Holding rolny KSG Agro na koniec września zwiększył wielkość sprzedaży wieprzowiny o 10%

Holding rolny KSG Agro na koniec września zwiększył wielkość sprzedaży wieprzowiny o 10% – do 786 864 kg.
Holding rolny KSG Agro na koniec września zwiększył wielkość sprzedaży wieprzowiny produkowanej w zakładzie hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa o 10%. Jeśli w sierpniu sprzedaż trzody chlewnej wynosiła 736 030 kg, więc we wrześniu osiągnęła 684 786 kg. Tak więc wzrost sprzedaży wyniósł 10%.
„Widzimy poważne perspektywy na zwiększenie swojego udziału w rynku wieprzowiny – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov, – Ukraiński konsument jest zainteresowany w spożyciu wieprzowiny o wysokiej jakości, jej podaż na rynku nie spełnia istniejący popyt, dlatego możemy mówić o stopniowym zwiększaniu sprzedaży”.
Według Serhiia Kasianova obecnie zrealizowano 50% projektu rozwoju zakładu hodowli trzody chlewnej i ma on około 60 tys. trzody chlewnej jednoczesnej hodowli i 4,5 tys. loch. „Według projektu powinniśmy mieć 8,6 tys. i będziemy robić wszystko, aby kontynuować dalszy rozwój projektu i zwiększać liczbę loch, bydła i, odpowiednio, wielkość sprzedaży”, – podkreślił rolnik