Według wyników 9 miesięcy 2020 r. KSG Agro zwiększył EBITDA 3,8-krotnie

Według wyników trzech kwartałów 2020 roku KSG Agro zwiększył EBITDA 3,8-krotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wynika to z raportu spółki opublikowanego na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Według wyników trzech kwartałów 2020 roku KSG Agro zwiększył EBITDA 3,8-krotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – z 3,9 mln USD do 14,7 mln USD. A wzrost zysku operacyjnego za ten sam okres wyniósł 436% – z 2,5 mln USD do 13,6 mln USD.
„Wzrost EBITDA i wzrost zysku operacyjnego świadczy o efektywności działalności operacyjnej” – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov. Według niego wzrost tych wskaźników jest spodziewanym wynikiem restrukturyzacji zadłużenia kredytowego i znacznego jego zmniejszenia wobec wierzycieli zagranicznych”.
Również należy stwierdzić spadek zysku netto o 52% – z 10 mln USD do 4,8 mln USD. Na spadek tego wskaźnika wpłynęły znaczne płatności w ramach restrukturyzacji zobowiązań kredytowych. Tak więc „około 4 mln euro w tym roku zostało wypłacone zagranicznym wierzycielom w ramach podpisanych umów o restrukturyzacji zadłużenia” – wyjaśnia Prezes Zarządu KSG Agro – „W wyniku czego dziś koeficjent zadłużenia netto (Net Debt) w stosunku do EBITDA wynosi 2,1, co jest znacznie niższe niż ten sam wskaźnik dla pierwszej połowy 2020 r., który wynosił 3”.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na spadek zysków były różnice kursowe przy ocenie wskaźników finansowych.