Wzrósł o 5,5 razy w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2018.

Wzrósł o 5,5 razy w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2018.
Zysk netto holdingu rolnego KSG Agro w pierwszej połowie 2019 r. wzrósł o 5,5 razy w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2018 i wyniósł 5,5 mln USD.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2019 r. dynamicznie rosły i inne kluczowe wskaźniki holdingu rolnego. Tak, zysk operacyjny w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrósł o 16%, do 1 mln 340 tys. USD, a marża brutto wzrosła o 5,5 razy do 5 mln 480 tys. USD.

Na tle wzrostu kluczowych wskaźników finansowych zobowiązania kredytowe holdingu rolnego, istniejące według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., zmniejszyły się o 44,3 mln USD do 31,8 mln USD w dniu sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego.

Na poziom zysku netto w pierwszej połowie 2019 r. pozytywnie wpłynęło zmniejszenie zadłużenia – komentuje wyniki finansowe Grupy Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov.

Przypomnijmy, że KSG Agro w bieżącym roku podpisał umowę o restrukturyzacji zadłużenia przed niemieckim producentem sprzętu dla trzody chlewnej firmą Big Dutchman. Na podstawie tej umowy, zobowiązanie KSG Agro przed tą firmą zostało zmniejszone do 1,03 mln EUR (z 4,8 mln EUR), a następnie zostało całkowicie zapłacone w lipcu 2019 roku.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w lipcu 2019 r. holding rolny KSG Agro podpisał również umowę o restrukturyzacji zadłużenia kredytowego wobec niemieckiego banku LBBW bank. Umowa dotyczyła pożyczki od 2012 r., według której zadłużenie KSG Agro wynosiło 8,5 mln EUR. Zgodnie z umową o restrukturyzacji KSG Agro jest zobowiązany do zwrotu 33% kwoty niezwróconej, w tym odsetków, co w sumie wynosi 3,2 mln EUR, podczas gdy pozostała część zadłużenia zostanie umorzona.

„Dla nas udana restrukturyzacja zadłużenia oznacza uwolnienie kapitału obrotowego, co z kolei pozwoli na realizację nowych projektów, zarówno w zakresie uprawy roślin, jak i hodowli trzody chlewnej. Ponadto, dalsza restrukturyzacja zadłużenia pozostaje jednym z naszych strategicznych celów, które zakończymy do końca tego roku” – powiedział Serhii Kasianov.