KSG Agro skierował środki zapobiegawcze na potrzeby lekarzy

Przedsiębiorstwo rolne KSG Agro nabyło i wysłało środki zapobiegawcze na potrzeby lekarzy Dniepropetrowskiego obwodowego punktu kontrolnego (w. Laszkiwka).

Biorąc pod uwagę, że w okresie pandemii odczuwalny jest niedobór środków zapobiegawczych – maseczek, kombinezonów, środków antyseptycznych, testów itp. – przede wszystkim w celu ochrony lekarzy, przedsiębiorstwo rolne KSG Agro nabyło i wysłało do obwodowego punktu kontrolnego we wsi Laszkiwka 30 kombinezonów ochronnych, 300 maseczek i 5 litrów koncentratu płynu antyseptycznego.

„To lekarze potrzebują pierwszej pomocy w walce z niewidzialnym wrogiem – koronawirusem, ponieważ są na czele spotkania z COVID-19, – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov, – Oczywiste jest, że w warunkach paniki, niskiego finansowania medycyny i szumu wokół środków zapobiegawczych, lekarze są zagrożeni i faktycznie pozostają sam na sam z koronawirusem. Wysłaliśmy pierwszą partię środków zapobiegawczych, a następnie zrobimy wszystko możliwe dla pomocy lekarzom, aby mogli skutecznie diagnozować i leczyć naszych ludzi”.

Nadal działa sztab ds. przeciwdziałania koronawirusowi, utworzony przez KSG Agro na terenie zakładu hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa. Przy wjeździe do wsi działa Patrol organizacji społecznej „Warta” i funkcjonariuszy policji, nadzorujący osoby przybywające do Niwy Trudowoji. We wszystkich przypadkach, bez wyjątku, przeprowadza się skrining (pomiar) temperatury ciała, udzielane są wyjaśnienia i zalecenia, są rozpowszechniane materiały drukowane na temat środków kwarantanny. Ponadto zebrano i przekazano mieszkańcom wsi ponad tysiąc zestawów spożywczych zawierających produkty pierwszej potrzeby (olej, makaron, zboża, herbata, cukier itp.). Zestawy zawierają również środki ochrony osobistej.

Informacja: Wieś Laszkiwka w rejonie caryczańskim obwodu dniepropetrowskiego w okresie kwarantanny określona jest jako regionalny punkt kontrolny przy wjeździe do rejonu dniepropetrowskiego z rejonu połtawskiego, charkowskiego i kijowskiego, spotyka mieszkańców Dniepropetrowszczyzny, przybywających z zagranicy. To tutaj lekarze Regionalnego Centrum zapewniają badanie, diagnozę i określają dalsze losy badanych. W ostatnich dniach w tym punkcie kontrolnym przebadano setki pracowników migrujących powracających z Polski i innych krajów europejskich