KSG Agro wypłacił udziałowcom za dzierżawę gruntów rolnych w 2020 r. ponad 21 mln hrywien.

KSG Agro wypłacił udziałowcom za dzierżawę gruntów rolnych za 2020 r. 21,3 mln hrywien. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Holding rolny KSG Agro w pełni wywiązał się ze swoich zobowiązań z tytułu dzierżawy gruntów rolnych za 2020 r., wypłacając udziałowcom 21,3 mln hrywien. Dziś wypłaty są kontynuowane dla tych, którzy ponownie zawierają umowy lub obejmują spadek.
Wypłaty ponad 2,2 tys. na rzecz udziałowców w ubiegłym roku rozpoczęły się od lipca 2020 r. i na razie są w pełni zakończone.
„Relacje produktywne z udziałowcami gruntowymi – jeden z priorytetów działalności naszej grupy firm – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov – Zawsze staramy się jak najlepiej uwzględniać interesy udziałowców – terminowo i w pełni dokonujemy płatności za wynajem gruntów rolnych, znajdujemy wygodną formę płatności, wspieramy obywateli w miejscach obecności, pomagamy niechronionym udziałowcom lub tym, którzy mają problemy zdrowotne, w tym poprzez Fundację charytatywną „Przyszłość”. W ten sposób holding pokazuje swoje pragnienie, aby nadal być dobrym i skutecznym partnerem z właścicielami gruntów rolnych.”