Program nawadniania ziemi

Program nawadniania ziemi
Holding rolny KSG Agro rozpoczął pracę nad programem nawadniania gruntów rolnych. Ten kierunek startuje w gospodarstwach rejonów apostołowskiego i sołoniańskiego obwodu dniepropetrowskiego. Podany program ma swoim celem zapewnienie niezbędnej ilości wilgoci roślinom rolnym w naszej suchej klimatycznej strefie stepowej. Do takich roślin można przypisać soję, kukurydzę i inne rośliny. Szczególne znaczenie będzie miała możliwość otrzymywać wysokie plony zielonej masy kukurydzy w celu zapewnienia bazy paszowej dla zwierząt chlewni „Rentier” Sp. z o.o. (ООО «Рантье»). Program nawadniania gruntów daje możliwość korzystania z nowych technologii nawożenia i ochrony roślin.