Na koniec 2018 r.KSG Agro zwiększył kwotę realizacji produktów hodowli trzody chlewnej o 6,3%

Na koniec 2018 r. kwota sprzedaży produktów hodowli trzody chlewnej holdingu rolnego KSG Agro wzrosła w porównaniu z 2017 r. o 6,3% i wyniosła około 403 mln hrn.

W porównaniu z 2017 r. kwota realizacji trzody chlewnej holdingu rolnego KSG Agro w zeszłym roku wzrosła o 6,3%. Na koniec 2018 r. realizacja przez holding rolny żywych świń wyniosła około 93 tys. głów.

„W roku 2018 będziemy nadal koncentrować się na naszym strategicznym priorytecie – hodowli trzody chlewnej, która na koniec 2018 r. ponownie zademonstrowała swoją wysoką skuteczność – mówi Sergii Kasianov, Prezes Zarządu holdingu rolnego KSG Agro. – Mimo obiektywnych trudności na rynku, udało nam się zachować mocy i rentowność firmy, w wyniku wprowadzenia szeregu rozwiązań technologicznych i zarządczych. Odegrała swoją rolę stawka na odbudowę mocy hodowli. W ciągu całego ubiegłego roku ilość zapotrzebowań konsumentów stale przekraczała nasze zdolności produkcyjne. W wyniku średnia cena sprzedaży przekroczyła podobny wskaźnik 2017 r. o 16,5%, wynosząc około 44 hrn./kg”.

Według Prezesa Zarządu KSG Agro, w roku 2019 firma planuje utrzymać wysoką wydajność hodowli kosztem utrzymania wysokiego poziomu jakości stada, oraz dalszej odbudowy i wdrażania innowacyjnych technologii w kompleksie hodowli trzody chlewnej.

W roku 2018 w zakładzie „Rentier” Sp. z o.o., odpowiadającym za rozwój kompleksu hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowaja obwodu dniepropetrowskiego, średnie roczne pogłowie wynosiło około 55 tys. głów trzody chlewnej.