Holding rolny KSG Agro przeprowadził w Warszawie (Polska) spotkanie z akcjonariuszami
Top-management holdingu rolnego KSG Agro przeprowadził w Warszawie spotkanie z akcjonariuszami, w którego trakcie opowiedział o głównych kierunkach rozwoju holdingu w roku 2019 i odpowiedział na pytania jego uczestników. Poinformowała o tym służba prasowa KSG Agro.

W polskiej stolicy Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa holdingu rolnego KSG Agro z posiadaczami jego akcji, w którego trakcie przedstawiono główne kierunki rozwoju firmy w tym roku. Dyrektor Generalny holdingu Andrii Skorokhod szczegółowo odpowiedział na pytania akcjonariuszy firmy.
„Otwartość i jawność działalności KSG Agro, w tym przed akcjonariuszami – kluczowe akcenty naszej strategii – powiedział Andrii Skorokhod, – Regularnie organizujemy road-show dla polskich akcjonariuszy w Warszawie, ponieważ nasze akcje są wprowadzane do obrotu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W trakcie takich spotkań inwestorzy otrzymują wyczerpujące informacje na temat naszych wyników działalności, osiągnięć w kluczowych kierunkach – hodowli trzody chlewnej oraz ogrodnictwie i sadownictwie, stanu zobowiązań”.
Podsumowując rok 2018, Andrii Skorokhod powiedział, że w trudnej sytuacji w branży na koniec 2018 r. holdingu udało się zwiększyć dochód brutto o 7% do 24,8 mln USD (dla porównania w 2017 r. – 23,2 mln USD). Przy tym sprzedaży świń i wieprzowiny w wyrażeniu pieniężnym w 2018 r. wzrosły o 19% do 2017 roku i wyniosły 5,7 mln USD (w 2017 r. – 4,8 mln USD). W segmencie ogrodnictwa i sadownictwa najznaczniejsze ilości przychodów przyniosły sprzedaży słonecznika i pszenicy, które w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. wzrosły o 20% i 10%, co wynosi 5,7 mln USD i 2,6 mln USD odpowiednio.
W trakcie spotkania Andrzej Posłaniec powiedział, że w roku 2019 kluczowym priorytetem dla firmy pozostaje zmniejszenie zobowiązań, które w 2014-2018 r. zmniejszyły się o 2,3 razy – na 31,7 mln USD. W latach 2018-2019 holding rolny uregulował zobowiązania w 3 mln 881 tys. UDS wobec Credit Agricole Bank, wobec U.S. EXIM Bank – 3,6 mln USD (saldo zobowiązania – 0,419 mln USD), a także wobec Big Dutchman (Niemcy) – zobowiązanie w wysokości 4 533 764 EUR zmniejszono do 1 030 000 EUR.
Ponadto, Andrii Skorokhod powiedział o projekcie tworzenia chlewni rodowodowej dla loch na placu zakładu hodowli trzody chlewnej holdingu we wsi Niwa Trudowa rejonu apostołiwskiego obwodu dniepropetrowskiego. Zakłada się, że udział holdingu rolnego w tym projekcie nie przekroczy 30%. Wśród innych inwestorów projektu są rozpatrywane europejska firma produkująca wyposażenie do zakładów hodowli trzody chlewnej, duński fundusz inwestycyjny, największy ukraiński detalista i dwóch duńskich gospodarstwa hodowli rodowodowej. Finalizacja negocjacji o utworzeniu osoby prawnej dla realizacji projektu, prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu 2019 r.
DOSSIER
KSG Agro – jeden z głównych holdingów rolnych Ukrainy, europejska innowacyjna grupa firm, działająca na zasadzie integracji pionowej. Akcje holdingu są wprowadzone do obrotu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Podstawową działalnością firmy jest uprawa i produkcja upraw rolnych, a także produkcja wieprzowiny. Począwszy od września 2014 roku, KSG Agro realizuje nową strategię rozwoju, zgodnie z którą firma rozwija najbardziej obiecujące projekty, przede wszystkim hodowlę świń, a także ogrodnictwo i sadownictwo i produkcję biopaliw odnawialnych (brykietów paliwowych).