Wdrożenie technologii separacji obornika pozwala niemal 7-krotnie zmniejszyć wydatki na energię elektryczną, – ekspert KSG Agro

Wdrożenie technologii separacji obornika pozwoliło zakładu hodowli trzody chlewnej, należącemu do holdingu rolnego KSG Agro, prawie 7-krotnie zmniejszyć wydatki na energię elektryczną przy utylizacji odpadów. O tym powiedział kierownik zakładu hodowli trzody chlewnej Yurii Shavkun w swoim przemówieniu podczas „Międzynarodowego Dnia Zakładu Hodowli Świń 2019”, który się odbył dnia 17 października 2019 r. we wsi Hłewacha (obwód kijowski).
Wdrożenie stacji separacji obornika świńskiego w zakładzie hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa (rejon apostołowski, obwód dniepropetrowski) pozwoliło firmie przy utylizacji odpadów prawie 7-krotnie zmniejszyć wydatki na energię elektryczną.
Według danych kierownika zakładu hodowli trzody chlewnej Yuriia Shavkuna podanych w trakcie przemówienia na forum zakładów hodowli trzody chlewnej, jeżeli przed wprowadzeniem stacji separacji koszty energii podczas utylizacji wynosiły 350 kWh lub 8400 hrn. dziennie, ponieważ po jej uruchomieniu – 51 kWh na 1224 hrn. dziennie. W ten sposób koszty energii podczas utylizacji zostały zmniejszone prawie o 7 razy.
„Warto wziąć pod uwagę inne zalety produkcji nawozów podczas przetwarzania obornika. Wśród nich – poprawa stanu ekologicznego w miejscu usytuowania zakładu hodowli trzody chlewnej, zwiększenie plonów upraw po wprowadzeniu do gleby przetworzonego obornika, zmniejszenie kosztów produktów upraw, – mówi Yurii Shavkun, – I wreszcie, co najważniejsze – chodzi o odżywczych i organicznych nawozach, świetnie nadających się do rolnictwa ekologicznego”.
Według Y. Shavkuna obornik w wyniku przetworzenia dzieli się na twardą i płynną frakcje, z których każda ma swoje zalety. Dla płynnej frakcji – to stężenie składników odżywczych i dobra przyswajalność gleby i roślin, dla twardej – poprawa struktury gleby i wzrost zawartości próchnicy, szeroki zakres zastosowań, łatwy transport i pakowanie