemi, zwiększyła eksport produktów rolnych, a następnie uruchomiła projekt odświeżenia i odmłodzenia stada wieprzowego. Stabilność jest mottem firmy” – piszą autorzy badania.

„Jesteśmy firmą publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dlatego do informacji o naszej działalności zwracają się poglądy tysięcy inwestorów prywatnych. Trudno przecenić wartość dla nas reputacji publicznej, bo od niej zależą m.in. notowania naszych akcji. W tym celu prowadzimy otwarty i szczery dialog z inwestorami, który nie został przerwany w okresie kwarantanny, jednak przeniósł się do formatu online” – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov.