KSG Agro i szwajcarska SUISAG zgodziły się nawiązać współpracę

W dniu 21 stycznia 2021 w trakcie wizyty w KSG Agro top-menedżerów szwajcarskiego usługowego zakładu hodowli trzody chlewnej SUISAG osiągnięto porozumienie o nawiązaniu współpracy w zakresie genetyki hodowlanej, doboru hodowlanego i ochrony zdrowia zwierząt. O tym informuje biuro prasowe holdingu rolnego, powołując się na informacje Warszawskiej Giełdy Papierów wartościowych

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=367918&title=Informacja+dot.+rozpocz%C4%99cia+wsp%C3%B3%C5%82pracy+z+SUISAG

Porozumienie o nawiązaniu współpracy pomiędzy KSG Agro a SUISAG szwajcarskim usługowym zakładem hodowli trzody chlewnej (https://www.suisag.ch/), zostało osiągnięte w dniu 21 stycznia 2021 podczas wizyty do holdingu rolnego Szwajcarskich top-menedżerów. SU

dyrektor zarządzający ISAG Matteo Aepril i główny lekarz weterynarii Stafanie Klausmann w dniach 20-21 stycznia podczas wizyty do KSG Agro przeprowadzili rozmowy w biurze operacyjnym firmy w Dnieprze, a także odwiedzili zakład hodowli trzody chlewnej (wieś Niwa Trudowa rejonu apostołowskiego obwodu dniepropetrowskiego). W zakładzie hodowli trzody chlewnej szwajcarscy partnerzy zapoznali się z możliwościami wdrożenia własnej genetyki SUISAG, jej technologii hodowli świń. Goście docenili wyposażenie techniczne zakładu hodowli trzody chlewnej i środki bezpieczeństwa biologicznego stosowane w KSG Agro.

W procesie konstruktywnej komunikacji między Szwajcarami a kierownikiem zakładu hodowli trzody chlewnej holdingu rolnego Ihorem Ushakovym, głównym lekarzem weterynarii zakładu hodowli trzody chlewnej Eleonorą Yesiną i Prezesem Zarządu Serhiiem Kasianovym, podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy. Kluczowymi kierunkami partnerstwa określono nabycie i wykorzystywanie loch genetyki SUISAG, świadczenie przez Szwajcarów doradztwa w zakresie technologii hodowli trzody chlewnej, wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i zdrowia zwierząt. Strony określiły też orientacyjne terminy podpisania odpowiednich do tego dokumentów – memorandum i transakcji – ma to nastąpić już w pierwszym półroczu 2021 roku.

Informacja

Firma SUISAG (https://www.suisag.ch/) jest głównym ośrodkiem usługowym i eksperckim szwajcarskiego przemysłu hodowli trzody chlewnej. Firma łączy genetykę, selekcję i hodowlę zwierząt zarodowych, produkcję nasienia do sztucznego unasieniania oraz ochronę zdrowia zwierząt. Dzięki wysokiej jakości produktom i usługom firmy SUISAG firmy zajmujące się hodowlą i tuczem trzody chlewnej w Szwajcarii i poza nią oraz inni przedstawiciele branży hodowli trzody chlewnej otrzymują zawodowe wsparcie i kompleksowe doradztwo. Klienci w kraju i za granicą mogą korzystać z owoców bogatego doświadczenia zdobytego przez wiele dziesięcioleci. Dużą zaletą dla klientów zagranicznych jest Status Szwajcarii jako kraju wolnego od RRSS (zespół rozrodczo-oddechowy świń). Oprócz głównego akcjonariusza – firmy „Suisseporcs” i różnych akcjonariuszy mniejszościowych działających w tej branży, około 250 hodowców trzody chlewnej posiada również akcje SUISAG.

KSG Agro (http://www.ksgagro.com) – KSG Agro – jeden z głównych holdingów rolnych Ukrainy, europejska innowacyjna grupa firm, działająca na zasadzie integracji pionowej. Podstawową działalnością firmy jest uprawa i produkcja upraw rolnych, a także produkcja wieprzowiny. Począwszy od września 2014 roku, KSG Agro realizuje nową strategię rozwoju, zgodnie z którą firma rozwija najbardziej obiecujące projekty, przede wszystkim hodowlę trzody chlewnej, a także uprawę roślin.