Projekt przeciwwirusowy Serhiia Kasianova rozszerzył się na cały rejon apostołowski

Projekt przeciwwirusowy Serhiia Kasianova rozszerzył się na cały rejon apostołowski
W czasie kwarantanny na bazie przedsiębiorstwa „Strong-Invest” we wsi Niwa Trudowa utworzono sztab przeciwdziałania koronawirusowi. Przede wszystkim system bezpieczeństwa został opracowany w kompleksie hodowlanym.
Na polecenie Serhiia Kasianova, kierownika przedsiębiorstwa hodowlanego i fundacji charytatywnej „Majbutnie”, podjęto natychmiastowe działania w celu ochrony pracowników i mieszkańców wsi.
Wszyscy pracownicy kompleksu, członkowie ich rodzin i mieszkańcy wsi otrzymali środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne.
Szczególną uwagę zwrócono na wsparcie niezamożnych mieszkańców Niwy Trudowoji. Dla nich zostały zakupione najbardziej potrzebne i poszukiwane w gospodarstwie żywności. Powstały zestawy spożywcze, których adresowana bezpłatna dostawa była prowadzona przez działaczy fundacji „Majbutnie”.
W sumie w czasie kwarantanny sztab przeciwdziałania epidemii koronowirusa, kierowany przez Serhiia Kasianova, sfinansował środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zbiorowego w wysokości ponad 1,5 mln hrywien.
Główne organizatorzy i sponsorzy projektu – holding rolny KSG Agro, Fundacja „Majbutnie”.
W ramach działań przeciwwirusowych ludność Niwy Trudowoji oraz rejonu apostołowskiego otrzymała bezpłatną dostawę adresową:

maseczek 50130 szt
rękawiczek 10500 szt
środków dezynfekcyjnych 800 litrów
mydła do prania 4000 szt
zestawów spożywczych 2800 szt
zestawów mięsnych 3111 kg