Holding rolny KSG Agro zwiększył bank ziemi o prawie 7%

Holding rolny KSG Agro zwiększył bank ziemi o prawie 7%. Poinformowało o tym biuro prasowe firmy.
Holding rolny KSG Agro zwiększył bank ziemi o 1,5 tys. ha. Wynosi to 6,7% istniejącego od stycznia 2021 r. banku ziemi o 22 469 ha. Więc obecnie, według stanu na dzień 17.02.2021 r., bank ziemi holdingu rolnego wynosi około 24 tys. ha.

Grunty rolne firmy zwiększono przez dzierżawę ziemi uprawnych we wsi Striłkowe rejonu geniczeskiego obwodu chersońskiego.

Powiększony bank ziemi holdingu rolnego planowano wykorzystać do uprawy roślin, które nie są jeszcze uszczegółowione.

DOSSIER

KSG Agro – jeden z głównych holdingów rolnych Ukrainy, europejska innowacyjna grupa firm, działająca na zasadzie integracji pionowej. Akcje holdingu są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. KSG Agro jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (EBA). Podstawową działalnością firmy jest uprawa i produkcja upraw rolnych, a także produkcja wieprzowiny. Począwszy od września 2014 roku, KSG Agro realizuje nową strategię rozwoju, zgodnie z którą firma rozwija najbardziej obiecujące projekty, przede wszystkim hodowlę trzody chlewnej, a także uprawę roślin.