KSG Agro w roku 2021 podniesie jakość produkowanych pasz w strategicznym partnerstwie z firmą Cargill

KSG Agro w roku 2021 podniesie jakość produkowanych pasz w strategicznym partnerstwie z firmą Cargill
Holding rolny KSG Agro planuje w roku 2021 znacznie podnieść jakość pasz produkowanych we własnym zakładzie paszowym dzięki strategicznemu partnerstwu z amerykańską firmą spożywczą Cargill.

„Poprawa jakości produktów i modernizacja zakładu paszowego to jeden z naszych priorytetów strategicznych. Zaplanowaliśmy, że rok 2021 będzie rokiem poprawy jakości pasz. W związku z tym uzgodniono strategiczne partnerstwo z firmą Cargill. Ustaliliśmy program, w który także inwestują – mówi Serhii Kasianov – Zgodnie z porozumieniem z Cargill program ten przewiduje podnoszenie kwalifikacji i wymianę pracowników, modernizację sprzętu, tworzenie nowoczesnych laboratoriów”.

Według Serhiia Kasianova już w najbliższej przyszłości kluczowi pracownicy zakładu pasz (w szczególności dyrektor i czołowi specjaliści) odbędą staż w jednym z ukraińskich przedsiębiorstw Cargill, gdzie zapoznają się z nowymi technologiami, procesami automatyzacji, innowacyjnymi podejściami do produkcji pasz itp. Zgodnie z wynikami badań doświadczeń Cargill w zakładzie pasz zostanie utworzona grupa robocza, która opracuje program modernizacji przedsiębiorstwa, w tym technologicznej, na podstawie innowacji i najnowszych „know-how”.

Obecnie wielkość produkcji zakładu pasz KSG Agro wynosi 120 t dziennie i 2500 t miesięcznie. Do produkcji mieszanek paszowych stosuje się zarówno własne surowce – kukurydza, pszenica, jęczmień, sorgo, uprawiane na polach gospodarstw holdingu rolnego, jak i dodatki-premiksy zakupione od Cargill