KSG Agro utworzył sztab ds. przeciwdziałania koronawirusowi w zakładzie hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa

KSG Agro utworzył sztab ds. przeciwdziałania koronawirusowi w zakładzie hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa (rejon apostołowski, obwód dniepropetrowski)
Na bazie przedsiębiorstwa „Strong-Invest”, wchodzącego w skład holdingu rolnego KSG Agro i zarządzającego zakładem hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa, utworzono operacyjny sztab ds. przeciwdziałania koronawirusowi. Jego zadaniem jest zapewnienie praktycznej pomocy w zapobieganiu zakażeniu koronawirusem pracownikom zakładu hodowli trzody chlewnej, ich rodzinom, wszystkim mieszkańcom wsi w okresie kwarantanny, oraz zapewnienie wsparcia informacyjnego i psychologicznego.

W związku z pandemią SOVID-2019 i ogłoszoną na Ukrainie kwarantanną w zakładzie hodowli trzody chlewnej, który jest częścią strategicznie ważnych przedsiębiorstw żywnościowych, wdrożono dodatkowe środki zapobiegania i przeciwdziałania koronawirusowi. W szczególności nacisk kładziony jest na rozproszenie pracowników w zakładach produkcyjnych.

Cały personel zakładu hodowli trzody chlewnej jest wyposażony w maski ochronne, bez których transport i przejście urządzenia dezynfekcyjnego jest niemożliwe.

Do pracy nie dopuszcza pracowników z klinicznymi objawami infekcji (podwyższona temperatura ciała, kaszel, złe samopoczucie itp.). Codziennie przed rozpoczęciem dnia pracy przeprowadza się badanie kliniczne personelu.

Wszystkie działania, mające na celu przeciwdziałanie koronawirusowi, są koordynowane przez sztab operacyjny, na którego czele stanęli Oleksandr Kharchenko i Oleksandr Lisovyi. W jego skład weszli także pracownicy i weterani zakładu hodowli trzody chlewnej. Ponadto w sztabie została zorganizowana i działa „infolinia” (098)134 14 54. Personel call center udzieli niezbędnych porad.

Dzięki działaniom sztabu operacyjnego wszyscy pracownicy zakładu hodowli trzody chlewnej i ich rodziny są wyposażeni w niezbędną ilość indywidualnych środków ochronnych, w tym masek, środków dezynfekujących i mydła do prania.