Holding rolny KSG Agro restrukturyzował kredyt wobec firmy Big Dutchman (Niemcy)

Holding rolny KSG Agro podpisał umowę o restrukturyzacji zadłużenia kredytowego wobec niemieckiej firmy Big Dutchman.

Na podstawie decyzji przyjętych przez KSG Agro i Big Dutchman (Niemcy) zostało restrukturyzowane zadłużenie holdingu rolnego wobec niemieckiej firmy na podstawie umowy pożyczki z dnia 28.08.2012 r.
Strony ustaliły, że zadłużenie kredytowe wynosi 4 533 764 euro, a mianowicie – 3 960 000 euro podstawowej kwoty zadłużenia i 804 533 euro naliczonych odsetek.
Decyzje o restrukturyzacji zakładają zmniejszenie kwoty zadłużenia wobec niemieckiego wierzyciela do 1 030 000 euro, która zostanie spłacona od dnia 31 lipca 2019 roku.

Środki kredytowe firmy Big Dutchman zostały pozyskiwane przez holding rolny w celu rozwoju zakładu hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa (obwód dniepropetrowski), należącego do „Rentier” Sp. z o.o., wchodzącej w skład KSG Agro.

„Jesteśmy wdzięczni wierzycielom zagranicznym za partnerskie podejście w rozwiązywaniu problemów zadłużenia – komentuje Prezes Zarządu właściciel KSG Agro Sergii Kasianov, – Aktywnie wychodzą nam naprzeciw, pozwalając na spłatę zadłużenia z wysokim rabatem. Osiągnięcie porozumienia pozwala obu stronom nie stracić, a nabyć. Dla nas udana restrukturyzacja oznacza pomyślny rozwój i start nowych projektów w zakresie ogrodnictwa i sadownictwa oraz hodowli trzody chlewnej”.

Według niego, w roku 2019 uregulowanie kwestii zadłużenia kredytowego pozostanie w liczbie priorytetów strategicznych holdingu rolnego.